Het Dorp van Mies Bouwman wordt gesloopt en krijgt een nieuw Bestemmingsplan ... met Wolkenkrabbers? | Mapmakers | Scoop.it

   Het Dorp van Mies Bouwman en Arie Klapwijk wordt gesloopt! En dat na slechts 50 jaar. Versleten en niet meer van deze tijd, zo luidt de klacht. Weinig architectonische waarde en geïsoleerd van de omliggende wijken, toont de analyse. Slopen en compactere hoogbouw terugplaatsen, klinkt het oordeel. Meer fiets- en wandelroutes naar de omliggende wijken, meer groen en minder baksteen in de breedte. Het lijkt perfect ..

   Maar hoewel het masterplan spreekt over een maximale hoogte van 7 bouwlagen + 1 zolder (ca. 25 meter)  http://bit.ly/KWJCuM zie ik toch nog een adder onder het gras ..

 

   Wie in dit officiële bestemmingsplan op de I van Informatie klikt en dan op een aantal van de bruine gebouwen .. en even geduld heeft .. ziet een maximale bouwhoogte van 84 (!) meter (naar wat ik begrijp) boven het maaiveld .. In het ergste geval betekent dit i.m.h.o. dat de Projectontwikkelaar halverwege de rit toch kan besluiten om er een paar WTC's van 25 verdiepingen neer te zetten ... of zie ik het te somber?