"Entusiasme sospitós", per Carles Capdevila. Educació en valors: el compromís.