Open Data
20 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Scooptrial
Scoop.it!

The potential of open data: Solving real problems for real people

The potential of open data: Solving real problems for real people | Open Data | Scoop.it
By Leni Wild, Research Fellow at the Overseas Development Institute On Wednesday, I participated in the CSO day for the 2013 Open Government Summit. The venue was packed – with reports of 700 deleg...
more...
No comment yet.
Scooped by Scooptrial
Scoop.it!

Aid Transparency Index | Results

Aid Transparency Index | Results | Open Data | Scoop.it
The 2013 Publish What You Fund Aid Transparency Index
Scooptrial's insight:

The Netherlands was one of the first donors to begin publishing to IATI and should be congratulated for being one of the first organisations to start publishing monthly through an automated process. The Netherlands is leading the way in implementing a single common standard by automating its CRS data output from the same data as its IATI output. Its IATI information is also made available through an open source web platform – openaid.nl. The Netherlands ranks sixth out of 49 bilaterals.

more...
No comment yet.
Scooped by Scooptrial
Scoop.it!

About Openaid & the IATI in Aid Development

In September 2011 the Dutch Ministry of Foreign Affairs started publishing data on all the development aid projects it finances. The data is published in the international IATI standard. The data includes information on commitments and expenditures, sectors, recipient countries, types of aid, and recipient organisations. In total, over 2000 activities are reported on.

Scooptrial's insight:

You want to know what the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands is spending on development aid projects? Check this website! 

more...
No comment yet.
Scooped by Scooptrial
Scoop.it!

France and Japan among major donors failing on aid transparency

France and Japan among major donors failing on aid transparency | Open Data | Scoop.it
Publish What You Fund's annual aid index suggests agencies are failing to deliver on openness despite pledges
Scooptrial's insight:

See also the Aid Transparancy Index 2013 - scoop on this page

more...
No comment yet.
Scooped by Scooptrial
Scoop.it!

AidData 3.0 Launch

AidData 3.0 Launch | Open Data | Scoop.it
AidData invites you to a Global Transparency Week event:
 
AidData 3.0 Launch
More Data | New Tools | Better Insights

Understanding development finance is about to become more intuitive than ever before.
Scooptrial's insight:

It's Global Transparency Week!

more...
No comment yet.
Scooped by Scooptrial
Scoop.it!

Open Government Partnership

Open Government Partnership | Open Data | Scoop.it
Scooptrial's insight:

OGP was launched in 2011 to provide an international platform for domestic reformers committed to making their governments more open, accountable, and responsive to citizens. Since then, OGP has grown from 8 countries to the 60 participating countries. In all of these countries, government and civil society are working together to develop and implement ambitious open government reforms.

more...
No comment yet.
Scooped by Scooptrial
Scoop.it!

Vice Versa: Waarom je open data systemen niet zomaar wereldwijd kunt uitrollen Door: Yvonne van der Pol op 30 oktober 2013

 

Kennismanagementsystemen, web 2.0, wiki’s; allemaal begrippen die al een aantal jaren bij ons in zwang zijn. Het toegankelijk maken en delen van informatie maakt de wereld een betere plek. Dat is de onderliggende overtuiging, ook in IS-kringen. Kan zijn, maar werkt dat overal wel zo? Yvonne van der Pol ziet hoe de cultuur van niet te onderschatten belang is voor het al dan niet slagen van het delen van informatie.

Ik herinner me een workshop op Partos Plaza over dit onderwerp. Veel organisaties hadden jaren geleden al pilots in kennismanagementsystemen en open data opgezet, maar de meeste daarvan waren vastgelopen. Waarop? Niet zozeer op de techniek, maar op de zachte aspecten van de implementatie van technologische innovatie.

De factor ‘Cultuur’

Uit een onlangs uitgebrachte studie naar de impact van nationale cultuur op interactieve benaderingen voor kennismanagement* blijkt dat de factor ‘cultuur’ van niet te onderschatten belang is voor het al dan niet slagen van het delen van informatie. De onderzoekers Bogolyubov, Easterby-Smith en Stead* concludeerden dat de te verwachten bruikbaarheid van kennismanagementsystemen in hun studie (12 cases in 5 landen) overal goed was, maar dat sterk uiteen liep hoe de bruikbaarheid werd gepercipieerd.

