จินตนาการสำคัญกว่าความรู้??? | จินตนาการสำคัญกว่าความรู้??? | Scoop.it

มีผู้คนมากมายอ้างถึงคำพูดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ที่กล่าวว่า “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” ผมมิได้ไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ เพียงแต่เห็นว่าหากไม่มีความรู้เพียงพอแล้วจินตนาการคงไม่เกิด หรือเกิด ก็น่าจะเป็นเพียงความฝัน หรือความเพ้อฝัน นักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นกล่าวเช่นนั้นได้เพราะท่านมีความรู้มากเพียงพอแล้ว

ความรู้ที่เพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานต่อการมีจินตนาการ ไม่ได้อยู่แต่ภายในสถาบันการศึกษา ความรู้มีอยู่มากมายและมีอยู่ทั่วไป ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า ความรู้อยู่ที่ปลายนิ้ว การคัดสรรความรู้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือ ความรู้เพื่อสร้างจินตนาการในด้านธุรกิจนั้น แตกต่างจากศาสตร์อื่น ๆ กล่าวคือ ต้องเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์ด้านธุรกิจนั้นทุกสถาบันการศึกษามีการสอนกันอยู่อย่างกว้างขวาง ส่วนศิลป์นั้นมีการกล่าวถึงไม่มากนัก คำตอบของคำถามที่ว่าทำไมความรู้ด้านศิลป์จึงจำเป็นสำหรับธุรกิจ อยู่ที่ว่า “พฤติกรรมผู้บริโภคดำเนินอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์” เรื่องของอารมณ์จึงเป็นเรื่องของศิลป์มิใช่ศาสตร์ เรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า ต้องกล่าวถึงเรื่องของสี เรื่องของเชป (Shape) และเรื่องของผิวสัมผัส สีสร้างความรู้สึก เป็นตัวชักนำให้ตัดสินใจซื้อสินค้า เรื่องของเชป (Shape) เป็นเรื่องของส่วนโค้ง ส่วนเว้า ซึ่งจะสร้างอารมณ์ที่อ่อนไหวทางอารมณ์ อยากเป็นเจ้าของสินค้า และเรื่องของผิวสัมผัส (Texture) สร้างความรู้สึกอยากลูบไล้ การสร้างอารมณ์ทั้ง 3 นี้ จึงต้องมีความรู้ด้านการออกแบบแฟชั่น เพื่อเรียนเรื่องส่วนโค้ง ส่วนเว้า ต้องมีความรู้ด้านการตกแต่งภายใน เพื่อมีความรู้เรื่องสี และผิวสัมผัส ซึ่งความรู้พื้นฐานทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ดังกล่าว มีการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์