New Principals in the 21st Century
426 views | +0 today
Follow
New Principals in the 21st Century
The Challenges for New Principals in the 21st Century
Curated by Rafi Davidson
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

מס"ע - 'היום שאחרי': השלכות הטמעת חדשנות בבתי ספר 'ניסויים' על האפקטיביות הארגונית לאחר סיום ההתערבות הניסויית

מס"ע - 'היום שאחרי': השלכות הטמעת חדשנות בבתי ספר 'ניסויים' על האפקטיביות הארגונית לאחר סיום ההתערבות הניסויית | New Principals in the 21st Century | Scoop.it
המחקר הנוכחי בחן ההשלכות של הטמעת החדשנות על האפקטיביות הבית ספרית בבתי ספר ניסויים (המתמקדים בפיתוח ויישום חדשנות חינוכית) לאחר תום חמש שנות ההטמעה.
more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

אוצרות מידע ומרכזי תוכן דינמיים לצורכי הוראה ולמידה - המצגת של תמי נויטל

‫אוצרות מידע (‪:)Information curation‬‬‫מרכזי תוכן דינמיים לצרכי הוראה ולמידה‬ ‫תמי �
more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

מס"ע - למידה מבוססת משחקים מתוקשבים – תמונת מצב 2011

מס"ע - למידה מבוססת משחקים מתוקשבים – תמונת מצב 2011 | New Principals in the 21st Century | Scoop.it
שימוש במשחקי מחשב ומשחקי למידה יכול להעשיר את חווית הלמידה המסורתית ולהפוך את תהליך ההקניה של חומר משעמם לחוויה מלהיבה ומרתקת ע"י יצירת אלמנטים ש
more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

חדשנות פדגוגית של מורים למדע וטכנולוגיחה בבית הספר היסודי המשלבים תקשוב בהוראה

more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

דפוסי העצמה של מובילי תקשוב וחוזקות בית ספריות בהטמעת תוכנית התקשוב הלאומית

more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

מס"ע - הטמעת תרבות תקשוב בבתי ספר

מס"ע - הטמעת תרבות תקשוב בבתי ספר | New Principals in the 21st Century | Scoop.it
טכנולוגיית התקשוב, כאשר היא מיושמת תוך שילוב רציונל פדגוגי סוציו- קונסטרוקטיבסטי, מאפשרת למורה לעצב פעילויות התומכות בלמידה עצמאית ולתלמיד להתנסות בבנ
more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

קייטנות | צהרונים - לימודי פסנתר

קייטנות | צהרונים - לימודי פסנתר | New Principals in the 21st Century | Scoop.it
לימודי פסנתר – לימודי פסנתר במסגרת הכוכב הבא מועברים על ידי מורים מוסמכים ומקצועיים בכל רחבי הארץ ומציעים לילדים את הטוב ביותר. לקבלת פרטים: 052-2653505.
more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

האתר של מנהל המדע והטכנולוגיה עם סרטונים ופרסומים על התאמת מערכת החינוך למאה ה-21

האתר של מנהל המדע והטכנולוגיה עם סרטונים ופרסומים על התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 | New Principals in the 21st Century | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

מס"ע - קהילות מקוונות של מורים כמנוף להתפתחות מקצועית

מס"ע - קהילות מקוונות של מורים כמנוף להתפתחות מקצועית | New Principals in the 21st Century | Scoop.it
הקשר בין התפתחות מקצועית של מורים וקהילות מקוונות הוכח כבר בכמה וכמה מחקרים . קהילות מעשה בחינוך הפעלות באינטרנט הם מקור לא אכזב להעצמה מקצועית בקרב ק
more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

יישומים טכנולוגיים לשילוב בהוראה - לחנך את הטכנולוגיה- האתר של שיר שוורץ

יישומים טכנולוגיים לשילוב בהוראה - לחנך את הטכנולוגיה- האתר של שיר שוורץ | New Principals in the 21st Century | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

N_7.ppt

Rafi Davidson's insight:

מעניין אילו טיפוסי מנהלים אתם פגשתם?

more...
nihul bgu's comment, July 30, 2013 4:08 PM
אחד המנהלים המדהימים שפגשתי היה מנהל יוזם, מוביל ודוחף וגם מאפשר אשר גם יזם וגם קיבל רעיונות של מורים ותמך בהם...
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

בתי ספר מובילים פדגוגיה

Rafi Davidson's insight:

היבטים מרכזיים
לסקירת ספרות. כתבו:
עמי סלנט ודזירה פז
מרץ 2011

more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

טכנולוגיות חברתיות לשיתוף- מה יש בהן בשבילנו?

