Nyhetsbrev
199 views | +0 today
Follow
Nyhetsbrev
Interna nyheter för personal på institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Curated by HV-nyhetsbrev
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by HV-nyhetsbrev
Scoop.it!

Universitetet ska flyttas till Fredrikskans - Nyheter P4 Kalmar | Sveriges Radio

Universitetet ska flyttas till Fredrikskans - Nyheter P4 Kalmar | Sveriges Radio | Nyhetsbrev | Scoop.it
Universitetet ska flyttas till Fredrikskans Det mesta av det nya planerade Linnéuniversitetet i Kalmar kommer att byggas på Fredrikskansområdet...
more...
No comment yet.
Scooped by HV-nyhetsbrev
Scoop.it!

Linnéuniversitetet får 22 miljoner från EU:s strukturfonder

Linnéuniversitetet får 22 miljoner från EU:s strukturfonder | Nyhetsbrev | Scoop.it

2 660 022 kr har beviljats projektet Innovativ IT inom hälsa. Pengarna ska användas till att utvidga det embryo till plattform som finns inom eHälsoinstitutets befintliga verksamhet för att skapa en mötesplats där företag, offentlighet och universitetet ska utbyta och utveckla idéer. Projektet, som leds av professor Göran Pettersson, har också offentlig medfinansiering på 3 990 031 kr.

more...
No comment yet.
Scooped by HV-nyhetsbrev
Scoop.it!

Linnéuniversitetet | Designmanual

Linnéuniversitetet | Designmanual | Nyhetsbrev | Scoop.it

Använd våra mallar för brev mm. Det är viktigt att vi håller oss till den grafiska profilen. I dagarna uppmanar vi särskilt ni som skriver välkomstbrev att använda er av mallen.

more...
No comment yet.
Scooped by HV-nyhetsbrev
Scoop.it!

Linnéuniversitetet delade ut stipendier till studenter och forskare

Linnéuniversitetet delade ut stipendier till studenter och forskare | Nyhetsbrev | Scoop.it
Linnéuniversitetet har delat ut ett antal stipendier till studenter, forskare, författare och en organisation som förtjänade en extra uppmuntran.

Två av våra studenter

Anna Kjellin, Sjuksköterskeprogrammet, Kalmar och Frida Signahl, Sjuksköterskeprogrammet, Kalmar tilldelades Linnéakademiens resestipendie!

more...
No comment yet.
Scooped by HV-nyhetsbrev
Scoop.it!

Våra Hälsomottagningar erbjuder nu dig som arbetar vid Lnu en hälsoundersökning - Linnéuniversitetet - Lnu.se

Våra Hälsomottagningar erbjuder nu dig som arbetar vid Lnu en hälsoundersökning - Linnéuniversitetet - Lnu.se | Nyhetsbrev | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by HV-nyhetsbrev
Scoop.it!

Få infektioner men slarvig hygien


Få vårdrelaterade infektioner men personalen kan följa hygienrutiner och klädregler betydligt bättre.
more...
No comment yet.
Scooped by HV-nyhetsbrev
Scoop.it!

Kent Stening disputerade den 30 november i Linköping - Linnéuniversitetet - Lnu.se

Kent Stening disputerade den 30 november i Linköping - Linnéuniversitetet - Lnu.se | Nyhetsbrev | Scoop.it

Könshormoner skulle kunna vara en förklaring bakom den högre förekomsten av kroniska smärtproblem hos kvinnor.

more...
No comment yet.
Scooped by HV-nyhetsbrev
Scoop.it!

Organisationsutredning

Rektor har fått i uppdrag att genomföra en organisationsöversyn, med syfte att skapa en effektivare organisation för verksamheten.

 

more...
No comment yet.
Scooped by HV-nyhetsbrev
Scoop.it!

Nytt biljettsystem för tågresor mellan Kalmar och Växjö

Från och med den 12 december, 2011 behöver du en ny biljett för att resa med tåg mellan Kalmar och Växjö eller omvänt. Din gamla biljett (Försäkran) upphör att gälla den 11 december. Din nya biljett (Resehandling) som du skriver ut är i "körkortsformat". Biljetten måste som tidigare stämplas och undertecknas av närmsta chef eller prefekt.

more...
No comment yet.
Scooped by HV-nyhetsbrev
Scoop.it!

Beslut om lärplattformar för Lnu klart

Beslut om lärplattformar för Lnu klart | Nyhetsbrev | Scoop.it

Rektor har fattat beslut om att prioritera lärplattformen Moodle som enda universitetsgemensamt supportade lärplattform vid Linnéuniversitetet.

 

more...
No comment yet.
Scooped by HV-nyhetsbrev
Scoop.it!

Urkund blir Lnu:s gemensamma system för att förebygga och identifiera plagiat i studentarbeten

UPE:s styrelse har beslutat att Linnéuniversitetet ska använda sig av Urkund som universitetsgemensamt antiplagiatsystem.

more...
No comment yet.
Scooped by HV-nyhetsbrev
Scoop.it!

Funktionsmailbox för bokning av lokaler och schemaönskemål på Storken

Funktionsmailbox för bokning av lokaler och schemaönskemål på Storken | Nyhetsbrev | Scoop.it

Nu finns en funktionsmailbox dit ni bör skicka era lokal- och schemaönskemål som rör Storken; lokalbokning.storken@lnu.se

 

Vi är tre personer som har tillgång till denna mailbox:

Ingela Silverstrand

Helena Franzén

Marie Danielsson (Backup)

 

Marie har som tidigare hand om bokning av institutionsbil och lägenhet och även dessa beställningar skickas lämpligen till lokalbokning.storken@lnu.se

En bra idé är att i ämnesraden skriva vad beställningen gäller; Bil/ Lägenhet/Lokal.

Tänk också på att vara tydliga när det gäller bokning av lokaler som ska ingå i undervisning.

 

Ni måste ange:

- Kurskod

-Vilket/vilka kurstillfällen som ska bokas in

- Storlek på studentgruppenI förekommande fall vilken programtermin studentgruppen tillhör.

- Om studentgruppen ska delas in i undergrupper och då hur de ska namnges (A, B, C/ 1, 2, 3 etc)

- Undervisande lärare

- Ev sändning och då även hur stor studentgrupp som ska sitta på campus.

 

För mest effektiv bokning använd alltså adressen lokalbokning.storken@lnu.se , undvik våra personliga adresser där beställningen kan bli liggande och framförallt; lämna inga papperskopior.

more...
No comment yet.