Kuran'dan
2.7K views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Cinlerden İnkar Edenler

Kuran'da Cinlerden İnkar Edenler | Kuran'dan | Scoop.it

Eğer Biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat Benden çıkan şu söz gerçekleşecektir: “Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (İnkar edenlerle) tamamıyla dolduracağım.“ (Secde Suresi, 13)

Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık (hazırladık). Kalbleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. (Araf Suresi, 179)

(Allah) diyecek: “Cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmiş ümmetlerle birlikte ateşe girin.” Her bir ümmet girişinde kardeşini (kendi benzerini) lanetler. Nitekim hepsi birbiri ardınca orada toplanınca, en sonra yer alanlar, en önde gelenler için: “Rabbimiz, işte bunlar bizi saptırdı; öyleyse ateşten kat kat arttırılmış bir azap ver diyecekler. (Allah da:) “Hepsi için kat kattır. Ancak siz bilmezsiniz” diyecek. (Araf Suresi, 38)http://kurandan.net/kuranda-cinlerden-inkar-edenler/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Cinlerden Peygambere Düşmanlık Yapanlar

Kuran'da Cinlerden Peygambere Düşmanlık Yapanlar | Kuran'dan | Scoop.it

Böylece her Peygambere, insan ve cin şeytanlarından bir düşman kıldık. Onlardan bazısı bazısını aldatmak için yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı. Öyleyse onları yalan olarak düzmekte olduklarıyla başbaşa bırak. (Enam Suresi, 112)

 http://kurandan.net/kuranda-cinlerden-peygambere-dusmanlik-yapanlar/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da İnsanların Bazılarının Cinlere Tapması

Kuran'da İnsanların Bazılarının Cinlere Tapması | Kuran'dan | Scoop.it

(Melekler) Derler ki: “Sen yücesin, bizim velimiz sensin, onlar değil. Hayır, onlar cinlere tapıyordu ve çoğu onlara iman etmişlerdi.” (Sebe Suresi, 41)

 http://kurandan.net/kuranda-insanlarin-bazilarinin-cinlere-tapmasi/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da İnkarcıların Allah ile Cinler Arasında Soy Bağı Kurması

Kuran'da İnkarcıların Allah ile Cinler Arasında Soy Bağı Kurması | Kuran'dan | Scoop.it

Onlar, kendisiyle (Allah ile) cinler arasında bir soy bağı kurdular. Oysa andolsun, cinler de onların gerçekten (azap için getirilip) hazır bulundurulacaklarını bilmişlerdir. (Saffat Suresi, 158)

 http://kurandan.net/kuranda-inkarcilarin-allah-ile-cinler-arasinda-soy-bagi-kurmasi/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'a Göre Cinler Dünyada Uyarılıp Korkutulmuşlardır

Kuran'a Göre Cinler Dünyada Uyarılıp Korkutulmuşlardır | Kuran'dan | Scoop.it

Onların tümünü toplayacağı gün: “Ey cin topluluğu insanlardan çoğunu (ayartıp kendinize kullar) edindiniz” (diyecek). İnsanlardan onların dostları derler ki: “Rabbimiz, kimimiz kimimizden yararlandı ve bizim için tespit ettiğin süreye ulaştık.” (Allah) Diyecek ki: “Allah’ın dilediği dışta olmak üzere, ateş sizin içinde süresiz kalacağınız konaklama yerinizdir.” Şüphesiz Rabbin, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir. Böylece Biz, kazandıkları dolayısıyla zalimlerin bir kısmını bir kısmının başına geçiririz. Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi aktarıp-okuyan ve size bu karşı karşıya geldiğiniz gününüzle sizi uyarıp-korkutan elçiler gelmedi mi? Onlar: “Nefislerimize karşı şehadet ederiz” derler. Dünya hayatı onları aldattı ve gerçekten kafir olduklarına dair kendi nefislerine karşı şehadet ettiler. (Enam Suresi, 128-130)

 http://kurandan.net/kurana-gore-cinler-dunyada-uyarilip-korkutulmuslardir/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'a Göre İblis, Cinlerdendir

