Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
4.8K views | +0 today
Follow
Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Artikelen t.b.v. de masteropleiding L&I
Curated by Manuela Bazen
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Onderzoek naar professionele ontwikkeling van docenten op het werk

Onderzoek naar professionele ontwikkeling van docenten op het werk | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Onderzoekers van het Welten-instituut hebben in kaart gebracht hoe de professionele ontwikkeling van docenten op het werk werkt. Die ontwikkeling blijkt te worden versterkt door het bieden van werkgerelateerde hulpbronnen. Ze maakten ook zichtbaar dat de professionele ontwikkeling van docenten bijdraagt aan flexibiliteit en competentieontwikkeling. Hun resultaten bevestigen de meerwaarde van professionele ontwikkeling op het werk ten opzichte van bijvoorbeeld het volgen van externe cursussen.

Unieke bijdrage aan het debat
Om de professionele ontwikkeling van docenten inzichtelijk te maken, hebben Arnoud Evers, Béatrice van der Heijden, Karel Kreijns en Marjan Vermeulen, allen werkzaam bij de Open Universiteit, een model ontwikkeld en getoetst. Dat model houdt rekening met werkgerelateerde eisen en hulpbronnen, met de professionele ontwikkeling van docenten op het werk én met flexibiliteit en competentieontwikkeling. Het onderzoek levert een unieke bijdrage aan het wetenschappelijk debat over docentprofessionalisering. Ten eerste doordat het zich richt op de relatie tussen de professionele ontwikkeling op het werk en flexibiliteit en competentieontwikkeling. Het is immers heel belangrijk dat docenten zich kunnen aanpassen aan professionele veranderingen, zoals de steeds diverser wordende studentenpopulatie, de hoge sociale verwachtingen en verantwoordelijkheden, en de snel veranderende maatschappij. Ten tweede doordat het zich richt op verscheidene werkgerelateerde eisen (zoals werkdruk) en hulpbronnen (zoals een gezond leerklimaat en sociale steun van collega's en schoolleider) als stimulans voor de professionele ontwikkeling van docenten op het werk. Met hun onderzoek willen de onderzoekers een bijdrage leveren aan de voorspellende validiteit van deze werkgerelateerde eisen en hulpbronnen.

Gegevens uit de praktijk
45 docenten vanuit negen basisscholen en 166 docenten vanuit 33 middelbare scholen vulden tweemaal, met een tussenliggende periode van een jaar, een complete gevalideerde vragenlijst in. Uit de analyse bleek dat de professionele ontwikkeling van docenten op het werk sterk gerelateerd is aan hun flexibiliteit en competentieontwikkeling. Dit benadrukt nog maar eens de waarde van professionele ontwikkeling op het werk in plaats van bijvoorbeeld het volgen van externe trainingen. Daarnaast bleek dat de werkgerelateerde hulpbronnen een sterke positieve invloed hebben op de professionele ontwikkeling van docenten op het werk.

Het onderzoek Job demands, job resources, and flexible competence: The mediating role of teachers professional development at work is gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Career Development.
Geïnteresseerden in het onderzoek kunnen contact opnemen met Arnoud Evers.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Ken jij deze 6 mythes over huiswerk?

Ken jij deze 6 mythes over huiswerk? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
“Huiswerk dient niet om thuis de lestijd te verlengen”, zeggen experts. “Je haalt er ook geen betere resultaten mee, maar kweekt hoogstens een degout van school.” 6 hardnekkige mythes over huiswerk ontkracht.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Truth or Truthiness in Onderzoek?

