De grote transformatie van de wereldeconomie - Anna Stupnytska | Mapmakers | Scoop.it
Goldman Sachs verwacht dat de wereldeconomie tot het einde van dit decennium jaarlijks met gemiddeld 4,3 procent zal groeien. Dat groeiniveau ligt aanzienlijk boven het gemiddelde van de afgelopen drie decennia. De drijfveer voor deze sterke economische groei zal de ontwikkeling zijn van acht landen die wij tot de ‘groeimarkten’ hebben gedoopt: Brazilië, Rusland, India, China, Mexico, Zuid-Korea, Turkije en Indonesië. De eerste vier zijn de welbekende BRIC’s en de overige zijn de vier sterkste landen van de groep die door Goldman Sachs is gedoopt tot ‘Next 11’ – de elf landen die de BRIC’s volgen qua ontwikkeling. Deze acht zullen volgens onze schattingen tussen 2011 en 2020 ruim 15 biljoen dollar aan extra groei genereren, dat bedrag komt globaal overeen met de huidige omvang van de Amerikaanse economie.

Anna.Stupnytska@GS.com