Cursus 23 onderwijsdingen is vernieuwd | Mediawijsheid in het HBO | Scoop.it

De cursus 23 Onderwijsdingen voor vo en mbo die in 2008 werd uitgebracht, is volledig vernieuwd en geactualiseerd. 23 Onderwijsdingen biedt docenten een uitgelezen kans om aansluiting te vinden bij de (beleef)wereld van leerlingen. De meest gebruikte toepassingen die tegenwoordig ingezet worden komen tijdens de cursus uitvoerig aan de orde. Docenten, mediathecarissen en andere enthousiaste deelnemers krijgen uitgebreid de kans om in hun eigen tempo de verschillende Dingen te ontdekken en uit te proberen.


Via SLRE