Ontwikkelgroep Onderzoekend leren
899 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden

Werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Karin Hoogeveen, Frank Studulski, Marianne van Teunenbroek

Utrecht : Sardes, 2015. – 70 p.. – (Sardes special ; 16)

Bundeling van artikelen over 21e eeuwse vaardigheden. In de bundel zijn opgenomen:

21ste-eeuwse vaardigheden; oplossing voor welk probleem?

Geen blauwdruk, maar op ontdekkingstocht : kenniskring 21ste-eeuwse vaardigheden INOS

Doelgericht werken aan nieuwe vaardigheden : Onderzoekend leren

Ontwerpen en problemen oplossen bij techniek: lessenreeks ‘Ontwerp en bouw een dierenverblijf’

Creativiteit stimuleren, hoe doe je dat? : opvattingen van leraren

Meester Maarten en het glijbaanmoment

Klaar voor de 21ste eeuw! : werken aan zelfsturing bij het jonge kind

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Wereldoriëntatie : de stand van zaken in het basisonderwijs

Wereldoriëntatie : de stand van zaken in het basisonderwijs | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Rapport van de Inspectie van het Onderwijs van de manier waarop scholen het onderwijs in oriëntatie op de wereld vorm en inhoud geven. Op een steekproef van 149 scholen hebben inspecteurs de situatie in kaart gebracht. Ze hebben gesprekken gevoerd, lessen geobserveerd en documenten geanalyseerd. Op veel van de onderzochte scholen stelde de inspectie vast dat de lessen bijdragen tot vergroting en/of verdieping van de (met name) kennis, vaardigheden of attituden bij leerlingen. De inspectie geeft wel aan dat er niettemin nog veel winst te boeken is als het aankomt op het hanteren van verschillende werkvormen, het volgen van de voortgang van leerlingen, (reflectie) op de gewenste resultaten, zorg voor de kwaliteit en samenhang met andere vakken. Hiervoor zijn enkele kansen en aangrijpingspunten geformuleerd.

Christianne Hagens's insight:

http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/publicaties/2015/04/wereldorientatie---de-stand-van-zaken-in-het-basisonderwijs.pdf

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Ontdekkend leren voor excellente leerlingen St. Janscollege Hoensbroek

Dit schooljaar hebben de eerstejaars leerlingen van het Sint-Janscollege gewerkt aan het project Kolonie op Mars. Ondersteund door een model voor ontdekkend leren en de weSPOT leeromgeving ontwikkeld door het Welten-instituut hebben ze onderzocht wat er allemaal nodig is om een kolonie op Mars te stichten. Gewapend met die kennis, ontwierpen ze die Kolonie op Mars. Op 16 april 2015 presenteren ze hun kolonies aan docenten uit Nederland, Engeland en Duitsland op de grensoverschrijdende OPEDUCA conferentie.

Christianne Hagens's insight:

https://www.ou.nl/web/psychologie-en-onderwijswetenschappen/nieuwspagina?p_p_id=Nieuwsartikel_WAR_portlets_INSTANCE_8cxZ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-5&p_p_col_count=1&id=272534

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Les KOP-camera: verwonderen en ontdekken

Les KOP-camera: verwonderen en ontdekken | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Kinderen van 6 tot 9 jaar leren al hun zintuigen te gebruiken om bewust, gedetailleerd en objectief waar te nemen en op die manier de wereld om zich heen te ontdekken. In deze les kijken (luisteren, voelen en ruiken) kinderen gedurende korte tijd heel aandachtig naar een plek in of buiten de school. Daar maken ze een eigen notatie en tekening van. Alle notaties en tekeningen worden samengebracht in een plattegrond.

Christianne Hagens's insight:

http://ideeentoestel.nl/data/HIT0B2-LESBRIEF.pdf

http://ideeentoestel.nl/data/HIT0B2-LESMATER.pdf

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Lessenserie Ontwerpend leren

Lessenserie Ontwerpend leren | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Engineer is een Europees project waarin musea, scholen, universiteiten en educatieve instellingen uit tien landen hebben samengewerkt en een aantal lessenseries hebben ontwikkeld voor groep 5 t/m 8 van het bao. Hierbij staat de volgende ontwerpcyclus centraal: verken, bedenk, ontwerp, maak en verbeter. Het benadrukken van de ontwerpcyclus helpt de leerkracht om bij leerlingen het stellen van vragen en de creativiteit te bevorderen. Binnen de lessenserie werk je aan de ontwikkeling van probleemoplossende vaardigheden, waaronder het testen van alternatieve opties, het interpreteren van resultaten en het evalueren van de oplossingen die leerlingen bedenken. Een belangrijk doel van de lessenseries is het leren samenwerken en effectief communiceren. NEMO stelde diverse lessen samen waaronder 'Landbouwtechniek en planten' en 'Materiaalkunde, warmteoverdracht en isolatie'.

