Ouderbetrokkenheid
109 views | +0 today
Follow
 
Scooped by Manuela Bazen
onto Ouderbetrokkenheid
Scoop.it!

Vijf tips voor een ouderavond (met leerlingparticipatie)

Vijf tips voor een ouderavond (met leerlingparticipatie) | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it
Wat hebben ouderavonden en leerlingen met elkaar te maken? Nou … heel veel! Maar het is niet altijd makkelijk om op een ouderavond weer te geven wat er nou eigenlijk gebeurt in zo’n klas. Want: de leerlingen zijn er vaak niet bij op een ouderavond. Daarom in deze blog een aantal tips om ‘de klas’ naar de ouderavond te krijgen. En… om de ouders een beetje in de klas te krijgen.
more...
No comment yet.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Het tienminutengesprek – maak het waardevol voor de leerling

Het tienminutengesprek – maak het waardevol voor de leerling | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it
Het tienminutengesprek zou in de eerste plaats waardevol moeten zijn voor de leerling. In deze blog leg ik uit hoe je dat voor elkaar krijgt.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

(H)erken de ouder. Partnerschap tussen ouders en school - Nivoz

Ouders en school: niet altijd is er sprake van een vruchtbare relatie. Er is veel onderzoek naar gedaan, dat in sommige gevallen vertaald is naar praktische handreikingen voor ouders en leraren. Daarbij is het van groot belang het pedagogisch perspectief in het oog te houden. Net als bij leerlingen gaat het er niet om, om ouders in hokjes stoppen, maar om het leren zien van de mogelijkheden tot het ontwikkelen van partnerschap. Dit artikel zet kritische kanttekeningen bij een veelgebruikte poster en geeft handvatten voor een alternatieve benadering.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Ouders willen best samenwerken met school. Liefst wel op basis van hun expertise - CPS.nl

Ouders in Nederland zijn over het algemeen best tevreden of tenminste neutraal over het onderwijs van hun kind, zo blijkt uit onderzoek van Ouder & Onderwijs. Wel zijn ouders zoekende naar een nieuwe, passende rolverdeling met de school. Ze willen aangesproken worden op hun expertise. Niet alleen meedenken over de aanpak voor hun eigen kind, maar ook over onderwerpen die bijvoorbeeld verband houden met hun beroep of hobby. Mijn oproep aan scholen: benut die expertise, de kansen liggen voor het grijpen!
Gastblog van Peter Hulsen, directeur van Ouder & Onderwijs.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Vijf tips voor een ouderavond (met leerlingparticipatie)

Vijf tips voor een ouderavond (met leerlingparticipatie) | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it
Wat hebben ouderavonden en leerlingen met elkaar te maken? Nou … heel veel! Maar het is niet altijd makkelijk om op een ouderavond weer te geven wat er nou eigenlijk gebeurt in zo’n klas. Want: de leerlingen zijn er vaak niet bij op een ouderavond. Daarom in deze blog een aantal tips om ‘de klas’ naar de ouderavond te krijgen. En… om de ouders een beetje in de klas te krijgen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Het maakt echt uit naar welke school je je kind stuurt en niet zo'n beetje - Binnenland - Voor nieuws, achtergronden en columns

Het maakt echt uit naar welke school je je kind stuurt en niet zo'n beetje - Binnenland - Voor nieuws, achtergronden en columns | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it
Veel ouders vermoedden het al, maar nu staat het zwart op wit: het maakt uit naar welke school hun kind gaat. Daarmee loopt de druk op om de juiste schoolkeuze te maken. Ook dreigt kansongelijkheid.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Mijn stuk voor Knack: Ouderbetrokkenheid is meer dan oudercontact

Mijn stuk voor Knack: Ouderbetrokkenheid is meer dan oudercontact | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it

Pedro de Bruyckere: Knack vroeg me voor een stuk over ouderbetrokkenheid, dit was het resultaat:

Het is een verzuchting die ik wel vaker hoor van leerkrachten: de ouders die je niet hoeft te zien, zitten er als eerste, de ouders die je zou willen zien, komen niet opdagen. Het zal wellicht voor een stuk te kort door de bocht zijn, maar het is een verzuchting die Bart Somers en Hilde Crevits ook wellicht al te vaak gehoord hebben om niet te reageren. Nu is er een voorstel van de burgemeester van Mechelen om oudercontacten verplicht te maken. Klinkt goed, maar het is belangrijk te beseffen dat ouderbetrokkenheid veel meer is dan 3 keer per jaar komen babbelen over de prestaties van zoon of dochter.

