De 5 grootste online gevaren | Online samenwerken en leren 2.0 | Scoop.it

Wat is nu precies een online gevaar? Een online gevaar is alles wat jouw privacy of computer schade kan toebrengen. Er zijn honderden manieren waarop je, bewust of onbewust, een risico kan lopen. Dit zijn echter de meest voorkomende en gevaarlijkste van allemaal. Natuurlijk geef ik weer (bruikbare) tips om deze risico’s te beperken.