Invoering monistisch bestuursmodel voor vennootschappen | Ondernemingsrecht | Scoop.it

Het wetsvoorstel "Wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek inzake aanpassing regels bestuur en toezicht naamloze en besloten vennootschappen" is 31 mei 2011 door de Eerste Kamer aangenomen.

Met dit wetsvoorstel wordt een regeling ingevoerd voor het opnemen van uitvoerende bestuurders en toezichthoudende bestuurders in één vennootschapsorgaan. Daarmee worden inrichting van bestuur en toezicht zowel volgens het dualistische als het monistische model wettelijk vastgelegd.