Samaey en Vettenburg onderscheidden 7 dimensies als het gaat over ouderbetrokkenheid bij school.

1. de gedragsdimensie, wat ouders doen,
2. de tijdsdimensie, hoe vaak er contact is tussen ouders en school,
3. wat de ouder weet over onderwijs (kennisdimensie);
4. welke gevoelens de ouder heeft in de relatie tot de school (emotionele dimensie);
5. welke overwegingen bepalen of ouders zich al dan niet inzetten voor het onderwijs van hun kinderen (rationele dimensie);
6. de mate waarin de ouder ervan overtuigd is dat hij een rol kan spelen in de schoolloopbaan van zijn kind (overtuigingsdimensie);
7. de mate waarin de ouder zich competent voelt of competent is om zijn kind te ondersteunen (competentiedimensie).

Een gesprek tijdens een oudercontact kan dan een begin zijn om zicht te krijgen op deze verschillende dimensies van betrokkenheid, maar daar zijn een paar voorwaarden voor. Eerst en vooral dat het een echt, open gesprek is en niet een leerkracht die vertelt en ouders die hopelijk begrijpend luisteren. Het gaat dan over beide kanten die elkaar leren kennen in het belang van het kind. Niet voor niets staat in de basiscompetenties van de lerarenopleidingen ook letterlijk ‘partner van ouders’.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Jongens niet op achterstand in het basisonderwijs

Via Onderzoekonderwijs.net, P. Kirschner:


Hier een ingezonden brief van mijn collega prof. dr. Jos Claessen (Hoogleraar Onderwijskunde aan de Open Universiteit) aan de Limburger over een soort Hydra van Lerna (veelkoppig, slangachtig monster) waarvan het blijkbaar niets toedoet hoeveel en hoe vaak je de kop afsnijdt, die komt terug. Weer lezen wij dat jongens het slechter doen op school en dat zogenoemde deskundigen dan speculeren over deze non-nieuws, roepend: feminisering van het onderwijs, te weinig beweging, geen rekening met hersenontwikkeling, enzovoorts.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

4 visuele prikkels die ouders bij school betrekken – Klasse

4 visuele prikkels die ouders bij school betrekken – Klasse | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it
Ouderprikkels. Zo heet het wapen dat de Gemeentelijke Basisschool De Knipoog in Sint-Jans-Molenbeek inzet voor meer betrokken ouders, op school maar ook thuis. Met die prikkels brengen leraren schoolthema’s in de woonkamers.

“Een ouderprikkel is een hulpmiddel om thuis over school te praten”, zegt kleuterjuf Annelore. “Als ouder ben je door het drukke huishouden of je werk niet altijd bezig met school. Of misschien weet je niet meteen wat je na school aan je kind kan vragen, waarover het kan vertellen.”
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Zo verhoog jij de betrokkenheid van élke ouder! - Gebruikers

Zo verhoog jij de betrokkenheid van élke ouder! - Gebruikers | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it
Bekijk de uitgebreide infographic.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Vijf tips voor een ouderavond (met leerlingparticipatie)

Vijf tips voor een ouderavond (met leerlingparticipatie) | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it
Wat hebben ouderavonden en leerlingen met elkaar te maken? Nou … heel veel! Maar het is niet altijd makkelijk om op een ouderavond weer te geven wat er nou eigenlijk gebeurt in zo’n klas. Want: de leerlingen zijn er vaak niet bij op een ouderavond. Daarom in deze blog een aantal tips om ‘de klas’ naar de ouderavond te krijgen. En… om de ouders een beetje in de klas te krijgen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Stop definitief met de ZAT zonder ouders - CPS.nl

