Lucie Volfová
72 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Lucie Volfová
Scoop.it!

Co je to mediace

Co je to mediace | Lucie Volfová | Scoop.it
1
Lucie Volfová's insight:

Asociace mediátorů je organizace, která sdružuje profesionální i dobrovolné mediátory. Je to poměrně mladá organizace, která svou činnost zahájila v roce 2001. Působí v oblasti komunikace. Hlavní náplní mediátorů je řešení konfliktů, sporů mimosoudní cestou. Myslím si, že v současné době o práci mediátorů současná veřejnost moc neví. A to mluvím i sama za sebe, kdy jsem se s mediací blíže seznámila až v rámci mé seminární práce, kdy jsem blíže prostudovala materiály k danému tématu mediace. Je to téma, na možnost řešení sporů, velmi zajímavé. V podstatě jde o to, že se člověk dozví i o jiné možnosti řešení sporu či konfliktu než soudní cestou.

more...
No comment yet.
Scooped by Lucie Volfová
Scoop.it!

Zkouška z mediace podle zákona mediaci a kurz mediace - Český koučink

  Kdo bude v ČR moci provádět mediaci v netrestních věcech od 1. 7. 2012, kdy nabude účinnosti zákon o mediaci? Jednorázově a nahodile bude moci mediovat každý. Pravidelně fyzická osoba s živnostenským listem – tato mediace vša
Lucie Volfová's insight:

Ing. Petr Hruška je zapsaný mediátor, který složil státní zkoušku z rodinné mediace. Svou původní profesí je technik, ale působí již několik let jako daňový poradce. Své zaměření rozšířil ještě o mediaci a koučink. Ve svém článku "Zkouška z mediace podle zákona o mediaci a kurz mediace - Český koučink" odpovídá na některé dotazy těch, kteří by měli zájem stát se mediátorem. Již by tedy neměl být problém s tím, abychom nevěděli, co mi to přinese, kdy se stanu mediátorem? Jak se stát mediátorem? Jaké vzdělání, jak probíhá zkouška z mediace?

more...
No comment yet.
Scooped by Lucie Volfová
Scoop.it!

Ochrancovia: Ochrancovia I. (19. diel) | JOJ.sk | Televízia JOJ - viditeľne tvoja

Ochrancovia: Ochrancovia I. (19. diel) | JOJ.sk | Televízia JOJ - viditeľne tvoja | Lucie Volfová | Scoop.it
Ochrancovia - každý problém má riešenie
Lucie Volfová's insight:

Slovenská televize JOJ! vytvořila nový projekt, který se zabývá mediací, přibližuje lidem prostřednictvím televize případy "obyčejných" lidí, kteří se rozhodli spory řešit právě pomocí mediátorů. Díl číslo 19 je právě o mladé mamince, která řeší problém s paní ředitelkou mateřské školy, která se rozhodla vyloučit jejího syna Ondřeje ze školky pro jeho nezvladatelné chování. Pomocí mediátorů ale naleznou vzájemnou dohodu, která vyřeší zdánlivě neřešitelný spor jak pro matku, tak i pro ředitelku, která na vyloučení Ondřeje bezpodmínečně trvala.

more...
No comment yet.
Scooped by Lucie Volfová
Scoop.it!

Komunikace je hra: Mediace — Česká televize

Komunikace je hra: Mediace — Česká televize | Lucie Volfová | Scoop.it
Jaká dovednost je v životě nejdůležitější? Vzájemné porozumění! Pořad diváky zábavnou formou seznamuje s metodami řešení konfliktů a asertivního jednání. Pořadem provádí Miroslav Táborský. Připravili P. Křemen a M. Kořínek
Lucie Volfová's insight:

Nejenom slovenská televize, ale i Česká televize připravila pořad pro diváky, který se zabývá otázkou mediace, komunikace, řešení sporu. V pořadu jsou ukázky toho, jaký konflikt řešit pomocí mediace, kdo jsou účastníci sporu, koho oslovit (mediátora), jak probíhá mediační sezení a jaká může být konečná dohoda. Myslím si, že v dnešní době plné sporů, kterými nás média zahlcují, je dobré také ukázat, že ne vše se musí řešit soudně, ale při dobré a vzájemné komunikaci, protože, účastníky komunikace mohou být jen ti, kteří se chtějí domluvit, lze řešit spor bez větších emocí a v klidu.

more...
No comment yet.
Scooped by Lucie Volfová
Scoop.it!

Ministerstvo spravedlnosti České Republiky - Rok 2014 je rokem projektů Probační a mediační služby

Lucie Volfová's insight:

Mediace má své uplatnění i v trestním právu a je používána jako jeden z nástrojů řešení trestného činu. Mediace je součástí trestního řízení, kdy se k výsledkům mediace přihlíží. Zásadní zjištění je, že tato služba je bezplatná. Prostřednictvím mediace má obviněný možnost se poškozenému omluvit, vyjádřit lítost nad svým jednáním, vysvětlit, proč se tak choval. Sama jsem se setkala s rolí probační a mediační služby v trestním řízení, kdy jsem zastupovala svého zaměstnavatele ve věci poškození klientem. Vzhledem k tomu, že závažnost činu nebyla zásadní (nedošlo k poškození zdraví, či újmě na zdraví ani k jinému závažnému činu - tyto činy ani nejsou doporučovány řešit mediací), a klient projevil lítost nad svým jednáním, nebyl odsouzen k trestnému činu odnětí svobody, ale dostal 100 hodin veřejně prospěšných prací.

more...
No comment yet.
Scooped by Lucie Volfová
Scoop.it!

