Lesesenteret - Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser | Norsk muntlig | Scoop.it
I løpet av skoletiden skal elevene lese seg igjennom uttallige sider med fagtekst. Lesepresset blir større år for år, og det kan – spesielt på ungdomstrinnet – oppleves svært tyngende for mange.