CILENIA: Προσθήκη, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και τμήμα, προβλήματα με τους αριθμούς: 10, 20 και 100. Βοήθημα μαθηματικών για τούς στοιχειώδεις (αρχικούς) σχολικούς σπουδαστές. Πρακτική οι δεξιότητες μαθηματικα σας.