Förskoleklasser källspanar | Library | Scoop.it
Går det att prata källkritik med elever i förskoleklass? Ja, det menar skolbibliotekarie Liselott Drejstam. Hon låter sagan bli utgångspunkt för roliga samtal om källor.