La Tecnologia ens Transforma
246 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Karls
Scoop.it!

Pegatortas

Pegatortas | La Tecnologia ens Transforma | Scoop.it

p

 

Karls's insight:

Entrega del 12 al 18 de maig segons el grup.

 

Pròximament:

-> fitxa de treball

(Títol, objectius, materials, procediments, resultats i conclusió).

more...
No comment yet.
Scooped by Karls
Scoop.it!

Contrucció d'estructures amb perfils de paper

Contrucció d'estructures amb perfils de paper | La Tecnologia ens Transforma | Scoop.it
Karls's insight:

 Per a demostrar que és possible conseguir estructures resistents a partir de materials que en un principi ens poden semblar que no ho són, dissenyarem i construirem una estructura que suporti un determinat pes a partir d’un material com el paper. 

 

COM FER ESTRUCTURES DE BARRES AMB PAPER

 

Les estructures de paper es construeixen convertint fulls de paper normal en barres resistents:S’enrotlla cada full partint de les cantonades.Es fixa l’extrem final amb cola blanca.Es tallen els extrems, donat que aquests són més dèbils.

Enrotllant el paper en forma de tubs hem aconseguit augmentar la resistència.

Quina forma li donareu a la vostra estructura per a conseguir que sigui rígida?

Ja hem vist a classe que el triangle és l’únic polígon indeformable. Per tant, utilitzarem la triangulació de les barres per a conseguir una estructura indeformable.

En l’estructura dels exemples que veuràs s’ha utilitzat ademés, una base de cartró (un material més resistent que el paper), i les barres circulars mesuren totes el mateix, aproximadament uns 10 cm.  

 

Recorda les condicions que ha de complir una estructura per a que funcioni bé:

Estabilitat: és la capacitat d’una estructura de mantenir-se en peu i no bolcar.

Resistència: és la capacitat que té l’estructura de suportar les tensions a la que està sotmesa sense trencar-se.

Rigidesa: per evitar una deformació tan gran que impedeixi a l’objecte complir amb la seva funció.  

 

Podreu triar entre dues estructures a realitzar:  

A) Construcció d'un pont amb perfils de paper.Les condicions inicials són:

    1.- Haurà de ser una estructura triangulada, a base de perfils de paper

    per reciclar.

    2.- La base del pont podrà ser rectangle, quadrada trapezoidal.

    3.- La base del pont haurà de cabre-hi en un dinA4

       (20 cm x 28 cm màxim).

  4.- Materials permesos: paper, cartró, "celo", cola.

  5.- En l'avaluació realitzarà una prova d'esforç equivalent o inferior a

       5kg. Aquí teniu les vistes i algunes imatges.

 B) Construcció d'una torre triangulada amb perfils de paper.Les condicions inicials són:

  1.- Haurà de ser una estructura triangulada, a base de perfils de paper per        reciclar.

  2.- La base de la torre podrà ser triangular, quadrada o pentagonal.

  3.- La base de la torre haurà de cabre-hi en un quadrat de 15 cm x 15 cm.

  4.- La torre s'haurà de recolzar  sobre una plataforma de fusta o cartró que        no superi els 20 cm x20 cm, i disposar d'una plataforma superior.

  5.- Materials permesos: paper, cartró, "celo", cola.

  6.- En l'avaluació realitzarà una prova d'esforç equivalent o inferior a 5kg.      
 

more...
No comment yet.
Scooped by Karls
Scoop.it!

PAC 001 - Tunning Box

PAC 001 - Tunning Box | La Tecnologia ens Transforma | Scoop.it
Karls's insight:

PAC 001 - Tunning Box

 

Objectius: 1.- Personalitzar una caixa de calçat.

                 2.- Transformar una caixa de calçat en caixa d’eines.

 

Material:

 

Procediment:

 

Resultat:

 

Conclusions:

more...
No comment yet.
Scooped by Karls
Scoop.it!

Activitats Proposades 001

Activitats Proposades 001 | La Tecnologia ens Transforma | Scoop.it
Karls's insight:

4. Anomena cinc materials que consideris resistents. Justifica la resposta basant-te en

aplicacions d’aquests materials en què creguis que han de ser resistents.

 

5. Anomena tres objectes elàstics i tres de fràgils.

 

6. Diferencia la ductilitat i la mal·leabilitat.

 

 

7. Omple la taula següent. Posa una creu a les caselles que consideris que corresponen a la propietat més rellevant de cada material, i un signe menys a les menys rellevants.

 

Discuteix les respostes amb els teus companys.

 

 

10. De què depèn la resistència d’un cos a un determinat esforç?

 

11. A quin esforç, principalment, està sotmesa la cadena d’una bicicleta?

 

12. Quines característiques ha de tenir un cos sotmès a un esforç de compressió?

 

13. Dibuixa un cos deformat per un esforç de flexió i un altre per vinclament.

Representa-hi les forces que hi actuen.

 

18. Assenyala el tipus d’esforç principal a què acostumen a estar sotmesos els cossos

o objectes de la figura.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Karls
Scoop.it!

Mapa Conceptual Base Tema 01

Mapa Conceptual Base Tema 01 | La Tecnologia ens Transforma | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Karls
Scoop.it!

Tecnotreseso

Tecnotreseso | La Tecnologia ens Transforma | Scoop.it
Karls's insight:

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (Tecnologia 3r ESO)

 

Proves objectives (40%):

*Exàmens. Proves orals o escrites.


Treballs a Taller i Informàtica (40%):

*Ordre i presentació de Treballs monogràfics, Documents i Projectes. Portar els materials previstos necessaris. Col·laboració amb els companys.  Planificació. Distribució entre el grup.


Actituds i Tasques diàries a classe (20%):

*Ordre. Exercicis a classe i casa. Col·laboració amb els companys. Autonomia.

more...
No comment yet.