Truth or Truthiness in Onderzoek? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Door Paul Kirschner:


Is een onderzoek betrouwbaar of lijkt het alleen zo? Stephen Colbert – Amerikaanse komiek – bedacht het mooie woord ‘truthiness’, dat in het Nederlands nauwelijks in een woord te vangen is, maar zoiets betekent als: iets dat aannemelijk klinkt en waar mensen aan vast willen houden zonder rekening te (willen) houden met feiten, logica of ander tegensprekend bewijs. Dit ‘waarheidsachtig’ is heel iets anders dan ‘trustworthy’ (betrouwbaar). Ik constateer, helaas dat de conclusies die wetenschappers trekken uit hun onderzoek – en soms het onderzoek zelf – eerder waarheidsachtig dan betrouwbaar zijn.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Geef professionalisering van leraren een impuls met de kracht van feedback

Geef professionalisering van leraren een impuls met de kracht van feedback | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Feedback uitwisselen is een zeer effectief instrument om de professionaliteit van lerarenteams te vergroten, blijkt onder meer uit internationaal onderzoek en ervaringen van Stichting LeerKRACHT. Die brengt de kracht van feedback nu binnen het bereik van elke school met de app 'Onze les'.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Waarom kinderen te weinig leren van de methode begrijpend lezen - CPS.nl

Waarom kinderen te weinig leren van de methode begrijpend lezen - CPS.nl | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Veel scholen worstelen met het onderwijs in begrijpend lezen. Ze werken met een methode, er is een doorgaande leeslijn, maar toch: de resultaten blijven achter. Herkent u dat? In dit blog laten we zien waarom het volgen van de methode geen kant-en-klare routekaart is.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Gamers doen het beter …

Gamers doen het beter … | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

BLOG VAN TOMMY OPGENHAFFEN, AUTEUR VAN HET BOEK LEREN.HOE?ZO!


Via de nieuwsbrief “Best Evidence in Brief” kwam ik uit bij een recent onderzoek van Alberto Posso bij Australische tieners. Daaruit blijkt dat tieners die op regelmatige basis videogames spelen beter scoren op op leesvaardigheid, wiskunde en wetenschap dan tieners die dagelijks sociale media gebruiken.   

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Mooi overzicht van 5 leer- en kennistheorieën

Mooi overzicht van 5 leer- en kennistheorieën | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Ik voeg zelf kennistheorieën toe omdat bijvoorbeeld het connectivisme veel vertelt over kennis- en kennisdeling maar op vlak van leren weinig effectief meegeeft. De tijdlijn met namen kan ook wel voor wat verwarring zorgen, Vygotsky en Piaget zijn een inspiratie voor constructivisme, maar kunnen evengoed bij het cognitivisme staan. En oja, er zijn nog veel…
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Hattie-bashing en het CPB-rapport

Het CPB had wellicht niet zoveel discussie verwacht na hun rapport, maar de behoorlijk eenzijdige keuze voor onderwijseconomische onderzoeken roept vragen op. In een rand van de discussie duikt veel kritiek op John Hattie op. Vandaag in de Volkskrant verwijst het hoofd van het CPB naar een bekentenis als zou Hattie toegegeven hebben dat de helft van zijn resultaten niet kloppen. Als je dit stuk met Theo Wubbels leest zal je zien dat het een pak genuanceerder is dan dat. Ik ontdekte zelf ook al fouten in het werk van Hattie, maar zou nooit verwachten dat een organisatie zoals het CPB naar het boek Visible Learning als primaire bron zou krijgen. Voor ons eigen werk keken we zelf ook naar de bronnen die Hattie zelf gebruikte (en meer). Het is een goed startpunt en zelfs de wetenschappelijke critici geven aan de de volgorde van belang wellicht klopt.

Maar als het gaat over abilty grouping en Hattie, wordt er niet per se verwezen naar zijn Visible Learning werk, maar de man werkte zelf mee aan meta-studies (zie oa hier) over het onderwerp en met resultaten die in de lijn liggen van verschillende andere studies.

