Om eens over na te denken...
1.0K views | +0 today
Follow
 
Scooped by Dirks scoop
onto Om eens over na te denken...
Scoop.it!

Vrijhandel

“Wat is in feite de vrijhandel ? Het is de vrijheid van het kapitaal. Mijne heren, laat u niet imponeren door het woord “vrijheid”. Vrijheid van wie ? Het gaat niet om de vrijheid van een individu tegenover een ander individu. Het gaat om de vrijheid van het kapitaal om de arbeiders te verpletteren. De vrijhandel zal de spanning tussen kapitalisten en arbeiders nog opvoeren. De arbeider zal gauw merken dat het vrijgeworden kapitaal hem nog meer dan vroeger in de slavernij zal dompelen. Het systeem van de vrijhandel is destructief. Het ondermijnt de nationaliteiten en het drijft de tegenstelling tussen bourgeoisie en proletariaat op de spits. De vrijhandel, mijne heren, is de weg recht naar de sociale revolutie. En daarom stem ik vóór de vrijhandel. Ik dank u”
(Karl Marx, Association Démocratique, 9 januari 1848, Maison des Meuniers, Brussel
Dirks scoop's insight:
Share your insight
more...
No comment yet.
Om eens over na te denken...
de titel spreekt voor zich
Curated by Dirks scoop
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Waarom werk niet gelukkig maakt

Waarom werk niet gelukkig maakt | Om eens over na te denken... | Scoop.it
De meeste mensen die ik ken, mijzelf incluis, zijn harde werkers. Waarom zijn we dat eigenlijk? Laatst stelde ik die vraag aan een vriend die altijd héél hard werkt (‘mijn werk is mijn passie’). Zijn uiteindelijke antwoord was dat hij dat deed omdat hij dacht dat hij daar gelukkig van werd. Hij keek er wel een beetje sip bij. Hij zat thuis op de bank met een burn-out. Hij voelde zich mislukt. 

Iedereen wil gelukkig worden, stelde Aristoteles al in de vierde eeuw voor Christus. Geluk definieert hij als datgene wat we willen omwille van zichzelf – en niet omwille van iets anders. Een gelukt leven is het doel waar we uiteindelijk allemaal naar streven. Aristoteles dacht ook dat het in principe mogelijk is om gelukkig te kunnen worden. In zijn Ethica geeft hij daartoe indringende en beroemd geworden aanwijzingen. 

Ook wij willen, vierentwintig eeuwen na Aristoteles, nog steeds graag gelukkig zijn. Ook wij denken meestal dat het in principe mogelijk moet zijn om gelukkig te worden en te blijven. Als je niet gelukkig bent, moet je gewoon harder je best doen. Of je moet het via een andere weg proberen. Ongeluk is de uitzondering: het is óf een kwestie van pech, óf je eigen stomme schuld. 

Aristoteles dacht dat je alleen gelukkig kon worden als je niet hoefde te werken. Werk leidt alleen maar af. Voor ons geldt het tegenovergestelde. Alain de Botton claimt bijvoorbeeld dat we ons geluk proberen te realiseren via werk en liefde. De weg via liefde is echter gevaarlijk en onstabiel. Het realiseren van geluk via werk lijkt een veel zekerder alternatief. En waarom zouden we anders de beste tijd van onze dagen, van ons leven, wijden aan iets als we niet ergens deep down het zekere vermoeden zouden hebben dat het ons uiteindelijk gelukkig maakt? 

Ik denk dat werk ons wel geluk belooft, maar dat die belofte vaak een loze is. Ik denk ook dat de manier waarop we nadenken over werk en geluk, ons vaak ongelukkig maakt. 
Dirks scoop's insight:
We moeten werken om te leven. Niet leven om te werken. 
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Een godsdienst is waard wat zijn volgelingen ervan maken

"Een godsdienst mag de meest verheven gevoelens aanhangen, als hij discipelen voortbrengt die ongelovigen ombrengen of aanhangers die zich verheugen in de dood van godloochenaars, zou dat toch ons enthousiasme enigszins moeten temperen." 
("God en zijn demonen", Michael Parenti, EPO/Berchem, 2011, p.14)
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Functioneringsgesprek

