Norsknytt 2014-15
81 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

En god roman gjør hjernen smartere - NRK - Viten

En god roman gjør hjernen smartere - NRK - Viten | Norsknytt 2014-15 | Scoop.it
Skjønnlitteratur av litterær kvalitet gjør deg flinkere til å forstå hva andre tenker og føler, viser nye eksperimenter.
Marie Lund Alveberg's insight:

David Comer Kidd og Emanuele Castano fra New School of Social Research har testet ut hva litteraturen gjør med evnene våre. Nå konkluderer de med at selv små snutter av kvalitetslitteratur ser ut til å gjøre oss bedre til å tolke andre menneskers følelser, og til å sette oss inn i andres tankegang.

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Kildekritikk

Kildekritikk | Norsknytt 2014-15 | Scoop.it
Gode råd i jakten på informasjon:Finn ut hvem som er avsender.Hvorfor er nettsiden etablert?Bruk alltid mer enn én kilde!Bruk gjerne nøkkelordet TONE i vurderingen av de
more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Språklige virkemidler i argumentasjon

Språklige virkemidler i argumentasjon | Norsknytt 2014-15 | Scoop.it
Gammel rønne eller drømmehus? Det kommer helt an på øynene som ser. De fleste foreldrene er lett påvirkelig
Marie Lund Alveberg's insight:

En taler eller skribent kan bruke alle slags språklige virkemidler for å påvirke følelsene og holdningene til leseren. Vi nevner her bare noen eksempler.

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

20.02.13 – Ukas språkmyte: Noen språk er pene, andre stygge ...

20.02.13 – Ukas språkmyte: Noen språk er pene, andre stygge ... | Norsknytt 2014-15 | Scoop.it
“Italiensk er romantisk, mens polsk er aggressivt.” Ytringer som dette er ikke uvanlige. Hva synes leseren om for eksempel tysk versus fransk? Er det virkelig slik at noen språk faktisk er penere, styggere, vennligere eller mer ...
more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Litteratur har direkte øverføringsverdi!

Litteratur har direkte øverføringsverdi! | Norsknytt 2014-15 | Scoop.it

Mer enn noen gang krever samfunnet menneskers som behersker språk og tekst (K06 s. 31) 

Litteraturforsker Sylvi Penne har fremhevet hvordan det senmoderne samfunnet har andre og mer kompliserte utfordringer enn skolen hadde i moderniteten (Penne:109). Elever i dag er invadert avsammensatte og multimodale tekster som på ulike måter virker inn i deres liv. Samtidig lever vi i en tid der ulike sjangergrenser utfordres, og hvor vi ikke kan ta for gitt at elevene betrakter litteratur som en del av sin kultur. 
Marie Lund Alveberg's insight:

Penne påpeker at forskning helt gjennomgående viser at det er en forståelse i bøkenes verden som er og blir en forutsetning for hvordan barn og unge nyttiggjør seg av andre medier. Den litterære og metatspråklige kompetansen som elevene har tilegnet seg i bøkenes verden, aktiveres foran fjernsynet og i kinosalen; det gjelder særlig i forhold til evnene til å gjenkjenne narrative strukturer og til å forstå overførte betydninger (Penne: 18). I slike kontekster har skjønnlitteratur direkte overføringsverdi i et mediesamfunn.

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Skrivesenteret - å skrive for å lære

Skrivesenteret - å skrive for å lære | Norsknytt 2014-15 | Scoop.it
Skriving er ein viktig reiskap i elevane si læring, samstundes som skriving vert nytta til å synleggjere kunnskap i alle fag.
Marie Lund Alveberg's insight:

På vidaregåande må elevane kunne skrive stadig meir komplekse og krevjande tekstar, og elevane må kunne nytte skriving som eit verktøy for å lære og for å synleggjere kunnskap. Systematisk arbeid med formelle ferdigheiter, tekstkunnskap og ulike skrivestrategiar er derfor heilt nødvendig i alle fag.

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Fra postkort til MMS - sjangrer i endring

Fra postkort til MMS - sjangrer i endring | Norsknytt 2014-15 | Scoop.it

Sjangrer endrer seg. Ingen sjangrer er ferdig utformet en gang for alle. For femti år siden var det for eksempel vanlig å sende telegram-hilsener når noen giftet seg. Telegrafen formidlet viktige beskjeder, og telegrammer ble levert på døra.

 

Denne tradisjonen finnes ikke mer. Også postkort er i ferd med å bli erstattet av multimediemeldinger på telefon, og e-posten har i stor grad tatt over for det handskrevne brevet. Men selve sjangrene gratulasjon, feriehilsen og personlig brev har ikke blitt borte. Vi bruker bare nye medier for å sende dem, og vi velger en uttrykksmåte som passer til disse media.

more...
No comment yet.