MÄNG JA LOOVUS
286 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Sirje Matsik
Scoop.it!

MIS ON LOOVUS

Sirje Matsik's insight:

Loov eluhoiak tähendab avatust uutele kogemustele, muljetele vastuvõtlikkust, spontaansust ning püüdu oma võimeid kasutada ja arendada. Loovus on meis kõigis olemas, rohkem või vähem varjatul kujul, sünnipärase algena.

Psühholoogi vaatevinklist on loovus igale vaimselt tervele inimesele omane võime lahendada uudsel ja leidlikul viisil mittestandardseid probleeme.

Mõned loomevõimete tunnused:

* mõtlemise kiirus, paindlikkus, originaalsus, põhjalikkus;

* probleemitaju;

* kogemusele avatus;

* keskendumisvõime;

* kombineerimiskunst.

 Tegelikult pole loov olla just kerge ülesanne – see eeldab stereotüüpse mõtteviisi hülgamist, probleemi tavalahenditest lahtiütlemist ning samas ka enesekordamise ahvatluse vältimist.

Mõned loovustõkked:

* madal motivatsioon;

* kehv keskendumisvõime;

* mõttejäikus;

* ebaõnnestumise hirm;

* autoriteedilummus;

* madal stressitaluvus. 

Loovus vajab turvalist keskkonda, usaldust, koostööd.  Ei ole õiget ega valet vastust. On vaid sinu vastus. Loovus - see on leida uut, mitte anda valmisretsepte.

more...
No comment yet.
Scooped by Sirje Matsik
Scoop.it!

Loovuspõhine õpe Eesti moodi : Õpetajate Leht

Loovuspõhine õpe Eesti moodi : Õpetajate Leht | MÄNG JA LOOVUS | Scoop.it
Sirje Matsik's insight:

Artiklis uuritakse, kuidas valmistada lapsi ette tulemaks toime kiirete ja tundmatute (tehnoloogiliste) muudatustega? 

Loovalt õpetamisel on põhirõhk õpetaja enda loovusel, teadmistel, kogemustel ja uudsusele avatusel. 

Vaja hakata looma võrgustikku, mille kaudu õpetajad ning laste loovuse arendamisest hoolivad täiskasvanud saaksid jagada teadmisi loovalt ja loovuspõhiselt õpetamisest, loovust arendavaid tehnikaid, harjutusi, õppematerjale; saaksid tuge ja inspiratsiooni oma loovaks tööks;  julgustada asjahuvilisi ning kolleege käivitama koolide juurde loovuse arendamise ringe, loovustunde ja -päevi. 

Peagi avatakse kodulehekülg Loovharidus, mille kaudu saab jagada loovusalaseid õppematerjale ja õpetamise kogemusi.

more...
No comment yet.
Scooped by Sirje Matsik
Scoop.it!

Õppemäng, selle tüübid ja mängijad | TERE-TERE

Õppemäng, selle tüübid ja mängijad | TERE-TERE | MÄNG JA LOOVUS | Scoop.it
Õppemängu tunneb ära kindlate tunnuste järgi, millest olulisim on õpetuslik eesmärk. Kui õpetajatel on eelnevalt teada, millised on tegevused mängu ajal
Sirje Matsik's insight:

Mäng on fantaasiamaailm, mis on asendamatu jõud lapse vaimseks arenemiseks. Enesele teadvustamata õpib laps mängu kaudu, märkamata, et tegeleb õppimisega. 

Mängust haaratud laps saab palju kiiremini uusi oskusi ja teadmisi ning areneb ühtlasi ka tema isiksus – loovus, fantaasia, aktiivsus, tähelepanu- ja üldistusvõime. 

Et õpilased hea meelega mängiksid ja mängust ka õppimise protsessis kasu oleks, peaks mäng olema väga hästi valitud ja planeeritud.

Järgnevad mängudetüübid, mida saab kasutada eesti keele tundides

more...
No comment yet.
Scooped by Sirje Matsik
Scoop.it!

Mängud | TERE-TERE

Mängud | TERE-TERE | MÄNG JA LOOVUS | Scoop.it

Kokku on koondatud 69 keeleõpetuslikku mängu klassiruumis mängimiseks. Head mängulusti! 

Sirje Matsik's insight:

Mitu toredat mängu.

more...
No comment yet.
Scooped by Sirje Matsik
Scoop.it!

