Complexity, organisation and governance
24 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Øyvind Vada
Scoop.it!

Are you the one?

Are you the one? | Complexity, organisation and governance | Scoop.it
Build your own Memetor business in Oslo - Do you want to get involved and benefit from making Memetor grow?
more...
No comment yet.
Rescooped by Øyvind Vada from Memetor
Scoop.it!

Watch "TEDxOslo - Øyvind Vada - Hierarchies and networks" Video at TEDxTalks

Watch "TEDxOslo - Øyvind Vada - Hierarchies and networks" Video at TEDxTalks | Complexity, organisation and governance | Scoop.it
"Øyvind Vada is an entrepreneur, social scientist and the founder of Memetor. Memetor turns strategy into action releasing individual and collective potential. The company has offices in Brussels, Oslo and Singapore.
more...
Øyvind Vada's curator insight, December 30, 2013 5:07 AM

You can’t convince the guardians of old paradigms with better arguments. New stuff will always be forced into old mental models. Work on frames to make change.

Scooped by Øyvind Vada
Scoop.it!

Memetic Governance. Seminar ECCO, VUB. University of Brussels 2011

Øyvind Vada’s work is about how governance can be executed in a world where the public, private and third sectors are changing rapidly due to globalization and…
more...
No comment yet.
Scooped by Øyvind Vada
Scoop.it!

Smarte som maur

Smarte som maur | Complexity, organisation and governance | Scoop.it
I fraværet av en velutviklet og effektiv global styringsorganisasjon, overlates mye av innovasjonsarbeidet innen energisektoren til det internasjonale markedet. Her gjør kommersielle aktører fortsatt
Øyvind Vada's insight:

I fraværet av en velutviklet og effektiv global styringsorganisasjon, overlates mye av innovasjonsarbeidet innen energisektoren til det internasjonale markedet. Her gjør kommersielle aktører fortsatt enorm profitt på eksisterende fossile energikilder. De korte insentivene for å komme opp med revolusjonerende alternativer er reelt sett svake. Samtidig sliter vi som konsumenter med å se effektene av våre individuelle energitiltak i et stort hele.

            Kostnadene med dette ”status-quo tyranniet” er global, og må tas av oss alle. Nytten, i form av høye kortsiktige inntekter, går til nasjonalstater som Norge og de kommersielle aktørene i olje- og gassindustrien. 

            Å komme ut av dette selvoppholdende jerngrepet krever statsmenn og -kvinner som våger å drive politikk med effekt ut over nasjonalstaten de er satt til å representere. Våre politikere har primært sin legitimitet og basis i nasjonale systemer som er en del av jerngrepets problem. I tillegg er de ideologiske kartene som anvendes på globaliseringen svært gamle, og også tilpasset nasjonale problemstillinger.  Karl Marx, Edmund Burke og Adam Smith sine bidrag for hvordan vårt samfunn bør fungere, virker som underbevisste og delvis reaksjonære rettesnorer for våre nasjonalstatlige anlagte styringsrepresentanter.

            Kommunikasjon og utvikling av perspektiver som går utover gamle ideologier og samtidig favner ulike kulturelle, religiøse og vitenskapelige perspektiver er nødvendig for å etablere nye systemer for reell mobilisering og styring.

            Dette skjer heldigvis akkurat nå – nedenifra, gjennom aktiv deltakelse til masse mennesker over hele verden. I enorme nettverk gjennom intens kommunikasjon mellom 1,5 milliarder enkeltindivider, kobler 22% av jordens befolkning seg sammen daglig. Her skrives det nødvendigvis ikke konsistent ny ideologi, men det skapes fortolkninger og forståelse av en felles virkelighet. Denne forståelsen er avgjørende for å mobilisere den enkelte til handling, og skape opplevelsen av deltakelse i å løse våre største og viktigste utfordringer.

            Det er altså ikke slik at ”de beste blant oss” kan skape en ny fremtid i dette landskapet alene. Det er ikke geniet, den endelige utredningen eller reformen som skaper effekt. Det er heller massiv mobilisering av folk i en meningsfull kontekst, skapt av den enkeltes tolkning og forståelse av egen situasjonen i global målestokk.

            Det er her mauren og maurtua viser vei: Ingen maur er plansjef for tuas helhet. Likevel bidrar hver enkelt med sin skjerv til et konstruktivt hele som er større enn delene. Når en maur har gjort noe med furunåla, så er det alltid andre maur som er klare til å fullføre oppdraget med den samme nåla for å fortsette byggingen. Maurens overdragelse av arbeidsoppgaver skjer gjennom kommunikasjon og etterlatelse av spor, som lukt og plassering av delen som skal videreføres. Den enkeltes hjerne er liten, men “maurtuas kollektive hjerne” er sofistikert og skaper et komplekst hele. Fenomenet har betegnelsen stigmergy.

            De siste 10 årene har fenomenet stigmergy også blitt virkelighet mellom mennesker manifestert på internett og derifra videre ut i den fysiske verden. ”Maurtue-systemer” som Wikipedia og Facebook er bare to eksempler på massivt mobiliserende arenaer for sosial samhandling og samskaping. Overalt legger vi igjen digitale spor og tegn, slik at andre kan fullføre oppdraget eller bidraget.

