Ο μαθητής προτιμά αυτόν τον δάσκαλο... | Πως γίνεται το κρασάκι;Εκπαιδευτική Επίσκεψη ΕΠΑΚ Καλλονής | Scoop.it

Σύμφωνα με έρευνες (βλ. Wragg, Διαχείριση της σχολικής τάξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκδ. Σαββάλα) που τείνουν να ολοκληρώσουν αιώνα, άρα που διαθέτουν αξιοπιστία, οι μαθητές επιθυμούν το ακόλουθο μοντέλο δασκάλου:
α) ελαφρώς αυστηρό χωρίς να φτάνει στα άκρα της υπερβολικής αυστηρότητας ή της απόλυτης ανεκτικότητας,
β) δίκαιο, όταν ανταμείβει και όταν τιμωρεί
γ) δάσκαλο που αντιμετωπίζει τα παιδιά ως ανθρώπους με ξεχωριστή συμπεριφορά
δ) δάσκαλο που αναθέτει ποικιλία εργασιών που ερεθίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών
ε) δάσκαλο φιλικό, με χιούμορ αλλά όχι ειρωνικό και σαρκαστικό
στ) δάσκαλο που δίνει εξηγήσεις με σαφήνεια


Via Greek School Network