Kuran'a Göre İblis, Cinlerdendir | Kuran'dan | Scoop.it

Hani Meleklere: “Adem’e secde edin” demiştik; İblis’in dışında (diğerleri) secde etmişlerdi. O cinlerdendi, böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Bu durumda Beni bırakıp onu ve onun soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. (Bu,) Zalimler için ne kadar kötü bir (tercih) değiştirmedir. (Kehf Suresi, 50)

 http://kurandan.net/kurana-gore-iblis-cinlerdendir/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Cennet Melekleri

Kuran'da Cennet Melekleri | Kuran'dan | Scoop.it

Ki Melekler, güzellikle canlarını aldıklarında: “Selam size” derler. “Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin.” (Nahl Suresi, 32)

Rablerinden korkup-sakınanlar da, cennete bölük bölük sevkedildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman, kapıları açıldı ve onlara (cennetin) bekçileri dedi ki: “Selam üzerinizde olsun, hoş ve temiz geldiniz. Ebedi kalıcılar olarak ona girin.” (Zümer Suresi, 73)

Onlar, Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve soylarından ‘salih davranışlarda’ bulunanlar da (Adn cennetlerine girer). Melekler onlara her bir kapıdan girip (şöyle derler:) “Sabrettiğinize karşılık selam size. (Dünya) Yurdun(un) sonu ne güzel.“ (Rad Suresi, 23-24)http://kurandan.net/kuranda-cennet-melekleri/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Tabutu Taşıyan Melekler

Kuran'da Tabutu Taşıyan Melekler | Kuran'dan | Scoop.it

Onlara Peygamberleri dedi ki: “Allah size Talut’u (melik olarak) gönderdi.” Onlar: “Biz hükümdarlığa, ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal (servet) bolluğu verilmemişken, nasıl bizi (yönetmek üzere) hükümdarlık (mülk) onun olabilir?” dediler. O (şöyle) demişti: “Doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü arttırdı. Allah, kime dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) geniş olandır, bilendir.” Peygamberleri, onlara (şöyle) dedi: “Onun hükümdarlığının belgesi, size Tabut’un gelmesi (olacaktır ki) onda Rabbinizden ‘bir güven duygusu ve huzur’ ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu Melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır.” (Bakara Suresi, 247-248)

 http://kurandan.net/kuranda-tabutu-tasiyan-melekler/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Arşı Taşıyan Melekler

Kuran'da Arşı Taşıyan Melekler | Kuran'dan | Scoop.it

Gök yarılıp-çatlamıştır; artık o gün, ‘sarkmış-za’fa uğramıştır.’ Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arşını onların da üstünde sekiz (melek) taşır. (Hakka Suresi, 16-17)

 http://kurandan.net/kuranda-arsi-tasiyan-melekler/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Ölüm Melekleri

Kuran'da Ölüm Melekleri | Kuran'dan | Scoop.it

“Öyleyse Melekler, yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? İşte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah’ı gazablandıran şeye uydular ve O’nu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar; bundan dolayı (Allah,) amellerini boşa çıkardı” (Muhammed Suresi, 27-28)

Melekler kendi nefislerine zulmedenlerin hayatına son verecekleri zaman derler ki: “Nerde idiniz?” Onlar: “Biz, yeryüzünde zayıf bırakılmışlar (müstaz’aflar) idik.” derler. (Melekler de:) “Hicret etmeniz için Allah’ın arzı geniş değil miydi?” derler. İşte onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü yataktır o? (Nisa Suresi, 97)

Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken “Bana da vahy geldi” diyen ve “Allah’ın indirdiğinin bir benzerini de ben indireceğim” diyenden daha zalim kimdir? Sen bu zalimleri, ölümün ‘şiddetli sarsıntıları’ sırasında Meleklerin ellerini uzatarak onlara: “Canlarınızı (bu kıskıvrak yakalanıştan) çıkarın, bugün Allah’a karşı haksız olanı söylediğiniz ve O’nun ayetlerinden büyüklenerek (yüz çevirmeniz) dolayısıyla alçaltıcı bir azapla karşılık göreceksiniz” (dediklerinde) bir görsen… (Enam Suresi, 93)http://kurandan.net/kuranda-olum-melekleri/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Hz. Zekeriya (as)'a Gelen Melekler

