"Donald Clark heeft een uitgebreide reflectie geschreven op de weblog als leermiddel. Clark typeert een weblog als a potent and vastly underused teaching and learning tool. Ik zie ook veel heil in weblogs als leermiddel..."