new
0 view | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Got Dejaum
Scoop.it!

ย้อน 'พร็อพม็อบ' สีสัน อินการเมือง! - ไทยรัฐ

ย้อน 'พร็อพม็อบ' สีสัน อินการเมือง! - ไทยรัฐ | new | Scoop.it
ไทยรัฐ
ย้อน 'พร็อพม็อบ' สีสัน อินการเมือง!
ไทยรัฐ
... 'พร็อพม็อบ' สีสัน อินการเมือง! Pic_381083.
more...
No comment yet.
Scooped by Got Dejaum
Scoop.it!

แพทย์เตือนรับข่าวการเมืองมากเสี่ยงเป็นโรคเครียด - ไทยรัฐ

แพทย์เตือนรับข่าวการเมืองมากเสี่ยงเป็นโรคเครียด - ไทยรัฐ | new | Scoop.it
ไทยรัฐ แพทย์เตือนรับข่าวการเมืองมากเสี่ยงเป็นโรคเครียด ไทยรัฐ ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความเครียดทางการเมืองจำแนกได้ 2 ประเภท คือ ความเครียดทั่วไป กับความเครียดสูง...
more...
No comment yet.
Scooped by Got Dejaum
Scoop.it!

ม.กรุงเทพรวมต้านนิรโทษกรรม - โพสต์ทูเดย์

ม.กรุงเทพรวมต้านนิรโทษกรรม - โพสต์ทูเดย์ | new | Scoop.it
โพสต์ทูเดย์
ม.กรุงเทพรวมต้านนิรโทษกรรม
โพสต์ทูเดย์
ทำเนียบฯเข้มสั่งฮ.บินรักษาความปลอดภัย · พีเคเชื่อชุมนุมต้านนิรโทษไม่ทำงานท่องเที่ยวกร่อย · พิภพบอกคนต้านนิรโทษใหญ่กว่า14ตุลาฯ16. ข่าวการเมืองอื่นๆ.
more...
No comment yet.
Scooped by Got Dejaum
Scoop.it!

หุ้นดิ่ง 20.20 จุด การเมืองฉุดท่องเที่ยวกระทบหนัก - ไทยรัฐ

หุ้นดิ่ง 20.20 จุด การเมืองฉุดท่องเที่ยวกระทบหนัก - ไทยรัฐ | new | Scoop.it
ไทยรัฐ หุ้นดิ่ง 20.20 จุด การเมืองฉุดท่องเที่ยวกระทบหนัก ไทยรัฐ ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุว่า SET ยังมีแรงกดดันด้านการเมืองในเรื่องกลุ่มชุมนุนต่อต้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เป็นหลัก หากการชุมนุมส่อเค้าความรุนแรงมากขึ้น...
more...
No comment yet.
Scooped by Got Dejaum
Scoop.it!

รร.สวนกุหลาบ ไม่อนุญาตนักเรียนทำกิจกรรมการเมือง - ครอบครัวข่าว

รร.สวนกุหลาบ ไม่อนุญาตนักเรียนทำกิจกรรมการเมือง - ครอบครัวข่าว | new | Scoop.it
รร.สวนกุหลาบ ไม่อนุญาตนักเรียนทำกิจกรรมการเมือง
ครอบครัวข่าว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบ เผยไม่อนุญาตให้ใช้สถานศึกษาทำกิจกรรมทางการเมือง เพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยก.
more...
No comment yet.
Scooped by Got Dejaum
Scoop.it!

นักวิเคราะห์ ลั่นการเมืองฉุดเศรษฐกิจไทย - ไทยรัฐ

นักวิเคราะห์ ลั่นการเมืองฉุดเศรษฐกิจไทย - ไทยรัฐ | new | Scoop.it
ไทยรัฐ นักวิเคราะห์ ลั่นการเมืองฉุดเศรษฐกิจไทย ไทยรัฐ รุ่ง โปษยานนท์ มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐมหภาค ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า...
more...
No comment yet.