Đã từng là một sinh viên đi kiếm công việc làm thêm nên tôi hiểu các bạn, Tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất để bạn làm mà không ảnh hưởng đến giờ học ở trường