Christianne Hagens's insight:

http://www.e-nemo.nl/nl/scholen/primair-onderwijs/lesmateriaal/lesmateriaal/engineer/

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Sterren in de klas

Sterren in de klas | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Karin Heesakkers

[s.l.] : BoekTweePuntNul, 2014. – 108 p.

ISBN 9789059060005

Onderzoekend leren aan de hand van kindervragen over astronomie. Ouders/leerkrachten en kinderen worden gestimuleerd om samen op zoek te gaan naar de antwoorden. Beleef bijvoorbeeld zwaartekracht in de speeltuin, maak je eigen planetentouw, teken sterren op een plein, onderzoek maankraters in een zandbak of ontwerp je eigen zonne-oven om de betekenis van de antwoorden echt te ervaren. De auteur, astronome, gebruikt in dit boek sterrenkunde als inspiratiebron bij het onderzoekend leren. Het boek bevat lesideeën, tips en suggesties voor interessante apps en websites.

Christianne Hagens's insight:

Kenniscentrum: Onderzoekend leren
12525-HEES

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

WEBQUESTS XPLAINED [WEBVIDEO]

WEBQUESTS XPLAINED [WEBVIDEO] | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Filmpje waarin uitgelegd worden wat webquests zijn. Een webquest is een rijke gestructureerde onderzoeksopdracht waarbij leerlingen, alleen of in tweetallen, zelfstandig kunnen leren. Bij een webquest moeten leerlingen allerlei gevonden informatie moeten verwerken tot een nieuw eindproduct. Een webquest is altijd een website en heeft een vaste structuur van zeven pagina’s: de inleiding, de opdracht, handelingen, bronnen, beoordeling, afsluiting en leerkracht. Er zijn websites voor webquests, maar leerkrachten kunnen ook zelf een webquest maken.

Christianne Hagens's insight:

https://www.youtube.com/watch?v=Z6Fsb-70AC8

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Beter leren door onderzoek: hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen?

Beter leren door onderzoek: hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen? | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Bert van Oers

Amsterdam : Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Psychologie en Pedagogiek. - 32 p.

Verslag van twee NRO-onderzoeken naar onderzoekend leren in het basisonderwijs. Daarbij bedachten leerlingen een eigen onderzoeksvraag, formuleerden ze één of meer hypotheses en toetsten ze voorspellingen in een zelf bedacht onderzoek. In de brochure wordt inzicht gegeven in de rol van de leerkracht binnen onderzoekend leren en de effecten van de ondersteuning bij onderzoekend leren.

 

Christianne Hagens's insight:

Open de brochure http://www.nro.nl/wp-content/uploads/2014/12/Beter-leren-door-onderzoek_VanOers-obv-review.pdf

 

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Toekomstbestendig Wetenschap- en technologieonderwijs

Toekomstbestendig Wetenschap- en technologieonderwijs | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Verslag van een onderzoek naar de stand van zaken en de gewenste situatie van W&T-onderwijs op basisscholen in Noord-Brabant en Limburg en beschrijving van de manier waarop W&T op een toekomstbestendige wijze ingebed kan worden in het basisonderwijs. 
In het tweede artikel wordt met praktijkvoorbeelden geillustreerd hoe een schoolbestuur tot  concrete plannen kan komen.

 

Christianne Hagens's insight:

Artikel van Ellen Rohaan en Lou Slangen in Basisschoolmanagement nr. 1 en 2 (2015).