Kuran'da Hz. Zekeriya (as)'a Gelen Melekler | Kuran'dan | Scoop.it

O mihrapta namaz kılarken, Melekler ona seslendi: “Allah, sana Yahya’yı müjdeler. O, Allah’tan olan bir kelimeyi (İsa’yı) doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir Peygamberdir.” Dedi ki: “Rabbim, bana gerçekten ihtiyarlık ulaşmışken ve karım da kısırken nasıl bir oğlum olabilir?” “Böyledir” dedi, “Allah dilediğini yapar.” (Zekeriya) “Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver.” dedi. “Sana alamet, işaretleşme dışında, insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam sabah O’nu tesbih et.” dedi. (Al-i İmran Suresi, 39-41)

(Allah buyurdu:) “Ey Zekeriya, şüphesiz Biz seni, adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz; Biz bundan önce ona hiçbir adaş kılmamışız.” Dedi ki: “Rabbim, karım kısır (bir kadın) iken, benim nasıl oğlum olabilir? Ben de yaşlılığın son basamağındayım.” (Ona gelen melek:) “İşte böyle” dedi. “Rabbin dedi ki: – Bu benim için kolaydır, daha önce sen hiçbir şey değil iken, seni yaratmıştım.” Dedi ki: “Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver.” Dedi ki: “Senin alametin, sapasağlam iken, üç tam gece insanlarla konuşmamandır.” (Meryem Suresi, 7-10)http://kurandan.net/kuranda-hz-zekeriya-asa-gelen-melekler/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Hz. İbrahim (as)'a Gelen Melekler

Kuran'da Hz. İbrahim (as)'a Gelen Melekler | Kuran'dan | Scoop.it

Onlara İbrahim’in konuklarından haber ver. Yanına girdiklerinde “Selam” demişlerdi. O da: “Biz sizden korkmaktayız” demişti. Dediler ki: “Korkma biz sana bilgin bir çocuk müjdelemekteyiz.” Dedi ki: “Bana ihtiyarlık gelip-çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdelemektesiniz?” Dediler ki: “Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse umut kesenlerden olma.” Dedi ki: “Sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim umut keser?” Dedi ki: “Ey elçiler, (bunun dışında, diğer) işiniz ne?” “Dediler ki: “Gerçekte biz, suçlu-günahkar olan bir topluluğa gönderildik.” “Ancak Lut ailesi hariçtir; biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız.” “Ama karısını (kurtaracaklarımız) dışında tuttuk, o, geride kalanlardandır.” (Hicr Suresi, 51-60)

Andolsun, elçilerimiz İbrahim’e müjde ile geldikleri zaman; “Selam” dediler. O da: “Selam” dedi (ve) hemen gecikmeden kızartılmış bir buzağı getirdi. Ellerinin ona uzanmadığını görünce (İbrahim durumdan) hoşlanmadı ve içine bir tür korku düştü. Dediler ki: “Korkma. Biz Lut kavmine gönderildik.” Karısı ayaktaydı, bunun üzerine güldü. Biz ona İshak’ı, İshak’ın arkasından da Yakub’u müjdeledik. “Vay bana” dedi (kadın). “Ben kocamış bir kadın iken ve şu kocam da bir ihtiyar iken doğuracak mıyım? Gerçekten bu, şaşırtıcı birşey!..” Dediler ki: “Allah’ın emrine mi şaşıyorsun? Allah’ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir, ey ev halkı şüphesiz O, övülmeye layık olandır, Mecid’tir.” (Hud Suresi, 69-73)http://kurandan.net/kuranda-hz-ibrahim-asa-gelen-melekler/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Meleklerin Kadir Gecesi İnmeleri

Kuran'da Meleklerin Kadir Gecesi İnmeleri | Kuran'dan | Scoop.it

Gerçek şu ki, Biz onu kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir (selamdır) o. (Kadir Suresi, 1-5)

 http://kurandan.net/kuranda-meleklerin-kadir-gecesi-inmeleri/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Cinlerin Kabuk Gibi Bağlanması

Kuran'da Cinlerin Kabuk Gibi Bağlanması | Kuran'dan | Scoop.it

Biz onlara birtakım yakın-kimseleri ‘kabuk gibi üzerlerine kaplattık,’ onlar da, önlerinde ve -arkalarında olanları kendilerine süslü gösterdiler. Cinlerden ve insanlardan kendilerinden önce gelip-geçmiş ümmetlerde (yürürlükte tutulan azap) sözü onların üzerine hak oldu. Çünkü onlar, hüsrana uğrayan kimselerdi. (Fussilet Suresi, 25)

 http://kurandan.net/kuranda-cinlerin-kabuk-gibi-baglanmasi/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Cinlerin Kalplere Vesvese Düşürmesi