Eigen kritiek wegzetten door andere te bekritiseren, is menselijk. Ik vind zelf dat het rapport van het CPB nu ook wel heel snel weggezet wordt, terwijl er wel degelijk zeer relevante en interessante inzichten in zitten. Misschien is het definitieve karakter dat het in een eerste instantie meekreeg, wel de grootste oorzaak van de huidige storm.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Niet slimme leerkracht, maar sociale leerkracht het beste voor kind | CPB.nl

Niet slimme leerkracht, maar sociale leerkracht het beste voor kind | CPB.nl | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Docenten met goede sociale vaardigheden leren hun leerlingen het meest. Het heeft zin om die sociale vaardigheden te verbeteren. Dit blijkt uit het onderzoek 'Kansrijk Onderwijsbeleid' van het Centraal Planbureau dat vandaag verscheen. In totaal zijn 160 onderwijsmaatregelen voor leerlingen van basisscholen tot aan de universiteit onderzocht.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Cruciale input voor debat lerarenloopbaan en -opleiding

Vandaag publiceerde het Nederlandse CPB een rapport over hoe je kansrijk onderwijs mogelijk maakt. Ze noemen daarin 3 maatregelen die kosteffectief zijn:

-gericht coachen van docenten;
-anders indelen van klassen;
-inlopen van leerachterstanden.

De drie elementen bevatten ook heel veel input voor de huidige onderwijsdiscussies in Vlaanderen, onder andere over al dan niet brede eerste graad, maar het eerste punt verdient volgens mij extra aandacht. We praten momenteel over de lerarenloopbaan en de lerarenopleiding (al dan niet masters) en wat deze wetenschappelijke literatuurstudie stelt kan en moet een inspiratiebron zijn, zeker omdat Vlaanderen nog meer dan enige andere OESO-regio de minst ervaren leerkrachten bij de moeilijkste klassen zet.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Met de boom van Bloom stelt u de juiste vragen - CPS.nl

Met de boom van Bloom stelt u de juiste vragen - CPS.nl | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
De kern van het leren van 21e eeuwse vaardigheden is denken. Nu is het leren denken de essentie van begrijpend lezen. Belangrijke 21e eeuwse (denk)vaardigheden zijn: probleem oplossen, creatief denken en kritisch denken. Is het iets nieuws? De Amerikaanse onderwijspsycholoog Benjamin Bloom bracht deze opbouw (‘taxonomie’) van lagere en hogere denkvaardigheden al rond 1956 in kaart.
more...
No comment yet.
Rescooped by Manuela Bazen from De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding
Scoop.it!

Leraren benutten specifieke mogelijkheden ict nauwelijks

Leraren benutten specifieke mogelijkheden ict nauwelijks
Leraren zetten ict vooral klassikaal in of laten hun leerlingen, zeker in het primair onderwijs, met oefensoftware werken. Sociale media worden nauwelijks gebruikt, en ict toepassen voor samenwerking gebeurt heel weinig. In het voortgezet onderwijs en het mbo en hbo maken leraren en leerlingen meer gebruik van internet dan in primair onderwijs, maar dan vooral om informatie op te zoeken. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere de Universiteit van Amsterdam.

Via Jeroen Bottema
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wat Leren Leraren in de Lerarenopleiding (en wat Niet)?

Wat Leren Leraren in de Lerarenopleiding (en wat Niet)? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Door Paul Kirschner:


Deze blog schreef ik oorspronkelijk voor het meinummer van het blad Didactief waar ik iedere maand iets schrijf over m.i. spraakmakend wetenschappelijk onderzoek en wat de betekenis daarvan is in/voor het onderwijs. Dit keer gaat het over wat leraren leren in hun opleiding (en wat niet), vooral met betrekking tot bewezen, evidence-based aanpakken.

Manuela Bazen's insight:
Het gaat hierbij om de navolgende 6 leerstrategieën: 
(1) goed combineren van beelden met woorden 
(2) het verbinden van abstracte concepten met concrete voorbeelden. 
(3) stellen van doordenkvragen (probing / epistemic questions) over het hoe, waarom, wat als, hoe weet je dat 
(4) herhaaldelijk afwisselen tussen problemen met gegeven oplossingen en problemen die de lerenden zelf moeten oplossen. 
(5) afwisseling tussen studeren en oefenen (gedistribueerd oefenen) over een langere periode in plaats van langdurig aaneen te blokken 
(6) formatief en summatief toetsen (assessment) van wat er geleerd is c.q. had moeten worden.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

De (nog) niet gerealiseerde potentie van onderwijstechnologie voor het rekenonderwijs?