Jaarlijks ritueel waarbij werknemers bij de baas worden geroepen om te kijken of alles wel lekker loopt. Dit is een tijdrovende en weinig functionele formaliteit, die uiteindelijk enkel de hiërarchie pijnlijk duidelijk laat voelen. Het functioneringsgesprek is deel van de cultuur van kwaliteitscontrole en monitoring. 
("Klein lexicon van het managementjargon. Een kritiek van de nieuwe newspeak", Rudi Laermans, Lieven De Cauter, Karel Vanhaesebrouck, /Berchem, 2016, p.93)
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Democratie en technocratie

‘Vandaag zit de democratie klem tussen de technocratie en het populisme. Die versterken elkaar alleen maar. Mensen stemmen voor populisten omdat ze – terecht – inzien dat ze door technocraten worden geregeerd en geen inspraak krijgen. Daaruit halen technocraten dan weer het argument dat kiezers “toch maar voor populisten stemmen”, waarna ze nog meer macht naar zich toe trekken. Het is een vicieuze cirkel. (Stefan Rummens, Knack, 14sep2016,p.86) 

Populisten zoals Donald Trump zijn volgens Rummens een gevaarlijk symptoom. "Ze tonen aan dat er iets mis is", zegt hij. "Zoals vele populisten flirt Trump met de grens van wat democratisch aanvaardbaar is. Een van de basiselementen van een democratie is dat je de legitimiteit van je tegenstander erkent. Het is typisch voor populisten dat ze dat respect niet opbrengen. Trump dreigde er tijdens de campagne mee dat hij Clinton in de cel zou gooien, en waarschuwde dat hij bij verlies de uitslag niet zou erkennen." (...) "Europa moet lessen trekken uit de overwinning van Trump: de tegenstelling tussen links en rechts moet dringend in ere worden hersteld."(Stefan Rummens, De Morgen, 11nov2016)

Als onze verkozen politici opnieuw voldoende macht in handen krijgen, kunnen zij de kiezers ook opnieuw echte opties bieden. (Stefan Rummens, De Morgen, 24sep2016)
Dirks scoop's insight:
Share your insight
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

“de kritiek op de religie is de basis van alle kritiek” *

“de kritiek op de religie is de basis van alle kritiek” * | Om eens over na te denken... | Scoop.it

In het opzicht dat religie een soort fictieve kennis van het universum is. Deze fictie heeft twee bronnen: de zwakheid van de mens ten opzichte van de natuur, en de onsamenhangendheid van de sociale verhoudingen. De natuur vrezend of haar negerend, niet in staat zijnd de sociale verhoudingen te analyseren of te negeren, trachtte de mens in zijn behoeften te voorzien door fantastische beeltenissen te scheppen, deze te begiftigen met een denkbeeldige realiteit, en vervolgens te knielen voor zijn eigen schepping. De basis van deze scheppingsdrang ligt in de praktische behoefte van de mens om zichzelf te oriënteren, een behoefte die op haar beurt voortkomt uit de omstandigheden van de strijd om het bestaan. Religie is een poging tot aanpassing aan de directe leefomgeving, om de strijd om het bestaan succesvol aan te kunnen gaan. Er zijn binnen deze poging tot aanpassing praktische en toepasselijke regels. Maar deze regels zijn verbonden met mythes, fantasieën, bijgeloof, imaginaire kennis. Zoals elke ontwikkeling van cultuur een opeenstapeling van kennis en vaardigheid is, zo is de kritiek op de religie de basis voor andere kritiek: om de weg te bereiden voor reële kennis, is het nodig om imaginaire kennis uit te bannen. In het geval van de religie, is dat echter alleen waar wanneer men de kwestie in zijn geheel beziet. Historisch gezien — niet alleen in specifieke gevallen, maar ook in de ontwikkeling van hele klassen — is werkelijke kennis in verschillende vormen en op verschillende manieren verbonden met religieuze vooroordelen. **


* Karl Marx 

** Leon Trotski

Dirks scoop's insight:
"Religie zet de chaos van de natuur en de chaos van de sociale verhoudingen om in fantastische beeltenissen. Slechts de afschaffing van de aardse chaos kan voorgoed een einde maken aan zijn religieuze weerspiegeling. Een bewuste, redelijke, geplande leiding van het sociale leven, in al zijn facetten, zal voor altijd een eind maken aan alle wondergeloof en hekserij."
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Mag je een 'speciaal' mens bewusteloos slaan?

