Kristna kyrkor
144 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Ika Moos
Scoop.it!

Martin Luther-Protestantismen

Det här är en film om hur Martin Luther förändrade den kristna världen. Detta är ett skolarbete så vi har jobbat hårt med det. Hoppas ni gillar det! Glöm int...
more...
No comment yet.
Scooped by Ika Moos
Scoop.it!

Protestantism - Wikipedia

Ordet protestantism, eller protestantisk kristendom, används numera om ett antal, sinsemellan olika, kristendomsriktningar, bl.a. kyrkor, samfund och grupper som har sitt ursprung i några av de kristna reformrörelserna på 1500-talet, som avvisar den romersk-katolska kyrkans anspråk på att vara den enda rättmätiga kristna kyrkan, och som inte står i kommunion med de ortodoxa kyrkorna.[1] Ordet protestant tillkom vid riksdagen i Speier 1529 för att beteckna lutheranerna, men inte några andra teologiska riktningar.[2] Ordet protestantism är belagt i tyskan sedan sent 1500-tal (endast om lutheraner), i det engelska språket sedan 1640 med vag innebörd, i det svenska språket sedan 1680 omfattande både lutherska och reformerta, men ofta i inskränktare användning för evangelisk-luthersk troslära.[2] I vag mening kan ordet numera även användas om en rad sentida evangeliska inriktningar (inklusive evangelikala och baptistiska frikyrkor och andra lågkyrkliga väckelserörelser), mindre ofta om anglikaner, som vanligtvis inte använder detta ord som självbeteckning, och som ofta betraktar sin kyrka som en reformerad katolsk kyrka.[3][4][5][6][7]

Idag är ordet vanligare som självbeteckning bland reformerta kristna (eller inom de unierade kyrkorna som assimilerat reformerta och evangelisk-lutherska kyrkor, med reformert profil som följd) än bland evangelisk-lutherskt kristna. I inget av exempelvis Svenska kyrkans normerande dokument förekommer ordet protestantism som självbeteckning. Geografiskt är ordet mer populärt i den engelskspråkiga världen än i den tyskspråkiga. I den senare används ordet Evangelisch om både lutheraner och reformerta.

År 1526 gav det tysk-romerska rikets parlament tillfälligt rätt till varje härskare inom riket att besluta om religionen för de underlydande enligt principen Cuius regio, eius religio (att konungens religion är landets religion).

more...
Ika Moos's comment, September 8, 2013 7:15 AM
Fakta om protestantismen
Scooped by Ika Moos
Scoop.it!

Katolska Kyrkan i Sverige - Wikipedia

Katolska kyrkan i Sverige etablerades med Sveriges kristnande under 800-talet och framåt till den förste kristne kungen Olof Skötkonung.

Under medeltiden nådde många för Sverige goda innovationer landet genom kyrkan. Utbytet var ömsesidigt och inte minst de katolska biskoparna kom att bli betydande aktörer även utanför den religiösa sfären. Vissa residerade på egna slott och somliga av dem kom även att ha politiska ambitioner.

Som en konsekvens av reformationen under 1500-talet utbröt Svenska kyrkan ur gemenskapen med påven i Rom och Katolska kyrkan, och blev i stället en evangelisk-luthersk statskyrka under Gustav Vasas ledning. Katolicismen förbjöds, med utvisningar och dödsstraff för katoliker, som varade fram till Gustav III:s toleransedikt 1781, varefter Katolska kyrkan åter lagenligt kunde verka i Sverige.

more...
Ika Moos's comment, September 8, 2013 7:15 AM
Fakta om katolska kyrkan
Scooped by Ika Moos
Scoop.it!

Kristendomens historia - en översikt Dokumentärer och film | SO-rummet

Kristendomens historia - en översikt Dokumentärer och film | SO-rummet | Kristna kyrkor | Scoop.it
Ika Moos's insight:

En film om kristendomens historia

more...
No comment yet.
Scooped by Ika Moos
Scoop.it!