            Her ligger kimen til en ny viktig del av global styring og koordinering av våre energikilder. Den populære termen Governance benyttes både i private og offentlige systemer og refererer til organisering satt i system. Ulike former for governance  kommer til anvendelse lokalt, nasjonalt, regional og globalt. Den nasjonale har vært mest utbredt de siste hundre årene. Menneskers problemstillinger er søkt løst på det nivået de er skapt.

            Stigmergy er satt sammen av “stigma” og “ergon”; tegn og handling. Begrepet ble introdusert allerede i 1959 av den franske biologen Pierre-Paul Grassé. Men også fremragende forskere på menneskelig samhandling trekker på metaforer og studier av maur. Statsviteren Herbert Simon, som fikk Nobelprisen for sitt pionerarbeid innen beslutningsteori, og sosiobiologien Edward O. Wilson er to av disse. På 1970- og 80-tallet elsket samfunnsvitere å kritisere Wilsons kontroversielle forskning. Nå opplever han  imidlertid en renessanse på basis av nye fortolkninger av hans intensjoner og forskningsbidrag i forholdet mellom natur og kultur.

            Den nye fortolkningen av Self-Governace er selv-organisering satt i system. Den globale hjerne får lov til å virke gjennom stigmergy på nett. Det voldsomme potensialet som ligger i delvis selvorganisert kommunikasjon og samhandling for å løse globale utfordringer utnyttes. 

            Digital tilrettelegging for menneskelig samhandling vil bli et av hovedbidragene til vår tids Governance. Våre nasjonalt styrende er i stor grad konservativt fraværende på disse arenaene, med noen unntak. Det mest effektive systemet er satt opp rundt Barak Obama som virkelig har skjønt kraften i denne formen for mobilisering. Når du søker ”Strategy” på YouTube dukker ”David Plouffe's Strategy Update” opp øverst. Gjennom en rekke snutter redegjør han jevnlig for framdriften i Obama-kampanjen. Sammen med valgkampstrategen David Axelrod har Plouffe laget et maurtuestystem som virkelig mobiliserer hundretusener av enkeltindivider til politisk deltakelse for å få Obama ved roret i USA. Axelrod og Plouffe har skjønt når mennesker frivillig skal mobiliseres til handling, kreves det at hver enkelt forstår og kan tolke sin egen situasjon i en meningsfull relasjon til problemet. Videre er det avgjørende at hver enkelt får individuell feedback på sine handlinger, og ser den kollektive effekten av sitt bidrag.

            Hver og en av oss har garantert en høyere mental kapasitet enn herr og fru maur. Utfordringen nå er å bruke nettet i governance for i felleskap å slå mauren i kollektiv intelligens i kombinasjonen mellom digital og fysisk samhandling. Dette er bare begynnelsen i arbeidet med å løse våre globale utfordringer. Vi er allerede i ferd med å etablere digitale arenaer for global dannelse og deltakelse vi aldri har sett maken til tidligere. Den digitale siden av Obama-kampanjen er en sterk kime til noe mer.

            Vi som er en del av de globalt nettkoblede 22 prosentene, er også de største energikonsumentene.  Det er vi som må ta ut vårt kollektive potensiale, og gjøre en forskjell. I dag sliter hver enkelt av oss å se effektene av våre individuelle energitiltak i global målestokk. Gjennom globale maurtuesystemer kan kanskje dette endres?


more...
No comment yet.
Scooped by Øyvind Vada
Scoop.it!

Den globale allmenningen

Den globale allmenningen | Complexity, organisation and governance | Scoop.it
Vi må løfte frem igjen våre gamle mentale modeller for hvordan vi maksimerer nytte i allmenningen. En helhetlig politisk filosofi om hvordan Norge skal opptre som ansvarlig bruker mangler.
more...
No comment yet.
Scooped by Øyvind Vada
Scoop.it!

Memes as mental frames and cognitive templates | ecco.vub.ac.be

more...
No comment yet.
Scooped by Øyvind Vada
Scoop.it!

Øyvind Vada: Making Memetics a science

A part of the Project: Memetic Governance
more...
No comment yet.
Scooped by Øyvind Vada
Scoop.it!

Memes as mental frames and cognitive templates - Design for desired e…

How is it possible to design for a desired emergence within and between active human agents in social systems?
more...
No comment yet.
Scooped by Øyvind Vada
Scoop.it!

Dårlige tider er helt naturlig

Dårlige tider er helt naturlig | Complexity, organisation and governance | Scoop.it
En froskeart dør ut i Amazonas. Wall Street kollapser i New York. Kan begge deler forklares av Darwin? Ja, mener stadig flere fagfolk.
more...
No comment yet.
Scooped by Øyvind Vada
Scoop.it!

Gamle kart i nytt terreng

Gamle kart i nytt terreng | Complexity, organisation and governance | Scoop.it
Hvilke helhetlige politiske og filosofiske tankesett benyttes for å styre og koordinere det norske samfunnet i dag? Massive endringer i og rundt nasjonalstaten Norge, fanges ikke opp av de tradisjonelle ideologiene.
more...
No comment yet.
Scooped by Øyvind Vada
Scoop.it!

Skjør stordrift i staten

Skjør stordrift i staten | Complexity, organisation and governance | Scoop.it
Robust smådrift i nettverk er løsningen på mange av utfordringene i det offentlige. De siste tiårene har åpnet for ny styring og koordinering som i for liten grad tas i bruk i stat og kommune.
more...
No comment yet.