Mag je een 'speciaal' mens bewusteloos slaan? | Om eens over na te denken... | Scoop.it
Stel: een bende jonge skinheads pest en vernedert een 85-jarige man van Turkse origine al jarenlang. Ze gooien de ruiten van zijn huis stelselmatig in. Op een bepaald moment wordt de oude man bewusteloos geslagen door jongeren. Zou dat uitgebreid de nationale media halen? Ja. En terecht. Zouden pers en samenleving verontwaardigd zijn? Ja. En terecht. Want het is relevant en we moeten vermijden dat racisten dat opnieuw en straffeloos kunnen doen. 

Stel: een jongerenbende van Gents-Turkse origine bedreigt een Gentse man van 85, al jaren. Ze vernederen hem als hij buitenkomt. Ze spuwen in zijn gezicht. Ze slaan om de paar weken zijn ramen in. Er volgen ontelbare andere pesterijen. Want de man, Hendrik, hangt slogans uit tegen onverdoofd slachten. En dat vinden sommige mensen niet leuk. Vorige week is Hendrik door jongeren voor zijn deur bewusteloos gestampt. Hij heeft een zware hoofdwonde. 

Is dat belangrijk nieuws? Ja. Want de feiten zijn bij politie, justitie en pers al jarenlang bekend zonder dat iemand echt optreedt. Haalt het de nationale media? Nauwelijks. Is de pers verontwaardigd? Neen. Die bericht omzichtig over "ongenoegen bij mensen van bepaalde religies". Maar diezelfde journalisten - in Het Laatste Nieuws en op VTM - bestempelen Hendrik zonder schroom en expliciet als moslimhater en antisemiet. 'Hij heeft het toch wel zelf uitgelokt om bewusteloos te worden gestampt', staat er net niet bij. Het Nieuwsblad brengt een kort maar correct artikel. En dat was het dan. Een 'fait divers'. Daarna kan iedereen weer wegkijken.
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

De wereld

"De oude wereld sterft, de nieuwe wereld talmt met te verschijnen, en in die schemering duiken monsters op." 
(Antonio Gramsci) 
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Respect

"Respect voor de overheid wordt in Utopië niet afgedwongen maar verdiend en zo hoort het ook." 

(Thomas More in "Utopia", Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2016, p. 122)
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

"Omdat er statuten zijn die nóg slechter zijn, mag je de spoorwegmannen of d dokwerkers niet meer verdedigen?"

«Arbeidsherverdeling en welvaartsherverdeling: dat is alles wat je kunt doen. Er zijn geen andere wonderoplossingen, denk ik. Wil je iedereen zingeving dankzij arbeid kunnen bieden, dan zul je de beschikbare arbeid moeten herverdelen, bijvoorbeeld door een 30 urenweek. En dan ga je het bijkomende rendement dat robots opleveren, niet alleen aan de eigenaars van de robots moeten geven, maar herverdelen over de hele samenleving, om zo bijvoorbeeld de zorg- en onderwijsmensen te betalen die we alsmaar meer nodig zullen hebben. Voor dat kruispunt staan we. In plaats van steeds minder mensen zich steeds productiever te laten zotwerken, en de rest uit het arbeidsproces te duwen. Je kunt, zoals nu in Spanje gebeurt, toch niet blijvend meer dan de helt van je jongeren aan de kant zeten? Dat is toch geen toekomstmodel? Als één op de vier jongeren hier in Antwerpen de school verlaat zonder diploma, dan zit je toch met een tikkende tijdbom? Ik weet niet wanneer het zal gebeuren, maar als die bom opnieuw ontplot, zal het niet meer zo gecontroleerd en vriendelijk zijn als het per slot van rekening toch was met de AEL van Abou Jahjah.» 

