Statistiek saai? CBS-cijfers komen tot leven op de kaart - Arlen Poort | Mapmakers | Scoop.it

   Nergens ter wereld is het postcodesysteem zo fijnmazig als in Nederland. Gemiddeld delen slechts 38 mensen één postcode. Wie meer weet over een postcode, weet dus meer over wie daar woont. En wie iets weet over alle 430.000 postcodes, weet zo’n beetje alles van Nederland.

   Sinds vorige maand is deze wetenschap voor iedereen te downloaden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een bestand vrijgegeven met een groot aantal demografische gegevens. Van 75-plussers tot eenoudergezinnen en van allochtonen tot alleenstaanden. Wie al deze postcodes op een kaart zet, kan tot op straatniveau de soms opmerkelijke tegenstellingen zien binnen de Nederlandse steden en dorpen.