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Leerlingen als mede-onderzoekers : mogelijkheden en kansen voor verticale en horizontale verantwoording

Leerlingen als mede-onderzoekers : mogelijkheden en kansen voor verticale en horizontale verantwoording | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Gijs Verbeek
In: De nieuwe Meso. - Jrg. 1 (2014), nr. 2 (juni) ; p. 30-36

Veel scholen willen graag een bredere ontwikkeling voor leerlingen mogelijk maken, een ontwikkeling die verder reikt dan wat op PISA-ranglijsten gemeten wordt. Lastig daarbij is hoe je aandacht voor die bredere ontwikkeling extern verantwoordt aan de overheid en aan de omgeving. In dit hoofdstuk verkent Gijs Verbeek, docent biologie en onderwijskundige, de vraag wat onderzoek met en door leerlingen als vorm van leerlingenparticipatie kan betekenen voor verticale en horizontale verantwoording in het onderwijs.

Christianne Hagens's insight:

Dit artikel is niet aanwezig.

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

De effecten van ondersteuning bij onderzoekend leren

De effecten van ondersteuning bij onderzoekend leren | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Verslag van een meta-analyse naar de effecten van ondersteuning bij onderzoekend leren. Daarvoor zijn 72 studies gebruikt naar onderzoekend leren in de exacte vakken. 

De conclusies uit dit onderzoek zijn vertaald in vier adviezen voor le- raren uit het primair en voortgezet onderwijs, die hun leerlingen op een onderzoekende manier willen laten leren:

1) Geef ondersteuning, zowel bij kortdurende onderzoeken die binnen één lesuur plaatsvinden als bij meer omvangrijke onderzoeksprojecten met een langere looptijd.

2) Geef leerlingen de ruimte. Docenten hoeven niet tot in detail uit te leggen hoe de leerlingen te werk moeten gaan; minder specifieke aanwijzingen zijn vaak even effectief.

3) Geef specifieke ondersteuning die de leerprestaties verbetert. Gedetailleerde en concrete aanwijzingen zijn wél belangrijk als de leerlingen tijdens hun onderzoek optimaal moeten presteren.

4) Jonge leerlingen hoeven niet ‘bij de hand’ te worden genomen; ze hebben even veel baat bij minder directe aanwijzingen waar ze eerst zelf over na moeten denken. Het omgekeerde geldt overigens ook: bij oudere leerlingen is het geven van een korte uitleg zeker geen verspilde moeite.

Christianne Hagens's insight:

Open de samenvatting http://www.nro.nl/wp-content/uploads/2014/05/PROO-effecten-van-ondersteuning-bij-onderzoekend-leren-.pdf

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Extra impuls w&t in het primair onderwijs

Extra impuls w&t in het primair onderwijs | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Toelichting plan 'Kiezen voor techniek'; het beleid van de rijksoverheid t.a.v. het stimuleren van wetenschap en techniek in het basisonderwijs

Christianne Hagens's insight:

Lees verder http://www.platformbetatechniek.nl/nieuws/2014/extra-impuls-voor-wetenschap-en-technologie-in-het-primair-onderwijs

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Woensdag 28 januari Winterschool

Woensdag 28 januari Winterschool | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Jaarlijks organiseert het Wetenschapsknooppunt de Winterschool. De Winterschool is een professionaliseringsdag voor leraren uit het basisonderwijs. Hier presenteren wetenschappers hun bevindingen, verzorgen onderzoekers en pabo-studenten workshops en doen leraren experimenten. Op de Winterschool krijgen leraren op interactieve wijze handvatten en voorbeelden om zelf met onderzoek en onderzoekend leren in de klas aan de slag te gaan.

Christianne Hagens's insight:

Lees verder http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/activiteiten/winterschool/

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Wetenschappelijke doorbraken de klas in! deel 4 : higgsdeeltje, netwerken in het brein en wonderkind

Wetenschappelijke doorbraken de klas in! deel 4 : higgsdeeltje, netwerken in het brein en wonderkind | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Marieke Peeters, Jan van Baren-Nawrocka en Roald Verhoeff

Nijmegen : Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, 2015. – 179 p.