 

Peter Mertens in Humo, 9 februari 2016 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Winterzonnewende

Winterzonnewende | Om eens over na te denken... | Scoop.it

Yule, Midwinter, Joel of winterzonnewende genoemd, valt rond 21 December. 
Met de zonnewende vieren we de terugkomst van het licht en wordt het jaarwiel weer op gang gebracht. Het is de tijd om wensen te doen voor het nieuwe jaar.
Deze dag heeft de langste nacht van het jaar. Na de lange nacht, worden de dagen weer langer. We vieren de terugkeer van het licht. 
 
Het is een tijd van bezinning... loslaten en opnieuw beginnen... opnieuw geboren worden... het licht aanschouwen. Het is tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar. Het is de eerste, officiële dag van de winter. Het is een feest van vrede, een tijd van inspiratie, vooruit blikken en hoop. 

 

Met Yule werden vanouds grote vuren aangestoken om de terugkeer van het licht te vieren. Vuur heeft een transformerende werking. Het vuur heeft de vonk in zich die na de winter moeder Aarde bevrucht. Met Yule werd een groot blok eikenhout verbrand: het Yuleblok. 

Het vuur verandert en verjongt de groeikracht om in het voorjaar de alles opnieuw te laten groeien. 

Dirks scoop's insight:

https://www.youtube.com/watch?v=3d_B5vkpBu0 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Eigen God eerst

Eigen God eerst | Om eens over na te denken... | Scoop.it

We zouden beter wat minder ruzie maken over welke God nu de beste is,

en liever voor wat vrede zorgen op de wereld

Wie schiep de moslims en wie schiep de joden en 't Talibanvolk van Afghanistan
wie schiep de heimatloze zigeuners en de katoenplukkers van Oezbekistan
Schiep Jahweh misschien ook de pygmeeën en bedacht ie voor d'eskimo's dat ijskoud lot
en die dorre woestijnen voor de magere berbers of was dat Allah, was dat Jehovah, of God

Wie schiep de hindoe's en hun heilige koeien en 't arm volk dat daar op strate creveert
Heel handig die kasten en die wedergeboorte, zodat de pasja daar rustig regeert
Wie verzon toch al die verstikkende fabels an al die uitverkoren flauwekul
En dat ultiem paradijs voor de zelfmoordkrijgers, den blik naar achter en 't verstand op nul

God schiep destijds in amper zes dagen de wereld en het eindeloos firmament
Maar de zevenden dag viel ie in slape, aldus dat na 't vertellement
We weten zo weinig van zoveel geheimen, van kleuren en rassen en 't waarom van 't heelal
En zo bedacht de mens zelve zijneschepper, elk volk zijn Godje dat hem beschermen zal

Die God van 't eigen volk in nen gruwel, die "gott mit uns" die tut mir so leit
'k geloof niet in een God tot de tanden bewapend, in "dieu le veut" en in "god on my side"
zwijg mij val al die wrokkige goden, 't zij Jahweh 't zij Allah, de die zijn al dood
vertel ons liever van vriendschap en vrede en 't eerlijk delen van 't dagelijks brood 

 

(Willem Vermandere)

Dirks scoop's insight:

Willem Vermandere, dinsdag 17 februari 2015 om 20u 

Zaal Vita, Basiliek van Koekelberg 

Tickets: € 5,- 

Info: mbultereys@irisnet.be 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Radicaal

“Een radicale democratie is een maatschappij zonder meesters of onderdanen, omdat niemand verondersteld wordt buiten het beperkte terrein van zijn bevoegdheid macht over zijn medeburgers uit te oefenen. Deze vrijheid die de basis vormt voor authentiek zelfrespect is het tegengestelde van willekeur, omdat ze gedragen wordt door een orde die het resultaat is van onderlinge afspraken in plaats van dogma‟s, ideologieën of privileges.”, Ludo Abicht in: 'Gewoon volk eerst', EPO, p. 119

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Waarheid

Geloof, bijgeloof, ongeloof:
Koran, Thora, Evangelie, 
elk op zijn manier. 


Iedere generatie heeft haar eigen leugens 
en iedereen wil erin geloven! 
Zal er ooit een generatie opstaan, 
die alleen maar naar waarheid zal zoeken? 