Stop definitief met de ZAT zonder ouders - CPS.nl | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it
Passend onderwijs is niet van de grond gekomen’ en ‘als een kind wel op de juiste plek terecht komt is dat niet te danken aan passend onderwijs, maar aan een verlicht schoolbestuur of een leerkracht of docent die zijn nek uit durft te steken’ aldus de kinderombudsman. Het probleem en de uitzondering in één zin. Verandering en verbetering zijn hard nodig. Daarom:

1. Stop met (ZAT)besprekingen zonder ouders,
2. Gemeentelijke overheid! Stel eisen aan jeugdzorgaanbieders.
Manuela Bazen's insight:
Drie tips voor scholenWerk conform de principes van Ouderbetrokkenheid 3.0 (zie gratis e-book ouderbetrokkenheid);Bespreek met ouders tijdens elk startgesprek op welke manier de samenwerking blijft op het moment dat of de ouder of de leraar problemen ervaart met het kind in de klas;Stel aan hulpverleners die op jouw school werken de eis dat zij werken conform de principes van Ouderbetrokkenheid 3.0 en onderwijsdoelenfit.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Onze ouders doen niets op school, maar zijn toch betrokken! Kan dat? - CPS.nl

Onze ouders doen niets op school, maar zijn toch betrokken! Kan dat? - CPS.nl | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it

Ik hoor het vaak als ik op scholen kom. “We hebben maar een kleine groep actieve ouders die meehelpt op school of naar ouderavonden komt. De rest komt haast nooit, die zijn niet betrokken”. Daarmee halen we alleen twee begrippen door elkaar; ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Het één is vooral nuttig, het ander draagt aantoonbaar bij aan de ontwikkeling en het schoolsucces van het kind. Een misverstand dat ik daarom graag uit de weg wil helpen zodat u kunt sturen op wat daadwerkelijk effectief is.

 

Als we het op school hebben over betrokken ouders, dan bedoelen we daar vaak de ouders mee die van alles doen op school: luizenmoeders, voorleesvaders, rijden met excursies, …. Het is vaak dezelfde, kleine groep ouders die op deze manier zichtbaar is binnen de school. 

Het verschil tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid

Waar we dan eigenlijk op doelen is ouderparticipatie. Ouders die participeren met hand-en-spandiensten. Scholen kunnen haast niet zonder deze hulp, het is dan ook bijzonder nuttig en ook kinderen vinden de aanwezigheid van hun ouders op school heel prettig.

Wetenschappelijk onderzoek heeft alleen nooit aangetoond dat deze vorm van activiteiten ook daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van het eigen kind. Door te investeren in ouderparticipatie richt de school zich vooral op maar een klein deel van de ouders die actief wil en kan zijn. En dan krijg je al snel het gevoel dat het maar niet lukt om ouders meer bij school te betrekken.

Maar ouderbetrokkenheid is iets wezenlijks anders. We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. In deze definitie zit ook precies de verwarring bij veel scholen. Want veel van de ondersteunende activiteiten van ouders spelen zich thuis af en zijn niet zichtbaar voor scholen. Onderzoek toont aan dat juist deze vorm van ondersteuning een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling en het schoolsucces van kinderen.

Ouderbetrokkenheid is vaak niet zichtbaar

Alle ouders zijn betrokken op hun eigen kind en willen altijd het beste voor hen. Dus niet alleen de ouders die zichtbaar zijn voor de school. Alleen is het voor ouders niet altijd duidelijk hoe ze hun kind het beste kunnen ondersteunen. Daar kan de school hen bij helpen. Communicatie waarbij het kind centraal staat is hierbij essentieel. Bij ouderbetrokkenheid draait het vooral om de gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school. Bij ouderbetrokkenheid is de communicatie en het contact tussen ouders en school gericht op wederzijds informeren om het beste voor het kind te kunnen doen.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Welk effect hebben helpende ouders op leren? Hoge verwachtingen meest effect, helpen met huiswerk weinig

Een nieuwe meta-studie bekeek 37 onderzoeken naar het effect van ouders op het leren van hun kinderen die gepubliceerd werden tussen 2000 en 2013 en waarbij men onderzoeken selecteerde die naar effecten keken bij leeftijden tussen kleuterschool en het einde van leerplichtonderwijs.