De (nog) niet gerealiseerde potentie van onderwijstechnologie voor het rekenonderwijs? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Moeten we hoge verwachtingen hebben van het inzetten van onderwijstechnologie in het rekenonderwijs? Een recente meta-analyse suggereert dat misschien niet realistisch is.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Begrippen onderwijs - onderwijskundige begrippen

Begrippen onderwijs - onderwijskundige begrippen | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Onderwijskundige begrippen bibliotheek. Elk begrip is beschreven in 100 woorden. Binnen een minuut weet u de betekenis van het begrip.
Manuela Bazen's insight:
Handig!
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Hoe lees je een onderzoeksartikel? Enkele tips voor docenten

Hoe lees je een onderzoeksartikel? Enkele tips voor docenten | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

 Door Paul Kirschner:Het is niet makkelijk om een onderzoeksartikel te ontcijferen om te zien of je er iets aan hebt en ik kan mij levendig voorstellen dat menig docent(e) na titel en abstract snel afhaakt. Maar als het de bedoeling is om de professie van docenten uit de handen van onderwijsgoeroes, consulenten, leermiddelenverkopers, over het paard getilde betweters en algehele eduquacks te houden, dan is het toch nodig voor docenten om vaardig te worden in het lezen van onderzoeksartikelen.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

De vier grote voordelen van digitaal observeren - CPS.nl

De vier grote voordelen van digitaal observeren - CPS.nl | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Onderzoek laat zien dat het geven van mondelinge feedback op basis van een lesobservatie een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de leraar. In de praktijk blijkt dat het niet altijd even makkelijk is om op frequente basis lessen te observeren. Inmiddels zijn er diverse digitale observatie-instrumenten op de markt gebracht die daarbij kunnen helpen. Wat zijn nou de belangrijkste voordelen van digitaal observeren?
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Promovenda: jezelf overhoren effectievere leerstrategie dan markeren of herhalen

Studenten die een tekst bestuderen doen dat vaak door de tekst herhaaldelijk door te nemen of door belangrijke informatie te markeren. Zij denken dat deze technieken het meest effectief zijn, waarschijnlijk ook omdat ze makkelijk toepasbaar zijn. Promovenda Pauline Reijners laat zien dat er andere, effectievere technieken zijn. Zoals technieken die het ophalen van eerder opgeslagen informatie uit het geheugen stimuleren. Op vrijdag 2 september 2016 verdedigt Reijners haar proefschrift, getiteld 'Retrieval as a cognitive and metacognitive study technique to learn from expository text'. Ze doet dat bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

De Nederlandse versies van de studieposters van The Learning Scientists

De Nederlandse versies van de studieposters van The Learning Scientists | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Enkele weken geleden bracht ik de 6 Engelstalige posters die Yana Weinstein (University of Massachusetts Lowell) & Megan Smith (Rhode Island College) samen met Oliver Caviglioli uitwerkten. Omdat deze posters zo fijn waren om te gebruiken in het onderwijs, bood ik aan om deze te vertalen naar het Nederlands.

Deze vertalingen zijn er nu! Je kan de posters bekijken na de lees meer knop en hier als pdf downloaden:
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Facebookgroepen als klankbord voor leerkrachten

Facebookgroepen als klankbord voor leerkrachten | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Het leerkrachtenberoep is een sociaal beroep waar interactie en dialoog centraal staan. Toch voelen leerkrachten zich soms ook eenzaam. Klasdeuren blijven doorgaans gesloten en achter deze deuren staan leerkrachten er meestal alleen voor. Facebookgroepen kunnen bijdragen aan nieuwe contacten en uitwisselingen met andere leerkrachten. Deze groepen hebben evenwel niet de bedoeling om andere initiatieven te vervangen, maar vormen een nieuwe manier om expertise te delen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Die ochtend in de krantenwinkel: weer discussies over iPad-scholen