 

(Al-Ma'ari) 

 

 

in: 'En de mens schiep god', Lucas Catherine,  EPO, 2012 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Brusselse politie: vreemden in stad en gewest

Brusselse politie: vreemden in stad en gewest | Om eens over na te denken... | Scoop.it
10% van wie in Zone Brussel Hoofdstad/Elsene werkt, woont er ook. 25% van de agenten die in het Brussels gewest werken woont er. Is Brussel een door buitenregionale politiemachten bezette stad? 

In de Politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene werken er 2.474 agenten, er wonen er elk jaar minder, 292 in 2012, 257 agenten op 01/01/2017. Ter vergelijking: In Luik werken er 1.131 agenten, 32% wonen er, in in Antwerpen werken er 2.739 agenten en wonen er 40%. In de politiezone Brussel Hoofdstad zijn er dat 3 tot 4 keer minder dan in Antwerpen en Luik, die het al zeer slecht doen wat nabijheid betreft. 

Wie is verantwoordelijk voor deze jarenlang gegroeide situatie, spreken over wijkpolitie en buurtnabije politie is in deze omstan- digheden lachwekkend. Het is het gevolg van het jarenlang afstoten van de Brusselaars zelf die nu voor 82,5% een migratieach- tergrond hebben. Is dit het topje van de ijsberg van anti-Brussels ressentiment en een diep geworteld racisme en xenofobie? 

Is de gore taal van de bevoegde minister, herhaald in het VRT- nieuws, Ter Zake, De Afspraak en de Ideale Wereld een schuldbekentenis voor het falen van de politie zoals Geens tot 2 maal toe in ter Zake affirmeerde. "Telkens als de politie faalt moet het gerecht het bekopen voor straffeloosheid, zoals nu weer eens blijkt bij monde van de korpschef." Wanneer worden Brusselaars toegelaten tot alle beroepen in het openbaar ambt, inzonder de politie, zodat ook de Brusselse jongeren een toekomstperspectief kennen? 

(...) 

Het zijn "een bepaald type jongeren, schorremorrie, een kanker die zich over gans België kan uitbreiden", dit is gore en stigmatiserend bedoelde praat, een staatsman onwaardig. Dat jongeren in Brussel, waar 82% een migratieachtergrond heeft, ook een migratieachtergrond hebben is nogal wiedes, het omgekeerde zou pas onbegrijpelijk zijn. 

De minister van Binnenlandse zaken moet toch beseffen dat als reeds gekende hooligans en criminelen, zoals de korpschef van Brussel Hoofdstad/Elsene aangaf, dwz jongeren die chanteerbaar en inzetbaar zijn, een quasi vrijgeleide krijgen van de veiligheidsdiensten dan is de ware kanker misschien het er door opgewekte en politiek opgeklopte onveiligheidsgevoel. Het effect en impact is dan hetzelfde als waar het de Bende van Nijvel om kon te doen zijn. 

Als in Antwerpen 800 agenten gemobiliseerd worden om de Antwerpse hooligans in de voetbalmatch tegen Brugge te controleren dan mag men zich afvragen wat de bedoeling is wanneer in Brussel relschoppers, gekende criminelen en hooligans een uur de tijd krijgen om hun ding te doen. Als in Brussel de groten der aarde vergaderen, dan is het veiligheid boven alles. Als er een voetbalmatch van Marokko plaatsvindt of een Snapschat-icoon Brussel met z'n bezoek vereert, dan kunnen de hooligans onder het oog van de politie toeslaan of heeft men geen idee wat Snapchat is en de positieve vibes die er van uitgaat.
Dirks scoop's insight:
Wijkpolitie? Nabijheidspolitie? Met zomaar een fusie van die niet-Brusselse politie komen we er niet!
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Intellectuele eigendom 