De onderzoekers kregen zo een overzicht van 108 elementen hoe ouders een rol mee kunnen spelen in het beïnvloeden van de schoolresultaten van hun kinderen.

Als we specifiek kijken naar oudergedrag, dan zien we dat het lijstje van meest naar minst effect er zo uitziet:

De verwachtingen van ouders (effect=0.224)
Praten met je kinderen over school (effect=0.200)
Samen lezen met kinderen (effect=0.168)
De opvoedingsstijl (effect=0.130)
Helpen met huiswerk (effect=0.024)
Ouders die meewerken met schoolactiviteiten (effect=0.010)
Sommige van deze effecten verbazen niet zo, de meerwaarde van voorlezen is zo al langer bekend. Het beperkte effect van helpen met huiswerk kan misschien voor wat input zorgen in het de huiswerkdebat.

Ook opvallend in het onderzoek is dat ze keken voor welke vakgebieden ouders het meest en het minst effect hebben. Hier blijkt dat je met kunstvakken de grootste invloed ziet, vervolgens taal, maar waarbij de invloed voor de andere vakken direct relatief klein wordt (denk aan lezen, wiskunde of een andere taal leren) en waarbij voor wetenschappen het effect van helpende ouders… zelf negatief zou zijn (alhoewel heel beperkt en gebaseerd op slechts 2 studies). Dit ligt trouwens in lijn met het Britse genenonderzoek dat aangaf dat welke vakken het minst erfelijk bepaald waren en welke het meest.

Wil dit zeggen dat je nu niet meer je kind moet helpen met zijn huiswerk? Nee. Behalve misschien met de wetenschapsvakken ;).
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

De 8 beste tips voor oudercommunicatie (PDF Download Available)

De 8 beste tips voor oudercommunicatie (PDF Download Available) | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it
De 8 beste tips voor oudercommunicatie
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Leren met Ouders in de praktijk - CPS.nl

Als er een organisatie is die ervaring heeft met Leren met Ouders, is het Stichting Scala wel. De ouders van zo’n tweehonderd leerlingen helpen hun kind actief bij het leren van een of meer vakken. In dit artikel delen Carla van Tuijl, coördinator en José Bakx, leerkracht, hun ervaringen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Een reflectie: Hoe ver mag je als ouder gaan?

Een reflectie: Hoe ver mag je als ouder gaan? | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it
Hoe ver (letterlijk!) mag je als ouder gaan wanneer je je kinderen naar school brengt? Welke al dan niet denkbeeldige lijn wordt er voor ouders getrokken? Het verschil in visie en aanpak van scholen is vaak groot in de praktijk. Telkens wanneer ik studenten bezoek tijdens stageperiodes, en ik in de ochtend weer een andere school binnen wandel, stel ik mezelf de vraag waar de keuze van scholen op gebaseerd is (tot aan de lijn, tot op de speelplaats, tot in de klas), en wat het effect daarvan is op betrokkenheid van en met ouders.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Verschillen tussen scholen te groot: 'Talent gaat verloren' - Binnenland - Voor nieuws, achtergronden en columns

Verschillen tussen scholen te groot: 'Talent gaat verloren'  - Binnenland - Voor nieuws, achtergronden en columns | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it
De verschillen tussen scholen zijn te groot, constateert de Onderwijsinspectie. Volgens inspecteur-generaal Monique Vogelzang gaat daardoor veel talent verloren.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Zo kiest u de perfecte school voor uw kind - Binnenland - Voor nieuws, achtergronden en columns