ISBN 9789081846134

Hoe stimuleer je een onderzoekende houding bij basisschoolleerlingen? Hoe laat je ze zien wat de wereld van wetenschap en techniek hen te bieden heeft en welke rol zij kunnen vervullen in de door techniek gedreven samenleving? Om kinderen te interesseren voor de wetenschap is het van belang om ze al op jonge leeftijd kennis te laten maken met onderzoek. In dit vierde deel van de boekenreeks Wetenschappelijke doorbraken de klas in! staan weer nieuwe thema's centraal uit diverse disciplines van de wetenschap: Het Higgsdeeltje, Netwerken in het brein en de Denkkracht van de jeugd, vertegenwoordigd door het wonderkind David Gorleaus. Er wordt vooral beschreven hoe de activiteiten, die tijdens de projecten in de klas worden aangeboden, vormgegeven kunnen worden.

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Hoe worden leerlingen nieuwsgierig?

Hoe worden leerlingen nieuwsgierig? | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Het stimuleren van nieuwsgierigheid krijgt steeds meer belangstelling in het onderwijs. We weten echter weinig over de  relatie tussen nieuwsgierigheid en leren, en wanneer kinderen intens nieuwsgierig worden. Hoe komt nieuwsgierigheid tot stand en hoe bevorder je dit als leerkracht om het leerproces te optimaliseren?

Christianne Hagens's insight:

Artikel van Marieke Peeters in JSW, nr. 8 (april 2015).

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Whitepapers techniek

Whitepapers techniek | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

5 whitepapers over techniekonderwijs:

1. Techniekonderwijs en talentontwikkeling
In deze White Paper worden drie redenen genoemd waarom techniekonderwijs een brede talentontwikkeling van kinderen stimuleert.

2. Techniekonderwijs en profilering
In deze White Paper wordt uiteengezet welke voordelen techniekonderwijs heeft bij de profilering van de school

3. Vijf redenen waarom techniekonderwijs loont
In deze White Paper wordt uitgelegd hoe techniekonderwijs aan andere vakken kan worden gekoppeld, en welke voordelen dat heeft.

4.Techniek heeft de toekomst.
Bij de meeste banen van de toekomst zal techniek een belangrijke rol spelen. Deze White Paper gaat daar op in.
5.Techniekonderwijs in de praktijk
Veel scholen geven al techniekonderwijs. In deze White Paper worden de ervaringen van die scholen besproken.

Christianne Hagens's insight:

http://www.techniektalent.nu/scholen/basisonderwijs/materialen/white-papers

Na achterlaten van je gegevens te downloaden

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Codeklas: waarom we kinderen zouden leren programmeren

Codeklas: waarom we kinderen zouden leren programmeren | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Pauline Maas

Groningen : BoekTweePuntNul, 2015. – 304 p.

ISBN 9789082226911

Inspiratieboek om leerkrachten te motiveren aan de slag te gaan met programmeren. Er zijn al apps en websites waarmee kinderen vanaf 6 jaar aan de slag kunnen gaan. Dit boek is geïnspireerd op programma's in Engeland en Estland, waar programmeren op de basisschool al verplicht is gesteld. De schrijvers van Codeklas pleiten er voor dat het in Nederland ook verplicht gesteld moet worden. Programmeervaardigheden zullen namelijk van pas komen in het werk, verwondering in de hand werken en bijdragen tot het ontwikkelen van 21st century skills. Deze 21st century skills zijn bijvoorbeeld probleemoplossend denken, kritisch denken, creativiteit en samenwerken.

Christianne Hagens's insight:

Boek in Kenniscentrum

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Beschavingsspel groep 8

Beschavingsspel groep 8 | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Met een experimenteel beschavingsspel bedenken leerlingen van groep 8 van de Amsterdamse Nicolaas Maesschool hun eigen samenleving. Bij het spel - dat iets weg heeft van het gezelschapsspel Kolonisten van Catan - gaan kinderen zelf op onderzoek uit. Ze leren hoe zij hun eigen vragen kunnen beantwoorden. En dat levert verrassende resultaten op.

Christianne Hagens's insight:

http://www.kennisnet.nl/themas/mediawijsheid/leerlingen-ontwikkelen-eigen-samenleving-en-onderzoeksvaardigheden-met-het-beschavingsspel/

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Waarom vliegt een vlieg : onderzoeksvragen formuleren

Waarom vliegt een vlieg : onderzoeksvragen formuleren | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

In dit artikel wordt toegelicht hoe je als leerkracht je leerlingen kunt helpen bij het bedenken van onderzoeksvragen zodat leerlingen zelf op onderzoek kunnen gaan. Een goede onderzoeksvraag voldoet aan zes criteria. Zo moet er wat geleerd kunnen worden van de vraag en moet het antwoord vindbaar zijn. Ook moet de vraag een open (en geen gesloten) vraag zijn. Leerkracht Marrit Meursing deed een onderzoekje naar het formuleren van goede onderzoeksvragen. Na uitleg over onderzoeksvragen blijken leerlingen betere onderzoeksvragen te formuleren.