(intellectuele eigendomsrechten) 
(…) Intellectuele eigendom heeft met ‘intellectualiteit’ alvast niets te maken. In het intellectuele veld bestaat geen eigendom: de gedachten zijn vrij, kennis is van en voor iedereen. 
Wanneer wordt geschermd, vooral door multinationals, met intellectuele eigendom, is dat dan ook een schaamlapje voor de privatisering van gemeengoed. De patenten op zaaigoed zijn daar een schoolvoorbeeld van. En bij academische spin offs wordt onderzoek gedaan met gemeenschapsgeld, maar int men zelf de winsten via intellectuele eigendomsrechten. 
Socialisering van de kosten, privatisering van de winsten: de toverformule van externalisering. 
("Klein lexicon van het managementjargon. Een kritiek van de nieuwe newspeak", Rudi Laermans, Lieven De Cauter, Karel Vanhaesebrouck, /Berchem, 2016, p.105)
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Goed bestuur

Mantra van de postdemocratie en tevens een dooddoener in de jaarverslagen van privébedrijven (waarin dan meestal de Engelse uitdrukking 'good governance' wordt gebruikt). Google 'goed bestuur' of 'good governance' en je krijgt een opsomming van vereisten waarin naast inclusiviteit en het zich houden aan de rechtsstaat ('rule of law') de volgende bekenden figureren: effectiviteit en efficiëntie, gerichtheid op participatie en het afleggen van verantwoording. Goed bestuur is kortom synoniem met neoliberaal management, ook in de politiek. 
("Klein lexicon van het managementjargon. Een kritiek van de nieuwe newspeak", Rudi Laermans, Lieven De Cauter, Karel Vanhaesebrouck, /Berchem, 2016, p.95)
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Meer blauw of meer Allah op straat?

Meer blauw of meer Allah op straat? | Om eens over na te denken... | Scoop.it

Elk levensbeschouwelijk symbool gedragen door een ambtenaar verraadt een aanhorigheid bij een mens- en wereldbeeld, bij een referentiekader waarvan de fundamentele uitgangspunten mogelijk strijdig zijn met die van de rechtstaat. Zelfs indien de dienstverlening conform de kwaliteitseisen gebeurt, kan er een onwenselijke schijn van partijdigheid ontstaan. 


Het vertrouwen van de burger in de onafhankelijkheid van de overheid is voor het goed functioneren van de liberale rechtstaat echter dermate belangrijk dat ook die schijn van partijdigheid in rekening moet worden gebracht.

Dirks scoop's insight:
Het probleem daarbij is echter dat zij hun gezag ontlenen aan hun levensbeschouwelijke identiteit en niet in aan het feit dat ze de rechtsgemeenschap vertegenwoordigen.
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Slachtoffers van bedrog

"De mensen waren en blijven domme slachtoffers van bedrog en zelfbedrog in de politiek, zolang ze achter alle zedelijke, religieuze, politieke en sociale frases, verklaringen en beloften niet de belangen van deze of gene klasse weten te ontdekken." 
- V.I. Lenin, 16 december,1913 in: "Drie bronnen en drie bestanddelen van het marxisme"
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Het algemeen belang is nooit in het belang van allen

Het algemeen belang is nooit in het belang van allen | Om eens over na te denken... | Scoop.it

Verliezers kunnen zich niet onttrekken aan de beslissingen van de winnaars. Dit is een eigenaardig onderdeel van het democratische model waarover vrijwel niemand zich schijnt te verwonderen. 

Het gevolg van deze opzet is dat streven naar macht over je eigen leven via de stembus ook altijd een streven naar macht over anderen betekent. Die ‘anderen’ zullen op hun beurt bij de volgende verkiezingen proberen de ‘schade’ te herstellen. 

Onderdeel van dit systeem is echter dat de schade nooit wordt hersteld. Alleen de rollen van ‘winnaar’ en ‘verliezer’ blijven overgaan van de ene partij op de ander. 

Het resultaat is dat steeds meer partijen hopen de schade te herstellen. Allemaal hebben ze net iets andere of zelfs tegenovergestelde idealen en claimen ze te handelen in het algemeen belang. Het algemeen belang is echter, door de onvermijdelijke verdeling van de stemmers in winnaars en verliezers, nooit in het belang van allen. 

Een opvallende eigenschap van nieuwe partijen, is dat ze ‘directe democratie’ beloven, in de vorm van lokale inspraak en referenda. 

Maar waarom hebben we nieuwe politieke partijen nodig om meer zeggenschap te krijgen over ons eigen leven? Politieke partijen zijn er om zeggenschap te krijgen over anderen. Maar misschien willen mensen helemaal geen nieuwe vorm van zeggenschap over anderen, simpelweg meer zeggenschap over zichzelf. 