Gisteren stond er een groot interview met Maurice De Hond in de Volkskrant over 4 jaar Steve Jobsscholen. In het artikel reageert hij geprikkeld op kritiek van Paul Kirschner en Casper Hulshof die hij kamergeleerden noemt. Voor alle duidelijkheid, ik heb een directe band met zowel Paul als Casper, en ik doe ook aan wetenschap. Maar omdat ik niet de hele tijd dromend uit het venster kan kijken, ga ik toch maar wat schrijven.

Probleem is namelijk dat er veel zaken door elkaar en op elkaar gegooid worden. Maurice De Hond herleidt zo kritiek tot tegenstanders, maar tegelijk wordt hij zelf ook vaak nogal persoonlijk weggezet. Laten we deze stap hier overslaan.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

CPB: Leerling toch gebaat bij vroege schoolkeuze | Binnenland | de Volkskrant

CPB: Leerling toch gebaat bij vroege schoolkeuze | Binnenland | de Volkskrant | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Basisschoolkinderen leren beter als ze les krijgen in klassen met leerlingen van gelijk niveau. Met het invoeren van parallelklassen zou - zonder dat dit veel kost - een gemiddelde leerwinst van bijna een half onderwijsniveau te behalen zijn.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Persbericht NRO: Ingewikkelde som? Berekening opschrijven helpt

Zwakke rekenaars uit groep 8 presteren beter als ze bij ingewikkelde sommen de berekeningen opschrijven. Dat ontdekte psycholoog Marije Fagginger Auer. De specialist in Methodologie en Statistiek ziet perspectief: “Na een training kiezen deze leerlingen vaker voor deze oplossingsstrategie.” Fagginger Auer promoveert op 15 juni aan de Universiteit Leiden.

Het rekenniveau van leerlingen in groep 8 is de afgelopen decennia op bepaalde onderdelen sterk gedaald, in het bijzonder bij vermenigvuldigen en delen met meercijferige getallen (bijvoorbeeld 23×56 en 544÷34). Dit hangt samen met veranderingen in de strategieën die leerlingen gebruiken om opgaven op te lossen: leerlingen beantwoorden vaker opgaven zonder daarbij een berekening te noteren en ze maken daarbij veel fouten.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

'Professionalisering docenten moet anders'

'Professionalisering docenten moet anders' | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Om het onderwijs blijvend te laten aansluiten op de onderwijsbehoefte van de 21ste eeuw, is het belangrijk dat leraren zich blijven professionaliseren. De manier waarop dit nu gebeurt, is echter te veel gebaseerd op klassieke inzichten die niet effectief zijn. Leraren moeten niet ván, maar mét elkaar leren. Daarvoor is wel een forse cultuurverandering nodig. Dit stelde prof. dr. Marjan Vermeulen bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap Docentprofessionalisering aan het Welten-instituut van de Open Universiteit. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld door onderwijsadviesbureau KPC Groep. Vermeulen sprak haar inaugurele rede uit op 20 mei 2016. De rede had als titel: Leren organiseren; een rijke leeromgeving voor leraren en scholen.

Van individuele focus naar dialoog
Het leren in onderwijsorganisaties is historisch gegroeid vanuit traditionele opvattingen over leren. De methoden en producten die daaruit voortkomen zijn gericht op kennisoverdracht en individueel leren: roostering, één leraar met één groep, examens, overhoringen en voortgangstoetsen. Een ander belangrijk aspect bij het traditionele leren is dat een expert van tevoren de les bepaalt en plant wat de leeruitkomst is. Maar voor de samenleving van de 21ste eeuw is creatief en innovatief gedrag nodig, en dat kan juist het best worden gestimuleerd in een leeromgeving gericht op gezamenlijk of collectief leren. Dat wil zeggen, in een leeromgeving waarin niet alleen ván, maar vooral mét elkaar wordt geleerd door middel van dialoog. Dit geldt ook voor de professionalisering van leerkrachten. Daarnaast is het van belang om leraren en scholen niet als uitvoerders van ideeën van anderen, maar als ontwikkelaars te benaderen.

