Is ADHD eigenlijk wel een stoornis? - Henk Witteman @qqrrssrr | Mapmakers | Scoop.it

   Volgens Thom Hartmann hebben mensen met ADHD nuttige eigenschappen voor zichzelf en anderen, zijn mensen met ADHD nodig voor de maatschappij, zitten mensen met ADHD alleen wat anders in elkaar dan anderen.

 

   De vraag is of ons onderwijs in de loop der jaren en misschien wel eeuwen nu zo volledig ontspoord is dat wij wereldwijd miljoenen kinderen een drug (Ritalin) moeten voorschrijven om hen in toom te houden. Moeten wij niet terug naar de basis? Maar welke basis?

 

   Naar de tijd toen de mensheid overging van jagen en verzamelen naar een systeem van landbouw, dus naar een efficiëntere vorm van voedselvoorziening? Deze overgang speelde zich zo'n 10.000 jaar geleden af.

   Of moeten we verder terug zoeken, vanaf zo'n 5 miljoen jaar geleden toen de voorlopers van de mens zich afsplitsten van de andere aapachtigen?

 

Zembla dl 1: http://bit.ly/QEJXmj .

Zembla dl 2: http://bit.ly/XbFYRG .

Zembla dl 3: http://bit.ly/XRgSH7 .

Jagers en Verzamelaars: http://bit.ly/RbbICl .