Ook voor de nieuwe partijen geldt dat een streven naar verbetering van je eigen leven voelt als een verslechtering voor iemand anders. Directe inspraak beloven, zonder de onvrijwillige wederzijdse afhankelijkheid aan de wortel van het democratische systeem weg te nemen, klinkt als meer van hetzelfde.

Het resultaat van meer keuzemogelijkheid is hooguit dat de lont wat langer wordt, maar helemaal uit het kruitvat verdwijnen zal hij niet.

Dirks scoop's insight:
"Het is eigenaardig dat verliezers zich binnen het democratische model niet kunnen onttrekken aan de beslissingen van de winnaars."
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Vrijhandel

“Wat is in feite de vrijhandel ? Het is de vrijheid van het kapitaal. Mijne heren, laat u niet imponeren door het woord “vrijheid”. Vrijheid van wie ? Het gaat niet om de vrijheid van een individu tegenover een ander individu. Het gaat om de vrijheid van het kapitaal om de arbeiders te verpletteren. De vrijhandel zal de spanning tussen kapitalisten en arbeiders nog opvoeren. De arbeider zal gauw merken dat het vrijgeworden kapitaal hem nog meer dan vroeger in de slavernij zal dompelen. Het systeem van de vrijhandel is destructief. Het ondermijnt de nationaliteiten en het drijft de tegenstelling tussen bourgeoisie en proletariaat op de spits. De vrijhandel, mijne heren, is de weg recht naar de sociale revolutie. En daarom stem ik vóór de vrijhandel. Ik dank u”
(Karl Marx, Association Démocratique, 9 januari 1848, Maison des Meuniers, Brussel
Dirks scoop's insight:
Share your insight
more...
No comment yet.
Rescooped by Dirks scoop from Denkoefening
Scoop.it!

Satire of realiteit?

Satire of realiteit? | Om eens over na te denken... | Scoop.it
Interimkantoor Accent Jobs geeft werknemers een smartphone als ze niet stemmen in het sociale overleg. Luc Haekens zoekt uit wat mensen zo nog willen opgeven.

Via Denkoefening Be
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Tolerant

Allen "hebben het nodig om tolerant te zijn, willen ze getolereerd worden."


 

Dirks scoop's insight:

(Een citaat van van Louis De Potter uit “Union”, 1829, in 

“Het verlies van België. De strijd tussen de Nederlandse koning en de Belgische revolutionairen in 1830”, Johan Op de Beek, Horizon, 2015, p. 120) 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Democratie

Democratie | Om eens over na te denken... | Scoop.it

"In de jaren ’20 en ’30 van vorige eeuw werd eveneens gezegd dat de democratie de gigantische uitdagingen van díé tijd niet aankon. Dictaturen waren daartoe veel beter uitgerust. 

We weten hoe dat uitgedraaid is." 

Geert Van Istendael 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Bovenlaag

"... een neoliberale organisatie creëert steevast een niet-productieve bovenlaag, wiens voornaamste functie het is zichzelf in stand te houden via het controleren van anderen.", Paul Verhaeghe in 'De neoliberale waanzin. Flexibel, efficiët en... gestoord', pp. 27-28

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

meten = weten

meten = weten | Om eens over na te denken... | Scoop.it

"Grote vragen en vernieuwend engagement buiten platgetreden paden worden ontraden, moraal en maatschappijdiscussie worden vervangen door oppervlakkige meetbare opinieoorlogjes en vluchtige weetjes. Dit is een terugdringen van de ethische en andere waardekeuzes uit het publieke debat. Opiniepeilingen, assessments en marktonderzoeken bepalen wat je keuze zal/moet zijn, niet je eigen waarderingswerk. De slogan 'meten = weten' drukt die verdwazing kernachtig uit. Natuurlijk kan meten zinvol zijn, maar die activiteit gaat steeds uit van voorafgaande concepten en aannames die de burger kritiekloos moet slikken.", Rik Pinxten in 'Schoon protest. Want er is wel een alternatief', EPO/Berchem, 2014  

more...
No comment yet.