ΑΕΠΠ - Ανάπτυξη Εφαρμογών | maths - aepp | Scoop.it
ΑΕΠΠ - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματισικό Περιβάλλον
Υλικό με προτεινόμενα θέματα και ασκήσεις για μια άρτια προετοιμασία για την δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων.

Via Panos Drouzas