Kuran'da Cinlerin Kalplere Vesvese Düşürmesi | Kuran'dan | Scoop.it

‘Sinsice, kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran’ vesvesecinin şerrinden. Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar); Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas’tan Allah’a sığınırım). (Nas Suresi, 4-6)

 http://kurandan.net/kuranda-cinlerin-kalplere-vesvese-dusurmesi/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da İnkarcıların, Cinleri Allah'a Ortak Koşmaları

Kuran'da İnkarcıların, Cinleri Allah'a Ortak Koşmaları | Kuran'dan | Scoop.it

Cinleri Allah’a ortak koştular. Oysa onları O yaratmıştır. Bir de hiçbir bilgiye dayanmaksızın O’na oğullar ve kızlar yakıştırıp-uydurdular. O ise nitelendiregeldikleri şeylerden yücedir, uzaktır. (Enam Suresi, 100)

 http://kurandan.net/kuranda-inkarcilarin-cinleri-allaha-ortak-kosmalari/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran Ayetlerinde, Cinlerin Elçilerin Emrinde Olması

Kuran Ayetlerinde, Cinlerin Elçilerin Emrinde Olması | Kuran'dan | Scoop.it

Cinlerden İfrit: “Sen daha makamından kalkmadan, ben onu sana getirebilirim, ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim.” dedi. (Neml Suresi, 39)

Süleyman için de, sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay (mesafe) olan rüzgara (boyun eğdirdik); erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık. Onun eli altında Rabbinin izniyle iş gören bir kısım cinler vardı. Onlardan kim Bizim emrimizden çıkıp-sapacak olsa, ona çılgın ateşin azabından tattırırdık. (Sebe Suresi, 12)

(Hüdhüd’ün mektubu götürüp bırakmasından sonra Saba melikesi Belkıs:) Dedi ki: “Ey önde gelenler gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı.” (Neml Suresi, 29)

Şeytanları da; her bina ustasını ve dalgıç olanı. Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini. (Sad Suresi, 37-38)

Süleyman’a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı. (Neml Suresi, 17)http://kurandan.net/kuran-ayetlerinde-cinlerin-elcilerin-emrinde-olmasi-ve-hizmetleri/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Cinlerin Kendi Topluluklarına Kuran'la Tebliğ Yapmaları

Kuran'da Cinlerin Kendi Topluluklarına Kuran'la Tebliğ Yapmaları | Kuran'dan | Scoop.it

Hani cinlerden birkaçını, Kuran dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman, dediler ki: “Kulak verin;” sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Dediler ki: “Ey kavmimiz, gerçekten biz, Musa’dan sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan bir kitap dinledik; hakka ve doğru olan yola yöneltip-iletmektedir.” “Ey kavmimiz, Allah’a davet edene icabet edin ve O’na iman edin; günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun.” “Kim Allah’a davet edene icabet etmezse, artık o, yeryüzünde (Allah’ı aciz bırakacak değildir ve onun O’ndan başka) velileri yoktur. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.” (Ahkaf Suresi, 29-32)

 http://kurandan.net/kuranda-cinlerin-kendi-topluluklarina-kuranla-teblig-yapmalari/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Cehennem Bekçileri

Kuran'da Cehennem Bekçileri | Kuran'dan | Scoop.it

Onun üzerinde ondokuz vardır. Biz o ateşin koruyucularını Meleklerden başkasını kılmadık. Ve onların sayısını inkar edenler için yalnızca bir fitne (konusu) yaptık ki, kendilerine kitap verilenler, kesin bir bilgiyle inansın, iman edenlerin de imanları artsın; kendilerine kitap verilenler ve iman edenler (böylece) kuşkuya kapılmasın. Kalplerinde bir hastalık olanlar ile kafirler de şöyle desin: “Allah, bu örnekle neyi anlatmak istedi?” İşte Allah, dilediğini böyle şaşırtıp-saptırır, dilediğini böyle hidayete erdirir. Rabbinin ordularını kendisinden başka (hiç kimse) bilmez. Bu ise, beşer (insan) için yalnızca bir öğüttür. (Müddessir Suresi, 30-31)

Ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır; üzerinde oldukça sert, güçlü Melekler vardır. Allah kendilerine neyi emretmişse ona isyan etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler. (Tahrim Suresi, 6)

Öfkesinin-şiddetinden neredeyse patlayıp parçalanacak. Her bir grup içine atıldığında, bekçileri onlara sorar: “Size bir uyarıcı gelmedi mi?” (Mülk Suresi, 8)

İnkar edenler, cehenneme bölük bölük sevkedildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman, kapıları açıldı ve onlara (cehennemin) bekçileri dedi ki: “Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugünle karşılaşacağınızı (söyleyip) sizi uyaran elçiler gelmedi mi?” Onlar: “Evet.” dediler. Ancak azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu. Dediler ki: “İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından (içeri) girin. Büyüklüğe kapılanların konaklama yeri ne kötüdür.” (Zümer Suresi, 71-72)

(Cehennem bekçisine:) “Ey Malik (bekçi), Rabbin bizim işimizi bitirsin” diye haykırdılar. O: “Gerçek şu ki siz, (burada) kalacak kimselersiniz” dedi. “Andolsun, size hakkı getirdik, fakat sizin bir çoğunuz hakkı çirkin görüp-tiksinenlerdiniz.” (Zuhruf Suresi, 77-78)http://kurandan.net/kuranda-cehennem-bekcileri/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Kıyamet Gününde Meleklerin Durumu

Kuran'da Kıyamet Gününde Meleklerin Durumu | Kuran'dan | Scoop.it

Göğün bulutlarla parçalanacağı ve Meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün; işte o gün, gerçek mülk, Rahman (olan Allah)ındır. İnkar edenler için oldukça zorlu bir gündür. (Furkan Suresi, 25-26)

Rabbin(in buyruğu) geldiği ve Melekler dizi dizi durduğu zaman; o gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp-hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda? (Fecr Suresi, 22-23)

İşte o gün, vakıa (bir gerçek olan kıyamet) artık vuku bulmuş (gerçekleşmiş)tur. Gök yarılıp-çatlamıştır; artık o gün, ‘sarkmış-za’fa uğramıştır.’ Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arşını onların da üstünde sekiz (melek) taşır. (Hakka Suresi, 15-17)

Ruh ve Meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman’ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir. (Nebe Suresi, 38)http://kurandan.net/kuranda-kiyamet-gununde-meleklerin-durumu/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Harut ve Marut

Kuran'da Harut ve Marut | Kuran'dan | Scoop.it

Ve onlar, Süleyman’ın mülkü (nübüvveti) hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman inkar etmedi; ancak şeytanlar inkar etti. Onlar, insanlara sihri ve Babil’deki iki meleğe Harut’a ve Marut’a indirileni öğretiyorlardı. Oysa o ikisi: “Biz, yalnızca bir fitneyiz, sakın inkar etme” demedikçe hiç kimseye (birşey) öğretmezlerdi. Fakat onlardan erkekle karısının arasını açan şeyi öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah’ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna rağmen kendilerine zarar verecek ve yarar sağlamayacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu satın alanın, ahiretten hiçbir payı olmadığını bildiler; kendi nefislerini karşılığında sattıkları şey ne kötü; bir bilselerdi. (Bakara Suresi, 102)

 http://kurandan.net/kuranda-harut-ve-marut/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Yazıcı Melekler

Kuran'da Yazıcı Melekler | Kuran'dan | Scoop.it

“Oysa gerçekten sizin üzerinizde koruyucular var, ‘şerefli-üstün’ yazıcılar. Her yapmakta olduğunuzu bilirler. (İnfitar Suresi, 10-12)

“Onun (insanın) önünden ve arkasından izleyenleri vardır, onu Allah’ın emriyle gözetip-korumaktadırlar. Gerçekten Allah, kendi nefis (öz)lerinde olanı değiştirip bozuncaya kadar, bir toplulukta olanı değiştirip-bozmaz. Allah bir topluluğa kötülük istedi mi, artık onu geri çevirmeye hiçbir (biçimde imkan) yoktur; onlar için O’ndan başka bir veli yoktur.” (Rad Suresi, 11)http://kurandan.net/kuranda-yazici-melekler/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Hz. Meryem'e Gelen Melekler

