בשיעור הזה נלמד מה הוא פילטר מקטב, נבין מה השימושים שניתן לעשות בפילטר המקטב ונראה איזו השפעה יש לפילטר על הצילום שלנו.