Điểm mới trong tuyển sinh cao đẳng, đại học 2015 | đổi mới tuyển sinh cao dang, dai hoc 2015 | Scoop.it
Với mục tiêu tuyển sinh 2015: gọn nhẹ, đơn giản và ít tốn kém, bộ giáo dục và đào tạo đề xuất đổi mới tốt nghiệp THPT và xóa bỏ thi dai hoc, lien thong cao dang