Kuran'da Hz. Meryem'e Gelen Melekler | Kuran'dan | Scoop.it

Hani Melekler: “Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı,” demişti. “Meryem, Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku et.” Bunlar, gayb haberlerindendir; bunları sana vahyediyoruz. Onlardan hangisi Meryem’i sorumluluğuna alacak diye kalemleriyle kur’a atarlarken sen yanlarında değildin; çekişirlerken de yanlarında değildin. Hani Melekler, dediler ki: “Meryem, doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryemoğlu İsa Mesih’tir. O, dünyada ve ahirette ‘seçkin, onurlu, saygındır’ ve (Allah’a) yakın kılınanlardandır.” “Beşikte de, yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır. Ve O salihlerdendir.” “Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken, nasıl bir çocuğum olabilir?” dedi. (Fakat) Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse, yalnızca ona “ol” der, o da hemen oluverir.” (Al-i İmran Suresi, 42-47)

Sonra onlardan yana (kendini gizleyen) bir perde çekmişti. Böylece ona ruhumuz (Cibril’i) göndermiştik, o da, düzgün bir beşer kılığında görünmüştü. Demişti ki: “Gerçekten ben, senden Rahman (olan Allah)a sığınırım. Eğer takva sahibiysen (bana yaklaşma).” Demişti ki: “Ben, yalnızca Rabbinden (gelen) bir elçiyim; sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için (buradayım).” O: “Benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamışken ve ben azgın utanmaz (bir kadın) değilken” dedi. “İşte böyle” dedi. “Rabbin, dedi ki: -Bu Benim için kolaydır. Onu insanlara bir ayet ve Bizden bir rahmet kılmak için (bu çocuk olacaktır).” Ve iş de olup bitmişti. (Meryem Suresi, 17-21)http://kurandan.net/kuranda-hz-meryeme-gelen-melekler/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Hz. Lut (as)'a Gelen Melekler

Kuran'da Hz. Lut (as)'a Gelen Melekler | Kuran'dan | Scoop.it

Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde, (Lut) Dedi ki: “Sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz.” “Hayır” dediler. “Biz sana, onların hakkında kuşkuya kapıldıkları şeyle geldik.” “Sana gerçeği getirdik, biz şüphesiz doğru söyleyenleriz.” “Hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar, sen de onların ardından git ve sizden hiç kimse arkasına bakmasın; emrolunduğunuz yere gidin.” (Hicr Suresi, 61-65)

Elçilerimiz Lut’a geldikleri zaman o, bunlar dolayısıyla kötüleşti ve içi daraldı. Dediler ki: “Korkuya düşme ve hüzne kapılma. Karın dışında, seni ve aileni muhakak kurtaracağız. O ise, arkada kalacaktır.” “Şüphesiz biz, fasıklık yapmalarından dolayı, bu ülke halkının üstüne gökten iğrenç bir azap indireceğiz.” (Ankebut Suresi, 33-34)

Elçilerimiz Lut’a geldiği zaman, onlardan dolayı kaygılandı, göğsünü bir sıkıntı bastı ve: Bu, zorlu bir gün” dedi. (Hud Suresi, 77)http://kurandan.net/kuranda-hz-lut-asa-gelen-melekler/
more...
No comment yet.
Scooped by Kuran'dan Bilgiler
Scoop.it!

Kuran'da Meleklerin İkrama Layık Görülmüş Kullar Olmaları

Kuran'da Meleklerin İkrama Layık Görülmüş Kullar Olmaları | Kuran'dan | Scoop.it

“Rahman (olan Allah) çocuk edindi” dediler. O, (bu yakıştırmadan) yücedir. Hayır, onlar (Melekler) ikrama layık görülmüş kullardır. Onlar sözle (bile olsa) O’nun önüne geçmezler ve onlar O’nun emriyle yapıp-etmektedirler. O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir; onlar şefaat etmezler (kendisinden) hoşnut olunandan başka. Ve onlar, O’nun haşmetinden içleri titremekte olanlardır. Onlardan her kim: “Gerçekten ben, O’nun dışında bir ilahım” diyecek olsa, bu durumda biz onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri biz böyle cezalandırırız. (Enbiya Suresi, 26-29)

 http://kurandan.net/kuranda-meleklerin-ikrama-layik-gorulmus-kullar-olmalari/
more...
No comment yet.