[...] La mostra és que si busquem errors ens apareixen pàgines web senceres dedicades a errors de pel·lícules amb pressupostos similars al PIB de països africans, a errors mèdics, a errors històrics (com ara a discursos polítics), a errors de retocs fotogràfics fets amb el miraculós Photoshop, a errors gramaticals de tota mena de publicacions, amb especial incidència a la premsa diària. I és que “errare humanum est”, com va dir... Sèneca.