Christianne Hagens's insight:

Artikel in JSW. - Jrg. 99 (2014-2015), nr. 6 (februari 2015)

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

SCIENCE = PRIMARY

SCIENCE = PRIMARY | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

handboek voor onderzoeken en ontwerpen in groep 1 en 2

Amsterdam: Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie, 2015. - 88 p.

Het handboek Science is Primary geeft tips om kleuters onderzoekend te laten leren. Hoe kan het doen (hands-on) gekoppeld worden aan het vinden van een antwoord op de vraag hoe zit dat? of hoe werkt dat? (brains-on)? In het handboek staan voorbeelden van leerkrachten zelf, uitgewerkt in vier lessen: Magneten, Papieren Vliegtuig, Slakken en Drijven & Zinken.

Christianne Hagens's insight:

Open het handboek https://www.e-nemo.nl/media/filer_public/f6/dd/f6dd4646-2c52-4bba-b344-bcddd9e919e0/handboek_science_is_primary.pdf

 

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Klokhuis-boek, -app en -films

Klokhuis-boek, -app en -films | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

oek het uit! is een Klokhuisproject over onderzoek doen en wetenschap.

Tv-uitzendingen, gratis app, boek en extra’s bij het boek maken deel uit van het project. De tien grote onderzoeksvragen worden behandeld. Het boek laat zien wat er allemaal gedaan wordt om de antwoorden te vinden. Welke technieken gebruikt een wetenschapper en hoe werken die precies?

 Met de app kunnen kinderen zelf aan de slag met onderzoek.

 

 

Christianne Hagens's insight:

Meer informatie http://zoekhetuit.hetklokhuis.nl/

 

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Vakportaal natuur en techniek

Vakportaal natuur en techniek | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Je vindt op deze site informatie over leerplankundige ontwikkelingen voor met name primair en voortgezet onderwijs en krijgt zicht op de relevantie van deze ontwikkelingen. Publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen zijn op deze website snel en makkelijk toegankelijk.

Christianne Hagens's insight:

http://natuurentechniek.slo.nl/

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Nieuwsgierigheid, een basis in school?

Nieuwsgierigheid, een basis in school? | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Annemarie Trouw, Sanne Dekker, Jelle Jolles
Amsterdam: Centrum Brein & Leren, 2014. - 10 p.

Nieuwsgierigheid zet kinderen aan tot leren, ontdekken en onderzoeken. Universiteitshoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles onderzocht samen met zijn collega's in hoeverre er in de klas ruimte is voor het ontwikkelen van nieuwsgierigheid bij kinderen. In de informatiefolder Nieuwsgierigheid, een basis in de school doet hij verslag van de resultaten. Ook geeft hij beleidsmakers, schoolleiders en leerkrachten adviezen.

Christianne Hagens's insight:

Ga naar de folder http://files.jellejolles.nl/NieuwsgierigheidBreinLeren.pdf

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

NRO geeft aanbevelingen voor begeleiden van onderzoekend leren

NRO geeft aanbevelingen voor begeleiden van onderzoekend leren | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) geeft leraren in het primair en voortgezet onderwijs aanbevelingen voor het begeleiden van onderzoek. Leraren hebben verschillende mogelijkheden tot hun beschikking wat betreft de mate en de aard van sturing die ze leerlingen geven. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht voerden een reviewstudie uit op verzoek van de NRO.

Christianne Hagens's insight:

Lees verder http://www.nationaleonderwijsgids.nl/docenten/nieuws/26033-nro-geeft-aanbevelingen-voor-begeleiden-van-onderzoekend-leren.html

 

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Digitaal vragenmachientje

Digitaal vragenmachientje | Ontwikkelgroep Onderzoekend leren | Scoop.it

Ontwikkeld door een student.

Christianne Hagens's insight:

Lees verder http://www.test-je-onderzoeksvraag.nl/

more...
No comment yet.