De Rutte-Norm: 250 euro per uur - Arjan van den Born | Mapmakers | Scoop.it

   Ondernemerschap is voor steeds meer mensen een reëel alternatief. In 2011 starten meer dan 140.000 ondernemers een nieuw bedrijf. Een absoluut record. Toch wordt de terugkeer van de zelfstandige door enkele politieke partijen met veel meewarigheid bekeken. Deze onenigheid gaat ten diepste over de visie op werk, maar bij gebrek daaraan spitst deze discussie zich toe op een heel concreet punt; het uurtarief.

   Stel dat Mark Rutte interim minister-president was. Welk uurtarief zou Mark dan moeten rekenen om hetzelfde bruto inkomen te verwerven, nl. € 144.000? Mark Rutte, de zelfstandig ondernemer, moet in dat geval vele kosten zelf betalen. Mark Rutte moet als zelfstandig ondernemer een uurtarief van € 250 per uur vragen.

  Het is van onschatbaar belang dat meer mensen begrijpen dat er een wereld van verschil bestaat tussen uurtarief en uurloon. Je kunt als vuistregel stellen dat het uurtarief van een zelfstandige tussen de 2,5 en 4 keer zo hoog moet zijn als het bruto uurloon van een werknemer om een vergelijkbaar inkomen te verwerven.

   Deze grotere bewustwording is belangrijk zodat we allemaal beseffen dat projectmanagers die € 85 vragen niet graaien en dat zelfstandigen die € 25 krijgen zich niet kunnen verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en pensioen.