Een echte journalist (gebruikt twitter en) overtreedt de wet soms | Mediawijsheid ed | Scoop.it

Een mooi verhaal van een journalist die verteld hoe hij gebruik maakt van nieuwe media (zoals b.v. twitter) om verslag te doen en soms de wet overtreedt om zijn werk uit te voeren.