4TAF: Kongens nei | Learning | Scoop.it

Tyske tropper rykket inn i Norge 9. april 1940. Kongen og regjeringen Nygaardsvold flyktet nordover. Tyskerne ønsket at kongen skulle godkjenne