nhatnguyet
71 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Uniray injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Dung dịch tiêm đóng sẵn 1 syringe 10ml, hộp 5 syringe

Thuốc Uniray injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Dung dịch tiêm đóng sẵn 1 syringe 10ml, hộp 5 syringe | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Uniray injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Uniray injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Dung dịch tiêm đóng sẵn 1 syringe 10ml, hộp 5 syringe
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Pomulin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất 10ml; hộp 10 lọ

Thuốc Pomulin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất 10ml; hộp 10 lọ | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Pomulin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pomulin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất 10ml; hộp 10 lọ
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Measles, Mumps and Rubella Vaccine Live, Attenuated (Freeze-Dried) là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 50 lọ bột + 50 ống dung môi nước cất pha tiêm 0,5ml

Thuốc Measles, Mumps and Rubella Vaccine Live, Attenuated (Freeze-Dried) là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 50 lọ bột + 50 ống dung môi nước cất pha tiêm 0,5ml | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Measles, Mumps and Rubella Vaccine Live, Attenuated (Freeze-Dried) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Measles, Mumps and Rubella Vaccine Live, Attenuated (Freeze-Dried) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 50 lọ bột + 50 ống dung môi nước cất pha tiêm 0,5ml
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Follitrope Prefilled Syringe 225IU là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp chứa bơm 01 bơm tiêm chứa 0,45ml

Thuốc Follitrope Prefilled Syringe 225IU là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp chứa bơm 01 bơm tiêm chứa 0,45ml | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Follitrope Prefilled Syringe 225IU là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Follitrope Prefilled Syringe 225IU ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa bơm 01 bơm tiêm chứa 0,45ml
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Follitrope Prefilled Syringe 300IU là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp chứa bơm 01 bơm tiêm chứa 0,6ml

Thuốc Follitrope Prefilled Syringe 300IU là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp chứa bơm 01 bơm tiêm chứa 0,6ml | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Follitrope Prefilled Syringe 300IU là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Follitrope Prefilled Syringe 300IU ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa bơm 01 bơm tiêm chứa 0,6ml
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Strepsils Orange with Vitamin C là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 50 gói x 2 viên

Thuốc Strepsils Orange with Vitamin C là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 50 gói x 2 viên | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Strepsils Orange with Vitamin C là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Strepsils Orange with Vitamin C ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 50 gói x 2 viên
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Strepsils Orange with Vitamin C là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 2 vỉ x 12 viên

Thuốc Strepsils Orange with Vitamin C là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 2 vỉ x 12 viên | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Strepsils Orange with Vitamin C là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Strepsils Orange with Vitamin C ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 12 viên
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Septax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 1 lọ

Thuốc Septax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 1 lọ | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Septax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Septax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Safetelmi H 80/12.5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Safetelmi H 80/12.5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 3 vỉ x 10 viên | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Safetelmi H 80/12.5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Safetelmi H 80/12.5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Zolafren là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Zolafren là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 2 vỉ x 14 viên | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Zolafren là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zolafren ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Ponysta là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Ponysta là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 2 vỉ x 5 viên | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Ponysta là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ponysta ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Sucrafil Suspension là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 1 lọ 200ml

Thuốc Sucrafil Suspension là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 1 lọ 200ml | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Sucrafil Suspension là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sucrafil Suspension ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 200ml
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc I-Sucr-in là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 5 ống x 5ml

Thuốc I-Sucr-in là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 5 ống x 5ml | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc I-Sucr-in là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc I-Sucr-in ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 ống x 5ml
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Lopo Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lopo Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 3 vỉ x 10 viên | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Lopo Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lopo Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Daetidine tab. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Daetidine tab. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 3 vỉ x 10 viên | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Daetidine tab. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Daetidine tab. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Salmeflo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 5 vỉ x 8 viên; Hộp lớn gồm: 01 hộp 05 vỉ x 8 viên; 01 hộp chứa dụng cụ trợ hít (INNOhaler)

Thuốc Salmeflo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 5 vỉ x 8 viên; Hộp lớn gồm: 01 hộp 05 vỉ x 8 viên; 01 hộp chứa dụng cụ trợ hít (INNOhaler) | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Salmeflo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Salmeflo ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 8 viên; Hộp lớn gồm: 01 hộp 05 vỉ x 8 viên; 01 hộp chứa dụng cụ trợ hít (INNOhaler)
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Barole 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Barole 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Barole 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Barole 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Follitrope Prefilled Syringe 75IU là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp chứa bơm 01 bơm tiêm chứa 0,15ml

Thuốc Follitrope Prefilled Syringe 75IU là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp chứa bơm 01 bơm tiêm chứa 0,15ml | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Follitrope Prefilled Syringe 75IU là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Follitrope Prefilled Syringe 75IU ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa bơm 01 bơm tiêm chứa 0,15ml
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Legalon 70 Protect Madaus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Legalon 70 Protect Madaus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Legalon 70 Protect Madaus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Legalon 70 Protect Madaus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Stelara là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 1 bơm tiêm chứa sẵn 0,5ml thuốc

Thuốc Stelara là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 1 bơm tiêm chứa sẵn 0,5ml thuốc | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Stelara là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Stelara ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 bơm tiêm chứa sẵn 0,5ml thuốc
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Mexams 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Mexams 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 3 vỉ x 10 viên | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Mexams 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mexams 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Zolafren là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Zolafren là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 4 vỉ x 7 viên | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Zolafren là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zolafren ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Cardiv là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 10 ống 10ml

Thuốc Cardiv là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 10 ống 10ml | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Cardiv là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cardiv ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 10ml
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Aclopsa là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Aclopsa là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Aclopsa là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aclopsa ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên
more...
No comment yet.
Scooped by Zdui Zde
Scoop.it!

Thuốc Vexpod 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Vexpod 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán Hộp 1 vỉ x 10 viên | nhatnguyet | Scoop.it
Thuốc Vexpod 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vexpod 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên
more...
No comment yet.