Handleiding "Digital storytelling in de klas" met Windows Live Movie Maker of Photo Story | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

"When students create a movie or interactive slide show to tell their story, learning becomes personal."

 

Hier kun je de Engelstalige handleiding "Digital storytelling in the classroom" van Microsoft downloaden.

 

"Digital storytelling teaching guide

Create movies and slide shows from photos and videos—right in your classroom. You can use either Windows Live Movie Maker or Photo Story."

 

Dit sluit uitstekend aan bij de workshop van Digital storytelling, door Jolande Bisschop, docent seminarium namens Hogeschool Utrecht, Seminarium voor Orthopedagogiek tijdens het congres van de Nationale Mediacoaches op 28 maart.

 

Met een digital story (DST) wordt een kort verhaal bedoeld, dat wordt verteld in digitale beelden, voorzien van (ingesproken) teksten, muziek, geluiden en effecten. Het kan ingezet worden als een verhalend en een verbeeldend hulpmiddel in leerprocessen.