Minfin-demo
22 views | +0 today
Follow
Minfin-demo
Demonstratie voor ministerie van financiën
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Hoge Raad, 07-03-2014, 13/05761

De Hoge Raad verklaart het verzoek tot herziening niet‑ontvankelijk.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

ECLI:NL:GHDHA:2013:4438 Gerechtshof Den Haag, 05-11-2013, BK-12-00265 en BK-12-00266.su.def.hb.mk

Inkomstenbelasting. In geschil is of: - belanghebbende uit hoofde van de SSA’s in 2006 inkomen uit werk en woning en inkomen uit sparen en beleggen heeft genoten, en zo ja, welke waarde aan de uit hoofde van de SSA’s verworven rechten dient te...
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

PPS Kromhout Kazerne gestart

PPS Kromhout Kazerne gestart | Minfin-demo | Scoop.it
Defensie is de Europese aanbesteding gestart voor de Utrechtse Kromhout Kazerne.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Rhenus Logistics en Douane nemen ‘remote scannen’ van vrachtzendingen in gebruik

Rhenus Logistics en Douane nemen ‘remote scannen’ van vrachtzendingen in gebruik | Minfin-demo | Scoop.it
Op 13 februari 2014 is tijdens een feestelijke ceremonie de pilot ‘remote scannen’ van luchtvrachtzendingen door Rhenus Logistics en de Douane in gebruik genomen.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Voor miljoenen beslag in onderzoek naar belastingfraude en witwassen

Voor miljoenen beslag in onderzoek naar belastingfraude en witwassen | Minfin-demo | Scoop.it
Woensdag 5 februari 2014 zijn bij een gecombineerde actie van de FIOD en de politie doorzoekingen verricht in een woning in de gemeente Renkum en een bedrijfspand in de gemeente Lingewaard.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Presentatie Han de Jong, ABN AMRO

Donderdag 19 september: Toelichting op de Miljoenennota:
Hoe gaat het economisch gezien met Nederland? Wat zijn de belangrijkste plannen van het kabinet voor het volgende jaar? En wat gaan die plannen kosten?

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Informatienota uitkomsten decembercirculaire gemeentefonds 2013

De gemeenteraad van De Ronde Venen is met een informatienota op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de decembercirculaire gemeentefonds 2013.

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Top 5: Gemeenten met hoogste schulden

Er zijn maar 48 gemeenten zonder schulden. De jaarcijfers van de VNG stemmen niet vrolijk.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Voortgang van de bezuinigingsoperatie - Algemene Rekenkamer

Met het aanvullende bezuinigingspakket van de Miljoenennota 2014 komt het saldo van de maatregelen uit de verschillende bezuinigingspakketten op afgerond € 51 miljard in 2017

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

vii-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties-rijksjaarverslag-2012.pdf

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

VVD-Hoogeveen: Grittenborgh niet verkopen - Regio Hoogeveen

VVD-Hoogeveen: Grittenborgh niet verkopen
Regio Hoogeveen
Dit om op de rijksbegroting kostenneutraliteit na te streven.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Nederland voldoet aan internationale normen tegen witwassen en financieren van terrorisme

Nederland voldoet aan internationale normen tegen witwassen en financieren van terrorisme | Minfin-demo | Scoop.it
De Nederlandse wetgeving en het beleid tegen witwassen en financieren van terrorisme voldoen aan internationaal overeengekomen regels. Dat heeft de Financial Action Task Force (FATF) bevestigd tijdens haar vergadering van 12 tot 14 februari jl.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Maatregelen om overheidsingrijpen te voorkomen

Maatregelen om overheidsingrijpen te voorkomen | Minfin-demo | Scoop.it
Mochten banken of andere financiële instellingen in de toekomst opnieuw in zwaar weer komen, dan kunnen deze instellingen rekenen op zwaarder en indringender toezicht. In dat soort gevallen zullen ook de aandeelhouders meebetalen.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Prinsjesdagspecial 2013 met alle wijzigingen. Verplichte kost voor iedereen!

Van % tot vrijstelling. Van auto tot gouden handdruk. Van oldtimer tot eigen woning en hypotheek. Zéér lezenswaardig.

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Issue congres 2014 - Paul Schnabel

Op het Issue Congres 2014 (27 januari) sprak keynote-speaker Paul Schnabel over de issues waarmee Nederland in 2014 volgens hem te maken krijgt.

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Raad gaat over eigen budget

De economie toont voorzichtige tekenen van herstel, maar in gemeenten zal bij de behandeling van de begroting het thema bezuinigingen overal de klok slaan.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Rijswijk zit diep in de rode cijfers 

(AD/Haagsche Courant) hilde straathof RIJSWIJK | De gemeente Rijswijk bungelt met een schuld van bijna 220 miljoen euro onderaan de lijst van de VNG, die de financiële situatie van Nederlandse gemeenten in kaart bracht.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

30 Miljard Monitor bij miljoenennota 2013

Het kabinet-Rutte/Asscher heeft aangegeven de 30 Miljard Monitor (voorheen 18 Miljard Monitor) van het vorige kabinet niet door te zetten (4). De budgettaire verantwoording over bezuinigingen loopt primair via de reguliere begrotingsstukken.

more...
No comment yet.