Παροχή Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link τώρα και στους χρήστες της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς! | kgizimis | Scoop.it
Πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων του HEAL-Link τώρα στη διάθεση των χρηστών της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς μέσω της Υπηρεσίας Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων...

Via liblivadia