Exempli gratia - La Voz de Galicia (31/7/2004) | Latinismos na prensa | Scoop.it

Trátase dunha edición xenerosa, ben escrita, deseñada e ilustrada. Tamén recolle
opinións sobre Valle. Exempli gratia: Méndez Ferrín dinos que «é un xenio
individual e único; é o máis importante autor cedido por Galicia á literatura
castelá e hispanoamericana».