Mediace v teorii a praxi - Holá Lenka - Knihy od Grada Publishing, a.s.

Mediace v teorii a praxi - Holá Lenka - Knihy od Grada Publishing, a.s. | Lucie Volfová | Scoop.it
V posledním desetiletí došlo u nás ke zvýšení zájmu o mediaci, metodu řešení konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba – mediátor – pomáhá účastníkům ve vzájemném dorozumívání a v nalezení
Lucie Volfová's insight:

Jedním z mediátorů, který je členem asociace mediátorů ČR, je i PhDr. Lenka Holá, Ph.D, která nabízí služby v rodinných, právních i obchodních sporech. Klade důraz na propojení teorie s praxí. Své zkušenosti s teorií popsala právě v knize "Mediace v teorii a praxi", která je určená pro mediátory, psychology, ale také sociální pracovníky, pedagogy a v neposlední řadě pro soudce a právníky. Kniha je určitým návodem, jak při mediaci postupovat, které spory jsou vhodné pro mediaci, které nikoli, jaká je role mediátora. Pro toho, kdo se chce mediací více zabývat, zajímá se o ni, ať už z důvodu řešení svého konkrétního sporu nebo konfliktu, nebo sám se chce stát mediátorem, mohu tuto knihu jen doporučit.

more...
No comment yet.
Scooped by Lucie Volfová
Scoop.it!

Ukázka mediace - YouTube

Více informací najdete zde: http://www.cmc.cz/nase-nabidka/zamereno-na-personalisty/mediace
Lucie Volfová's insight:

Myslíte si, že mediace je pouhý rozhovor mezi účastníky sporu? Toto video je ukázkou mediace, která začíná rolí mediátora, v tomto případě mediaci vede akreditovaná mediátorka JUDr. Radka Medková, který se seznamuje s účastníky sporu, setkává se s nimi. V úvodu mediačního sezení mediátor seznamuje účastníky mediace s jejím průběhem, následuje rozhovor s každým účastníkem, následně vzájemný rozhovor všech účastníků. Role mediátora je rozhodně nehodnotící, nesoudí a neradí. Výsledkem mediace je mediační dohoda, kterou vytváří samotní účastníci mediace, nikoli mediátor. Jedná se v podstatě o podmínky dohody a toho, jak se bude spor řešit a za jakých podmínek.

more...
No comment yet.
Scooped by Lucie Volfová
Scoop.it!

Zákon má soudce nutit schvalovat nezákonné dohody

Zákon má soudce nutit schvalovat nezákonné dohody | Lucie Volfová | Scoop.it
Z Česka se stává právní Kocourkov. Zákon bude soudce nutit schvalovat i nezákonné smírčí dohody, přestože si plně uvědomí, že se očividně jedná o postup v rozporu se zákonem. Právo na to upozornila soudkyně Krajského soudu v Praze Šárka Hájková.
Lucie Volfová's insight:

Je zajímavé slyšet i názor soudkyně Krajského soudu v Praze Šárky Hájkové, které v dané době (článek z 2.3.2012) ve schvalovaném zákonu o mediaci spatřovala určitou mezeru, a to v tom, že v navrhovaném zákoně o mediaci není ustanovení, že za obsah mediační dohody odpovídá mediátor. Největší nedostatek vidí v řešení rodinných sporů, kdy dohoda nemusí být v zájmu dítěte, ale rodiče se v podstatě domluví na čemkoli, co oni uznají za vhodné. Výhodu mediace spatřuje například v řešení obchodních sporů. Je otázkou, jaký názor zastává v současné době.

more...
Karolina Ventluková's comment, December 21, 2014 6:40 AM
Zásadní problém vidím v tom, že pokud se zákon v této podobě schvílí, bude se možné dohodnout defakto na čemkoliv a soud nebude mít šanci do toho spravedlivě zasáhnout. Toto mi již opět zavání možností zneužití. "V současnosti dohody znesvářených stran vedoucí ke smíru soud neschválí, jestliže jsou v rozporu s právními předpisy. To zahrnuje i situace, kdy je dohoda neurčitá, tj. není přesně vymezeno, jak se věc bude řešit, kdo, komu, co a jak bude plnit, vlastně podobně jako v běžných smlouvách."
Scooped by Lucie Volfová
Scoop.it!

Chat: Martin Svatoš — Sama doma — Česká televize

Pořad v České televizi
Lucie Volfová's insight:

Je evidentní, že možnost řešení sporů v rámci mediace, se pomalu, ale jistě dostává do podvědomí veřejnosti, a že ze strany veřejnosti je o ni zájem. To například dokazuje i chat s mediátorem Martinem Svatošem, který odpovídal na dotazy diváků pořadu České televize.

more...
No comment yet.
Scooped by Lucie Volfová
Scoop.it!

o5 a Radeček feat. Mária Čírová - Vloupám se - YouTube

Společná píseň O5 a RADEČEK ft. MÁRIA ČÍROVÁ. Více info na http://www.o5.cz a http://www.mariacirova.sk.
Lucie Volfová's insight:

Vše je o vzájemné komunikaci ........

more...
No comment yet.