Een eenvoudige klassenplattegrond in Excel. | ok | Scoop.it

Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur.
Een van de eerste dingen die vaak wordt gedaan is het maken van een klassenplattegrond.
De bijgevoegde klassenplattegrond in Excel kan daarbij een handig hulpmiddel zijn.
Het lokaal in de spreadsheet is ingericht met 30 setjes die in treinopstelling zijn neergezet.
De opstelling is echter naar wens aan te passen.
Klik op een setje en versleep het setje aan de rand van de afbeelding met ingedrukte muisknop naar de gewenste plaats.
Setje verdraaien? Geen probleem - klik op een setje en verander de stand van het setje door met ingedrukte muisknop aan de groene handgreep te draaien.
Zijn er te weinig setjes? Rechtsonder in het lokaal zijn over elkaar 10 extra setjes toegevoegd die desgewenst versleept kunnen worden naar de gewenste plek.
Klik op de setje, vul de namen van de leerlingen in en maak een print.
Klaar is Kees. Gemak dient de mens.


Via Herman van Schie