Thẻ tạm trú - Dịch vụ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là một dịch vụ nổi bật của Luật Hùng Sơn, mang lại sự yên tâm cho người đi xin cấp thẻ.