Als de baas het zegt

In landen met een lage machtafstand (en daar hoort Nederland onmiskenbaar bij) is het werken met open data en kennismanagementsystemen vooral een pragmatische: als het werkt gebruiken we het. In landen met een hoge machtafstand waar hiërarchische posities er veel meer toe doen, blijkt dit een heel ander verhaal. Een medewerker kan het nut van een open data systeem individueel wel onderkennen, maar het leidende principe is of hij daarmee kan voldoen aan de wensen en belangen van zijn leidinggevende. Dat staat voorop.

Dat betekent dat in hiërarchische landen en organisaties de introductie van open data systemen niet zozeer op draagvlak van de gebruikers berust (zoals wij in Nederland altijd prediken als succesfactor), maar op het commitment van de managers. Pas als zij ervoor gaan en dat intern afkondigen dan wel afdwingen, heeft kennismanagement in een dergelijke context potentie.

Bij wie is je informatie veilig?

Alleen, daarmee zijn we er nog niet. Een ander belangrijk cultuurverschil wereldwijd is individualisme-collectivisme. In mijn columns komt dit met enige regelmaat langs, want het is een factor die we vaak onderschatten. Het gaat over de mate waarin mensen zichzelf zien als onderdeel van een groep en het zegt iets over de sterkte van de sociale banden en loyaliteitsgevoelens. Alle landen waarmee Nederland (in hoge mate individualistisch) binnen internationale samenwerking werkt zijn collectivistischer dan wij. Dit betekent kortweg dat het vertrouwen in de eigen groep groter is dan het vertrouwen in (relatief) onbekende of verre anderen. Ook loyaliteit aan mensen van de eigen groep speelt altijd een rol.

Dus, als het idee opkomt om informatie zomaar te gaan delen in wiki’s en web 2.0 toepassingen, roept dat als eerste de vraag op: met wie delen we al die informatie dan? Wie zijn de anderen die dit allemaal kunnen zien en lezen? In hoeverre horen deze mensen tot onze in-group, in hoeverre vertrouwen of wantrouwen we hen? Allemaal ‘wie’-vragen, terwijl de Nederlander meestal met het ‘wat’ bezig is: “Het is efficiënt als we het zo gaan doen”.

Scoren met informatie

De derde factor die meespeelt in het al dan niet delen van informatie is de scoringskans. In masculiene landen waar presteren en excelleren hoog wordt gewaardeerd, blijkt dit een belangrijke factor. Voor Nederlanders is dit vaak lastig in te voelen, maar dat komt omdat wij als natie zeer laag op masculiniteit scoren. Wie zich als professional zichtbaar kan maken voor zijn managers door actief bij te dragen aan het delen van informatie, kan zijn carrièreperspectief positief beïnvloeden. Deze competitieve resultaatgerichte mindset kan je in sommige landen en organisaties dus ook tegen komen. Sommige mensen gaan er voor eigen eer en glorie mee aan de haal. Dus laat je ook daardoor niet verrassen.

Andere perspectieven

Kortom, ben je in je organisatie bezig met de introductie van of een nieuwe impuls voor kennismanagementinformatiesystemen, besef dan dat:

- informatie macht is en dat mensen vertrouwen moeten hebben in degenen met wie zij de informatie delen

- het initiatief van onderop wellicht van bovenaf aangemoedigd dan wel opgelegd dient te worden

- sommige mensen door eigen carrièreperspectieven geleid worden in het al dan niet delen van informatie

* Pavel Bogolyubov, Mark Easterby-Smith and Valerie Stead (2012): The impact of the national culture on the interactive and collaborative approaches to knowledge management: an explorative study.

more...
No comment yet.
Scooped by Scooptrial
Scoop.it!

Development Horizons by Lawrence Haddad: The Next Development Goals: Do we need a Data Revolution or an Accountability Revolution?

Development Horizons by Lawrence Haddad: The Next Development Goals: Do we need a Data Revolution or an Accountability Revolution? | Open Data | Scoop.it
Scooptrial's insight:

No data revolution without an accountability revolution!

 

more...
No comment yet.
Scooped by Scooptrial
Scoop.it!

The revolution will NOT be in Open Data | Open Knowledge Foundation Blog

The revolution will NOT be in Open Data | Open Knowledge Foundation Blog | Open Data | Scoop.it
Scooptrial's insight:

A common narrative in many “open” development projects goes along the lines of “provide access to data/information –> some magic occurs –> we see positive change.” In essence, because of the newness of this field, we only know what we THINK happens, we don’t know what REALLY happens because there is a paucity of documentation and evidence. Understanding and thinking through how we get from the “openness” of data, to how this affects how and what people think, and consequently how they MIGHT act, is critical in whether “open” actually has any additional impact.

more...
No comment yet.