Harjutusi sõnavara ja loovuse arendamiseks

Sirje Matsik's insight:

Tuuli Koitjärv on avaldanud kogumiku harjutusi, e-teste, ristsõnu ning slaidiprogramme, mis on mõeldud kasutamiseks I ja II kooliastmes emakeele tundide lõimimiseks arvutiõpetusega. 

more...
No comment yet.
Scooped by Sirje Matsik
Scoop.it!

IKTvahendid - Puzzlemaker

IKTvahendid - Puzzlemaker | MÄNG JA LOOVUS | Scoop.it
Sirje Matsik's insight:

Ülesanded on head loovuse ja loogika arendamiseks.Veebipõhine ristsõnade, sõnaruutude, mõistatuste koostamise keskkond.Programmi eestikeelne kasutusjuhend (koostanud Tiia Salm)


more...
No comment yet.
Scooped by Sirje Matsik
Scoop.it!

Täringumängud lasteaias ja algklassides

Täringumängud lasteaias ja algklassides | MÄNG JA LOOVUS | Scoop.it
Sirje Matsik's insight:

Täringu abil saab  toredaid lugemis-, arvutamis- ning joonistamismänge mängida. Traditsiooniliselt kuuetahuliste täpikestega varustatud klotsikeste kasutamine annab võimalusi õppeainete lõiminguks ning muudab õppimise mängulisemaks ning mitmekülgsemaks. Väga populaarseks on saanud loovjutukuste kirjutamisel pilditäringud.

Tähe- ja sõnatäringute abil saab mängida huvitavaid sõnamänge või luua vigurjutte.


Virtual Dice keskkonnas saab luua täringuid, millele saab lisada kuni viietähelisi sõnu. 6-, 8-, 10- või 12-tahulistele täringutele saab kirjutada kas üksikuid tähti, häälikuühendeid või lühemaid täpitähtedega sõnu.

 

 Word dice keskkonnas saab luua kuni kaks oma sõnadega kuuetahulist täringut.

 

 

 

Tähetäringutega on hea mängida tähe- või sõnaotsimismänge.

 

 

 

 

Ja veel palju huvitavaid mänge.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Sirje Matsik
Scoop.it!

Slaidi ettekanne mäng ja loovus

Mängulise õppe mõju lapse loovuse arengule Koostanud: Pille Lehtemaa
Sirje Matsik's insight:

Mäng on vaba tegevus kindlate reeglitega ja vajalik loovuse arengule ning hea võimalus õpimotivatsiooni loomiseks. Loovus on uudsete ideede, toodete või kunstiteoste loomine, mis meie elu edendavad.

Parim õpetaja oma lapsele on lapsevanem. Koos tegutsedes on palju võimalusi lapse arendamiseks, teadmiste ja oskuste kinnistamiseks.

Tegevusi planeeritakse nii , et lapsel oleks võimalus teha valikuid. Läbi mängude areneb lapse kõne ja loovus, rikastub sõnavara.

Mõned mängude liigid:

* loovmängud                                                 * mälumängud

* sõnamängud                                               * rollimängud

* grammatikamängud                                * dramatiseeringud

* mõistemängud                                           * lauamängud

* mängud luuletustega                              * arvutimängud

* küsimismängud                                         * meeskonnamängud

* kõnelemise ja kuulamise mängud

more...
No comment yet.
Scooped by Sirje Matsik
Scoop.it!

IKT vahendid loovuse arendamiseks

IKT vahendid loovuse arendamiseks | MÄNG JA LOOVUS | Scoop.it
Sirje Matsik's insight:

Koolielu algõpetuse ainemoderaator Tuuli Koitjärv tutvustab võimalusi, kuidas IKT vahendite toel ja samal ajal õppeaineid lõimides kaasa aidata õpilaste loova eneseväljendusoskuse kujundamisele.

Väga hea võimalus loovuse arendamiseks on:

*tähe- või sõnapiltide loomine. Robotype keskkonnas

 *tekstiga pildi joonistamine.  Language is a Virus (juhend) on keskkond, kus erinevas suuruses teksti saab kasutada pintslijoonena. 

*Pimpampum (juhend) keskkonnas on võimalus luua temaatilisi raamatuid Flickri fotode põhjal. 

