Welke innovaties op het gebied van leren kun je NIET realiseren zonder ICT? | Online samenwerken en leren 2.0 | Scoop.it

Just-in-time leren.
Zonder mobiele en draadloze technologie heb je niet permanent de gereedschappen tot je beschikking om te leren als dat nodig of wenselijk is.


Een 'globale leeromgeving'.

Zonder internettechnologie kun je niet beschikken over een enorm netwerk aan mensen met wie je informatie kunt delen en kunt leren, of over een enorme hoeveelheid, diverse, bronnen. Deze verandering hangt samen met de pijlers 'relaties leggen' en 'naar buiten brengen'.