Ortodoxa kyrkan | Kristendom | SO-rummet

Ortodoxa kyrkan | Kristendom | SO-rummet | Kristna kyrkor | Scoop.it
Den ortodoxa kyrkan består av flera nationella kyrkor i öst som har sina ursprung i den tidiga kyrkan från östra medelhavsområdet och det östromerska riket.
Ika Moos's insight:

Fakta om ortodoxa kyrkan

more...
No comment yet.
Scooped by Ika Moos
Scoop.it!

Protestantismen och protestantiska kyrkan | Kristendom | SO-rummet

Protestantismen och protestantiska kyrkan | Kristendom | SO-rummet | Kristna kyrkor | Scoop.it
Protestantismen grundar sig på de tolkningar av kristendomen och de protester mot kyrkan som utformades under reformationen på 1500-talet. Kyrkan i Västeuropa splittrades därmed i två grenar.
Ika Moos's insight:

Fakta om protestantiska kyrkan

more...
No comment yet.
Scooped by Ika Moos
Scoop.it!

Katoliker - ortodoxa - protestanter Dokumentärer och film | SO-rummet

Katoliker - ortodoxa - protestanter Dokumentärer och film | SO-rummet | Kristna kyrkor | Scoop.it
more...
Ika Moos's comment, September 3, 2013 5:53 AM
Film som berättar om de kristna kyrkorna
Scooped by Ika Moos
Scoop.it!

Informationsfilm om Sveriges kristna råd

Se vår informationsfilm där vi presenterar vad kyrkorna gör tillsammans inom Sveriges kristna råd. Denna korta film gör det enkelt att lära känna vårt arbete...
Ika Moos's insight:

Film om olika kristna kyrkor i Sverige och hur de samarbetar

more...
No comment yet.
Scooped by Ika Moos
Scoop.it!

Ortodoxa kyrkor - Wikipedia

Korset på Heliga gravens kyrka i den kristna delen av Jerusalem. Många kristna anser att det är platsen där Jesus korsfästes.

Östortodoxa · Orientaliskt ortodoxa · Assyriska

Jehovas vittnen · Sista dagars heliga-rörelsen (mormoner) · Reformationsrörelsen · Unitarianer · Kristadelfianer · Branhamiter · Oneness-pentekostala

more...
No comment yet.
Scooped by Ika Moos
Scoop.it!

Romersk-katolska kyrkan - Wikipedia

Korset på Heliga gravens kyrka i den kristna delen av Jerusalem. Många kristna anser att det är platsen där Jesus korsfästes.

Östortodoxa · Orientaliskt ortodoxa · Assyriska

Jehovas vittnen · Sista dagars heliga-rörelsen (mormoner) · Reformationsrörelsen · Unitarianer · Kristadelfianer · Branhamiter · Oneness-pentekostala

more...
No comment yet.
Scooped by Ika Moos
Scoop.it!

Reformationen – den katolska kyrkans splittring | historia123

Reformationen – den katolska kyrkans splittring | historia123 | Kristna kyrkor | Scoop.it
historia123 - En till WordPress webbplats
more...
No comment yet.
Scooped by Ika Moos
Scoop.it!

Reformationen | Historia | SO-rummet

Reformationen | Historia | SO-rummet | Kristna kyrkor | Scoop.it
Reformationen (1500-talet) var en tid då kyrkans makt minskade och många länder blev protestantiska.
Ika Moos's insight:

Fakta om reformationen

more...
No comment yet.
Scooped by Ika Moos
Scoop.it!

Vatikanen - världens minsta stat Kyrkan | SO-rummet

Vatikanen - världens minsta stat Kyrkan | SO-rummet | Kristna kyrkor | Scoop.it
Ika Moos's insight:

Fakta om Vatikanstaten - världens minsta stat

more...
No comment yet.
Scooped by Ika Moos
Scoop.it!

Katolicismen och katolska kyrkan | Kristendom | SO-rummet

Katolicismen och katolska kyrkan | Kristendom | SO-rummet | Kristna kyrkor | Scoop.it
Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har sitt säte i Vatikanstaten i Rom.
more...
No comment yet.