Rafi Davidson's insight:

מצגת הנמצאת בסליידשר

more...
No comment yet.
Suggested by Tamar Shamir
Scoop.it!

יישומים טכנולוגיים לשילוב בהוראה - לחנך את הטכנולוגיה- האתר של שיר שוורץ

יישומים טכנולוגיים לשילוב בהוראה - לחנך את הטכנולוגיה- האתר של שיר שוורץ | New Principals in the 21st Century | Scoop.it
Rafi Davidson's insight:

אתר עשיר בקישורים לכלים דיגטליים המתאימים לשימוש בהוראה ולמידה

more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

מס"ע - העקרונות המנחים של סביבת למידה מתואמת אישית (PLE ) מול סביבה למידה מתוקשבת מסוג LMS

מס"ע - העקרונות המנחים של סביבת למידה מתואמת אישית (PLE ) מול סביבה למידה מתוקשבת מסוג LMS | New Principals in the 21st Century | Scoop.it
סטיבן דאוונס , מגדולי מומחי התקשוב בקנדה ובארה"ב מסביר , בסרט וידאו קצר מחודש יולי 2012 , את העקרונות המנחים של סביבת למידה מתואמת אישית (PLE ) מ
more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

בבית הספר עין הים בחיפה עלו על פטנט: במקום שיעורים, משחקים - כללי

בבית הספר עין הים בחיפה עלו על פטנט: במקום שיעורים, משחקים - כללי | New Principals in the 21st Century | Scoop.it
בית הספר עין הים בחיפה היה יסודי עצוב בשכונת מצוקה, שעמד לפני סגירה. אבל כמעט במקרה התפתחה שם שיטת הוראה ייחודית: למידה באמצעות משחקים.
more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

תקציר המאמר: הטמעת תרבות תיקשוב בבתי הספר

המאמר שקראתי הינו מחקר שפורסם ב 2009 על ידי ד"ר שמיר-ענבל וד"ר קלי מהחוג להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון. שם המאמר "הטמעת תרבות תיקשוב בבתי הספר" במאמר זה משנת 2009, מנתחות החוקרות ד"ר שמיר-ענבל ...
Rafi Davidson's insight:

שמיר-ענבל, ת. & קלי, י. (2009). הטמעת תרבות תקשוב בבית הספר. בתוך- האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, כנס צ'ייס הרביעי למחקרי טכנולוגיית למידה. הוצ' האוניברסיטה הפתוחה.

more...
No comment yet.
Rescooped by Rafi Davidson from lemida-bareshet
Scoop.it!

חשיבה דיגיטלית - יורם עשת, 2010

חשיבה דיגיטלית - יורם עשת, 2010 | New Principals in the 21st Century | Scoop.it
הכנס את תיאור האתר כאן
more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

סקר על מה חושבים הורים לילדים על שימוש במחשב ובאינטרנט בבית ובבית הספר

more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

תגית: יחסי הורים- מורים - בין הצלצולים

תגית: יחסי הורים- מורים - בין הצלצולים | New Principals in the 21st Century | Scoop.it
תגית: יחסי הורים- מורים - בין הצלצולים
Rafi Davidson's insight:

יחזסי הורים בית ספר

more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

מס"ע - קהילות מעשה: דגמים ודוגמאות

מס"ע - קהילות מעשה: דגמים ודוגמאות | New Principals in the 21st Century | Scoop.it
רשימה מוערת מקיפה ושיטתית של משאבי מידע בנושאי קהילות מעשה (Communities of practice). הסקירה השיטתית מכסה את נושאי המשנה הבאים: התגבשות התפיסה של קהי
Rafi Davidson's insight:

מתאים לקבוצת קהילות מעשה

more...
No comment yet.
Scooped by Rafi Davidson
Scoop.it!

DbImage.aspx?image=file&id=2189

Rafi Davidson's insight:

הדוקטורט של ד"ר גיזה שביב על ידע בתקשוב של מנהלי בתי ספר יסודיים והשפעתו על הטמעת התקשוב בבית הספר

more...
No comment yet.