Pedagogiskt fönster | lärresurser | Scoop.it

Investeringar i IT- och AV-teknik och den nya läroplanen kräver nya resurser i undervisningen. Pedagogiskt fönster är din guide till ett webbaserat, mediepedagogiskt arbetssätt:

En digital lärresurs som innehåller resurser i samtliga ämnen, strukturerat och grupperat och kopplade till LGR 11 för respektive skolform och årskurs.
En lärresurs som stimulerar de flesta lärstilar och underlättar individualisering med ett innehåll på olika typer av medier till priset av en halv lärobok per elev och år.
Pedagogiskt fönster är anpassat för individuell undervisning med olika svårighetsgrader.
Innehållet är granskat och sammanställt av en redaktion bestående av pedagoger och bibliotekarier.


Via Jaakko Hurri