LEVEVEI
120 views | +0 today
Follow
LEVEVEI
Perspektiver på personlig, relasjonell og organisatorisk utvikling. Hvordan skal vi leve, lære og arbeide i fremtiden?
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

The Agro Rebel | Watch Documentaries Online | Promote Documentary Film

The Agro Rebel | Watch Documentaries Online | Promote Documentary Film | LEVEVEI | Scoop.it
Documentary on Sepp Holzer, the Austrian farmer and forester practices "permaculture" a different kind of farming on his mountain property. With this certain form...
more...
No comment yet.
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

- Vi vil få eksplosjon av meditasjonskurs for ledere - Jobb - E24

- Vi vil få eksplosjon av meditasjonskurs for ledere - Jobb - E24 | LEVEVEI | Scoop.it

- Vi vil få eksplosjon av meditasjonskurs for ledere
Kurs i «mindfulness» har allerede tatt av i Sverige og Danmark. - Det handler ikke om røkelse og lilla skjerf, sier norsk kursholder.

more...
No comment yet.
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

Center for Transformative Leadership — Developing leaders and supporting transformative leadership

Developing leaders and supporting transformative leadership...
more...
No comment yet.
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

Mer åpenhet og demokrati i byutviklingen

Mer åpenhet og demokrati i byutviklingen | LEVEVEI | Scoop.it
- Innfør et lobbyregister i Rådhuset, og gjennomfør en maktutredning - en kartlegging av grunneieres og utbyggeres innflytelse.
more...
No comment yet.
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

Nancy Duarte: The secret structure of great talks

Nancy Duarte: The secret structure of great talks | LEVEVEI | Scoop.it
From the "I have a dream" speech to Steve Jobs’ iPhone launch, all great presentations have a common architecture. At TEDxEast, Nancy Duarte draws lessons on how to make a powerful call-to-action.
more...
No comment yet.
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

CASSE Norge « Center for the Advancement of the Steady State Economy

Center for the Advancement of the Steady State Economy (CASSE) arbeider for en økonomi som ikke er avhengig av evig vekst.

Altfor lenge har vi hørt mantraet om at økonomisk vekst er en forutsetning for velstand. Levekårsundersøkelser viser imidlertid at det er lenge siden det var en positiv sammenheng mellom den økonomiske veksten og vår livskvalitet. Når våre grunnleggende behov er nådd, kan det tvert imot virke som om den halsende trangen til stadig vekst hindrer vår velferd og tilfredshet. 

more...
No comment yet.
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

A Day Made of Glass 2: Same Day. Expanded Corning Vision.

En reklame som representerer en interessant og spennende fremtidsvisjon, men en visjon som er fanget innenfor et teknologi-optimistisk paradigme. Teknologi er viktig, men spørsmålet er om vi ikke lar oss blende? Hva synes du? 

more...
No comment yet.
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

Brian Czech on Employment

In this short clip professor Brian Czech gives a short analasys of unemployment, but doing so from a systems-perspective. 

more...
No comment yet.
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

Episode 28: Ost, bakteriekultur og samfunnsutvikling | LeveVei™

Episode 28: Ost, bakteriekultur og samfunnsutvikling | LeveVei™ | LEVEVEI | Scoop.it

I denne episoden samtaler jeg med osteprodusent Svein Håpnes. Han driver gårsysteriet Skånåliseter og i samtalen forteller han blant annet om hvordan ost kan produseres i tråd med naturens egne prosesser. Videre i samtalen utforsker vi hvordan osteproduksjon kan fungere som en metafor for samfunnsutvikling mer generelt. For eksempel, hvilke prinsipper fra økologisk matvareproduksjon kan overføres til organisasjonsutvikling?

more...
No comment yet.
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

Bare 10 prosent får med seg stoffet under forelesninger

Bare 10 prosent får med seg stoffet under forelesninger | LEVEVEI | Scoop.it

Ny forskning viser at klassisk monolog fungerer dårlig. Hva skal til for at elever og studenter engasjeres u indervisningen? 

more...
No comment yet.
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

The High Price of Materialism

More at http://www.newdream.org Produced by the Center for a New American Dream Psychologist Tim Kasser discusses how America's culture of consumerism underm...
more...
No comment yet.
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

Viggo Mortensen and David Cronenberg on A Dangerous Method: 'Jung went in a direction that Freud feared' - video

Viggo Mortensen and David Cronenberg on A Dangerous Method: 'Jung went in a direction that Freud feared' - video | LEVEVEI | Scoop.it
David Cronenberg's new film examines the birth of psychoanalysis by analysing the friendship and rivalry between two of the greatest minds of recent times: Sigmund Freud and Carl Jung.
more...
No comment yet.
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

Buck - Official Trailer [HD]

Dette er en av de mest inspirerende og rørende dokumentarene jeg har sett. Anbefales på det varmeste! 

more...
No comment yet.
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

This Will Also Pass - An Interview with Mindfulness Teacher Andries J Kroese

Hjertevarmt intervju med en av de som har gjort mest for å øke forståelsen for meditaitv praksis i Norge. 

more...
No comment yet.
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

Nabokonflikter

Nabokonflikter | LEVEVEI | Scoop.it

Jeg skriver for tiden på en mastegrad i geografi der temaet er bærekraftig byutvikling. Jeg har gjort meg noen tanker om den dominerende byggekulturen og formen i Norge. De fleste vil ha sitt eget hus og sin egen hage. Samtidig tror jeg dette går på bekostning av fellesskapet. Å trekke seg tilbake til sin egen eiendom kan muligens være en strategi for å unngå konflikt? Det er klart at når mennesker bor tett og er avhengig av hverandre så oppstår det konflikter. Spørsmålet er bare om det å bo alene er en for enkel løsning, egentlig en flukt fra de utfordringene et fellesskap bringer med seg. Dersom mennesker hadde vært flinkere til å løse egne og andres konflikter så kunne fellesskapet ivaretas, med alt det gode som kan komme ut av det. Jeg registrer at nabokonflikter er økende, så selv en egen eindom er ingen garanti mot konflikter! I intervjuet med Nils Christie kom det frem en del perspektiver, særlig mot sluttte, som taler for dette med fellesskap. Et viktig tema! 

more...
No comment yet.
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

Klar for å dø

Klar for å dø | LEVEVEI | Scoop.it

Vi bruker enorme summer på å forlenge dødssyke menneskers liv med noen måneder. - Feilprioritering, mener kreftsyke Arne Sveen. I artikkelen reises viktige problemstillinger knyttet til hvordan vi møter livets siste fase, både individuelt og kollektivt. 

more...
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

Peter Victor - Managing without Growth

Peter Victor (York University) explained how a non-growing economy can be successful in his keynote address at the Steady State Economy Conference in Leeds, UK.
more...
No comment yet.
Scooped by James Alexander Arnfinsen
Scoop.it!

Onsdag 8. fehruar: Temamøte om bærekraftig byutvikling

Onsdag 8. fehruar: Temamøte om bærekraftig byutvikling | LEVEVEI | Scoop.it
Byutviklingsgruppa i Trondheim Venstre har invitert professor Dag Kittang, Institutt for byforming og planlegging ved NTNU, og prosjektleder Henning Lervåg i Miljøpakken, for å snakke om hvordan god arealplanlegging kan løse miljøutfordringer og...
more...
No comment yet.