Kystkultur i Norden legger årene inn etter 3 1/2 års privat drift
ScoopIt har lagt om sine tilbud i sin gratis versjon. Dette kommer til å bety at jeg ikke lengere vil kunne poste nyheter - gratis - om kystkultur i Norden slik jeg har gjort de siste årene. Jeg søker sponsorer, som vil være villige til å betale for en evt. fortsettelse her i ScoopIt.
...
Bekhuskaien
Historien om bekhuset og BekhuskaienBekhuset i Stavanger ble bygd omkring 1860 på Indre steinkar ved Banavigå. Indre Steinkar ble anlagt av noen av byens redere og opprinnelig kalt Nyland, bygget på et grunt skjær. I 1975 lå Indre Steinkar som en holme for lagring av skrot og feste for lekter...
Nytt nummer av Tidsskriftet Kysten - Forbundet Kysten