Đăng ký ngay vé một chiều lên Sao Hỏa | linkedin.com deserves itself | Scoop.it

Một công ty Hà Lan đang tuyển tình nguyện viên du hành lên sao Hỏa. Chuyến đi sẽ được khởi hành vào năm 2023.


Via Trang.ami