Leren organiseren"
'Om dat creatief en innovatief gedrag aan te leren, is het van belang dat we het leren opnieuw gaan organiseren. En dat we leren om dat goed te doen', aldus Vermeulen. Dit vraagt wel om een cultuuromslag in onderwijsland. 'Op dit moment worden scholen nog te veel in de positie van aanpassen en uitvoeren geplaatst, op basis van versimpelde informatie uit de wetenschap. Doordat scholen geen volledig inzicht hebben in onderzoeksresultaten worden zij "dom" en afhankelijk gehouden en ontstaat het gevaar van verkeerde implementatie van concepten.'

Gelijkwaardig samenwerken
Om dit te veranderen is het volgens Vermeulen hoog tijd dat onderwijsinstellingen, wetenschap en onderwijsondersteunende organisaties op een gelijkwaardig niveau met elkaar gaan samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe praktijken. Die moeten niet op voorhand zijn dichtgetimmerd, maar gaandeweg gezamenlijk verder worden ingevuld. Wetenschappers zullen daarvoor andere instrumenten moeten ontwikkelen die bijdragen aan wetenschappelijke kennisontwikkeling, maar net zo goed praktisch relevant zijn in hun toepassing. De praktijk, met de lokale kennis en de inzichten in de alledaagse processen en knelpunten, is (pro)actief in de innovatieprocessen. Door de expertise van alle partners op basis van gelijkwaardigheid te benutten, dus door cocreatie, ontstaan professionele leergemeenschappen waarin wordt samengewerkt aan een rijke collectieve leeromgeving voor leerlingen, leraren en scholen.

Oratie > Symposium > afscheidsrede
De oratie van prof. dr. Marjan Vermeulen werd gecombineerd met de afscheidsrede van prof. dr. Peter Sloep, hoogleraar op de leerstoel Technology enhanced learning. Zijn afscheidsrede had als titel 'Open Onderwijs, twee geloven op één kussen'. In de tussenliggende tijd werd een symposium aangeboden met als titel 'Tussen droom en daad; experts bevraagd'. Dit symposium richtte zich op de veranderingen in onze verwachtingen ten aanzien van onderwijs, onderwijsorganisaties en docenten. De oratie startte om 13.00 uur, het symposium om 14.00 uur en de afscheidsrede om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen.

Lees ook het persbericht.

Manuela Bazen's insight:
"Leraren moeten niet ván, maar mét elkaar leren."
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Leraar leert in eigen tijd

Leraar leert in eigen tijd | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Leraren vinden professionaliseren belangrijk, maar doen het vooral in hun vrije tijd, zo blijkt uit De Staat van de Leraar 2016.

Ook de staat van de leraar is opgemaakt op het Onderwijscongres van 13 april. Daar presenteerde de Onderwijscoöperatie De Staat van de Leraar 2016, waarin professionalisering centraal staat. 754 Leraren uit het po, vo, mbo en so gaven hier hun mening over in een enquête.
De Onderwijscoöperatie verwelkomt ons in het verslag met een kort literatuuronderzoek over waarom professionalisering van leraren zo belangrijk is. Professionalisering biedt leraren de mogelijkheid om alle onderdelen van het beroep onder de knie te krijgen. Daarnaast kan het helpen om nieuwe uitdagingen vanuit het beleid of de maatschappij, zoals Onderwijs 2032 of het onderwijs aan vluchtelingen, aan te gaan. Ten slotte kan professionalisering bijdragen aan beroepsvorming door het vormen van meer status en zeggenschap voor leraren. Kortom: leraren moeten blijven leren. Ook de leraren zelf vinden professionalisering belangrijk, namelijk 93% van de bevraagde leraren.
more...
No comment yet.