Nieuwe journalistieke game brengt Afghanistan dichtbij | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

Is dit de toekomst voor het onderwijs: van een actueel probleem een spel maken?

Is dit geschikt om leerlingen bij een maatschappelijk probleem te betrekken of zien ze het als een lekkere les shooten? Hebben ze straks 5 van de 6 lesuren op een dag met games te maken?

Leren ze er wel van, wat blijft er van hangen?

En dat zijn alleen nog maar wat vragen vanuit het leerling/les gezichtspunt.

Maar wat te denken over de game zelf; waarom is ze zo opgezet, hoe objectief is het gebruikte (film)materiaal? Winnen de good guys het altijd van de bad guys? welke organisatie zit achter de productie ervan, etc.?

 

Kortom een leuke en wellicht positieve ontwikkeling games in het onderwijs maar bezint eer ge begint en hou een vinger aan de pols bij het spelen ervan.

 

GLM