*Storyjumper (juhendid 1, 2, 3) on programm, mis võimaldab luua raamatuid, kus pakutakse kasutamiseks laias valikus erinevaid tausta- ja lõikepilte. 

*Littlebirdtales (juhend) on keskkond, kus tekstile ja joonistustele saab lisada ka audiopoole. 

*3D pop-up raamatute loomiseks sobib Zooburst (juhend).

*Väga erinevate temaatiliste pildiseeriate loomist toetavad http://www.iboard.co.uk (juhend) veebilehel olevad interaktiivsed programmid. Valmis töö saab salvestada pdf failina. 

                         

Selles keskkonnas on järgmised valikud:

Anansi and Tiger (Anansi ja tiiger)

Cinderella (Tuhkatriinu)

Gingerabread Man (Piparkoogimees)

Harmeet’s Teddy (Harmee kaisukaru)

Ella's School Trip (Ella koolitee)

Josh’s favorite toy (Joshi lemmikmänguasi)

Little Red Hen (Väike punane kana)

Sam and Hella in the Park (Sam ja Hella pargis)

Sam goes swimming (Sam läheb ujuma)

The Ogre's Birthday (Inimsööja sünnipäev)

The Wizard's Assistant (Võluri abiline)

Three Little Pigs (Kolm väikest põrsast)

more...
No comment yet.
Scooped by Sirje Matsik
Scoop.it!

Koolielu: Loovuse arendamine klassivälise lugemise tundides- 2. klassile

Sirje Matsik's insight:

Esitlus metoodilistest võtetest õpilaste loovuse arendamise võimalusest klassivälise lugemise kaudu.

Iga vaimselt terve loov inimene omab võimet lahendada mittestandardseid probleeme uudselt ja omamoodi nii, et kõrvalseisjal jääb üle endalt küsida: “Miks mina nii ei teinud?“ Vabalt mõtlev loov inimene oskab genereerida uusi ideid, neid ellu viia, tulemusest rõõmu tunda.  


more...
No comment yet.
Scooped by Sirje Matsik
Scoop.it!

Lapsed loovad ühistööna muinasjutte

Lapsed loovad ühistööna muinasjutte | MÄNG JA LOOVUS | Scoop.it
Sirje Matsik's insight:

Anu Peri tutvustab, kuidas luua ühistööna muinasjuttu ja seda vormistada ning jagada kasutades digivahendeid. 

more...
No comment yet.
Scooped by Sirje Matsik
Scoop.it!

Koolielu: Töövahendid

Sirje Matsik's insight:

Mängud:

* Bingokaartide loomine

* Mängu loomine Javascriptis

* Kuldvillaku koostamine Internetis

* Mängude loomise programm

* Viktoriinide loomise keskkond

* Appide loomise keskkond

* Õpimängude loomise keskkond

* Mängude ja testide loomise keskkond

* Testide ja harjutuste loomise keskkond

 
more...
No comment yet.
Scooped by Sirje Matsik
Scoop.it!

Koolielu: Learning Apps

Sirje Matsik's insight:

Appide loomise keskkond, kus saab luua erinevaid interkatiivseid lisaprogrammikesi õppimiseks ja õpetamiseks. Keskkond on mitmekeelne.

more...
No comment yet.
Scooped by Sirje Matsik
Scoop.it!

Rollimäng õpetab e-teenuseid kasutama

Rollimäng õpetab e-teenuseid kasutama | MÄNG JA LOOVUS | Scoop.it
Sirje Matsik's insight:

Euroopa Liidu Regionaalarengu fondi toetusel valmis e-teenuste õppimiseks 3D rollimäng „Uos“. Mängu on hea kasutada ühiskonnaõpetuse tunnis ID-kaardi võimaluste õppimisel ja teiste e-teenuste õppimiseks ning õpetamiseks.

Näiteks saab mängija taotleda virtuaalset ID-kaarti ja teha sellega toiminguid nagu reaalses elus. Mängus räägitakse noortele maksudest, dividendidest, palgast, e-teenustest ja teistest vajalikest toimingutest, et tavaelus mõista paremini kõike ID-kaardi ja maksundusega seonduvat. 

Mängu mängimiseks tuleb luua kasutajakonto. Mängu mängimiseks tuleb see laadida arvutisse ja vajalik on ka internetiühendus.

more...
No comment yet.