Zo kiest u de perfecte school voor uw kind - Binnenland - Voor nieuws, achtergronden en columns | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it
Het maakt veel uit naar welke school een kind gaat, concludeert de Onderwijsinspectie. Maar het kiezen van de perfecte school is een hels karwei. Drie adviezen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

11 maatregelen die scholen nu al nemen om met ouders contact te leggen…

11 maatregelen die scholen nu al nemen om met ouders contact te leggen… | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it
Wat doen Vlaamse scholen nu al om de banden met ouders aan te halen? Hieronder een inspirerende tabel die letterlijk uit het boek “Onderwijs voor de 21ste eeuw” (ACCO, p. 208) werd overgenomen en gebaseerd is op authentieke praktijkvoorbeelden.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

4 hacks voor beter betrokken ouders

4 hacks voor beter betrokken ouders | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it
Met deze 5 eenvoudige, maar slimme ingrepen op het vlak van communicatie krijgt directeur Mania Van der Cam van KTA MoBi in Gent ouders beter betrokken bij het schoolleven van hun kind.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Elke school zou de kennis van ouders moeten benutten - Gebruikers

Elke school zou de kennis van ouders moeten benutten - Gebruikers | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it
“Een moeizame relatie met een ouder kan zwaar op leerkrachten drukken”, vertelt Noëlle Pameijer, specialist op het gebied van ouderbetrokkenheid en handelingsgericht werken. “Elke leerkracht wil samenwerken met ouders. Als dit niet goed lukt, kunnen leerkrachten onzeker en gestrest raken. Ze vertelt over de verschillende soorten ouders die er zijn en op basis van haar verhaal waagt Zwijsen zich aan een indeling in typen. Noëlle geeft tips hoe met verschillende ouders om te gaan. Doe er je voordeel mee.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Ouders: wil je beter onderwijs? 5 manieren om op school te helpen

Ouders: wil je beter onderwijs? 5 manieren om op school te helpen | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it
Veel ouders zijn actief op de school van hun kinderen. Bijvoorbeeld als voorleesmoeder, bij het begeleiden van uitjes of voor het schilderen van speeltoestellen op het schoolplein. Dat is ontzettend fijn voor de school. Maar kun je meer betekenen als ouder? Kun je iets doen waar de school beter van wordt en waar leraren en leerlingen van profiteren? Waarbij je gebruik maakt van je eigen ervaring? Ja dat kan. In deze blog staan 5 ideeën waar je morgen mee aan de slag kan.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

De relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten - NRO

De relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten - NRO | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it

Samenwerking tussen ouders en school, in het algemeen aangeduid als Family-School-Partnership (FSP) of educatief partnerschap, bestaat in verschillende vormen. Niet alle vormen van ouderbetrokkenheid zijn even effectief. Zo blijkt uit onderzoek dat we meer kunnen verwachten van ouderbetrokkenheid thuis (samen lezen, helpen bij huiswerk, praten over school) dan van ouderbetrokkenheid op school (contact tussen leraren en ouders en ouderparticipatie). Effecten van ouderbetrokkenheid zijn groter naarmate de sociale status van ouders lager is. Daarbij is het wel een voorwaarde dat de school deze ouders als serieuze gesprekspartners ziet. Niet alleen feitelijke samenwerking, maar ook de houding en verwachtingen van leraren doen ertoe. Ouders met een laag opleidingsniveau voelen zich meer betrokken dan veel leraren denken.


Bron:  www.kennisrotonde.nl

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Top tips for teachers on engaging parents in learning

From having parents come in to speak about their jobs to sending postcards home, education experts share advice on parental engagement
Manuela Bazen's insight:

Via https://twitter.com/JelleJolles/status/615946820389310465/photo/1

 

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Hoe vergroot je de ouderbetrokkenheid? 27 tips!

Hoe vergroot je de ouderbetrokkenheid? 27 tips! | Ouderbetrokkenheid | Scoop.it
Via Leren. Hoe? Zo! en Edudemic ontdekte ik dit overzicht
more...
No comment yet.